Povratak na Predsedništvo

Predsednik

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine, potpisuje akte i propise koje je donela Skupština, sarađuje sa izvršnim organima i vrši poslove koje mu poveri Skupština.

 

Prim. Dr. Zoran Parčetić

Prim. Dr. Zoran Parčetić

Zoran Parčetić je rođen 27.08.1963. godine u Somboru. Medicinski fakultet za zvanje doktora medicine završio je 1990.god., stručni ispit za zvanje doktora medicine položio je 1991. god., diplomu o završenim specijalističkim studijama i stečenom stručnom nazivu specijaliste opšte hirurgije stekao je 1997. godine, a zvanje Primarijusa dodeljeno mu je 30. septembra 2004. godine.

Zaposlen je u Opštoj bolnici „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru počev od  1987. godine, sa prekidima do danas.

Za zamenika direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor imenovan je 19. decembra 2012. godine, na period od četiri godine.

Odbornik  u Skupštini grada Sombora bio je od maja 2012. do  maja 2014. godine kada je izabran za člana  Gradskog veća grada Sombora za oblast zdravstva i socijalne zaštite.

Za predsednika Skupštine grada Sombora izabran je na sednici Skupštine grada, održanoj  8. juna 2016. godine. Funkciju predsednika Skupštine obavljaće na stalnom radu.

Član je Srpske napredne stranke.

Kontakt: predsedniksg@sombor.rs

 

Zvanična internet prezentacija