Povratak na Скупштина града

Скупштинска радна и саветодавна тела

Скупштина Града има следеће радна тела:

 

1. Одбор за кадровска и административна питања и радне односе,

2. Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна акта,

3. Одбор за буџет и финансије,

4. Одбор за комунална питања, урбанизам и заштиту животне средине,

5. Одбор за привреду и приватизацију,

6. Одбор за пољопривреду,

7. Одбор за туризам,

8. Одбор за образовање, просвету и културу,

9. Одбор за спорт,

10. Одбор за здравство,

11. Одбор за развој и унапређење насељених места,

12. Одбор за односе са верским заједницама,

13. Одбор за међународну сарадњу,

14. Одбор за унапређење положаја социјално угрожених и лица са посебним потребама,

15. Одбор за заштиту локалне самоуправе, безбедност и заштиту људских права,

16. Одбор за представке, предлоге и иницијативе грађана,

17. Комисија за равноправност полова,

18. Комисија за предлагање назива улица, тргова, школа, институција и установа и других делова насељених места,

19. Савет за међунационалне односе,

20. Савет за младе,

21. Савет за развој Града.

Званична интернет презентација