Povratak na Predsedništvo

Sekretar

Skupština grada ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine se postavlja na predlog predsednika Skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Za sekretara Skupštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Skupština može, na predlog predsednika Skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata.

Sekretar može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti.

Zamenik sekretara Skupštine postavlja se i razrešava na isti način i pod istim uslovima kao i sekretar.

Vera Baljak

Vera Baljak

Vera Baljak je rođena u Somboru, 19.08.1959. godine. Pravni fakultet završila je u Novom Sadu, u maju 1982. godine. Ima položen stručni ispit za rad u organima uprave.

U Opštinskoj upravi grada Sombora zaposlena je od 1984. godine, i tokom višedecinijskog rada u Upravi, stekla je veliko i bogato iskustvo na radu vezanim kako za skupštinske poslove, tako i za poslove ‚gradske uprave. U prethodnom mandatu obavljala je poslove zamenika načelnika Opštinske uprave i kao poverene poslove, poslove sekretara Skupštine grada. Udata je i majka je dvoje dece. Živi u Somboru.

Vera Baljak je i u prethodnom mandatu (2008/2012.god) obavljala  poslove sekretara Skupštine grada, te poseduje izuzetno iskustvo i znanja neophodna za obavljanje tih poslova.

Kontakt: sekretarsg@sombor.rs

Zvanična internet prezentacija