Povratak na Skupština grada

Skupštinska radna i savetodavna tela

Skupština Grada ima sledeće radna tela:

 

1. Odbor za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose,

2. Odbor za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta,

3. Odbor za budžet i finansije,

4. Odbor za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu životne sredine,

5. Odbor za privredu i privatizaciju,

6. Odbor za poljoprivredu,

7. Odbor za turizam,

8. Odbor za obrazovanje, prosvetu i kulturu,

9. Odbor za sport,

10. Odbor za zdravstvo,

11. Odbor za razvoj i unapređenje naseljenih mesta,

12. Odbor za odnose sa verskim zajednicama,

13. Odbor za međunarodnu saradnju,

14. Odbor za unapređenje položaja socijalno ugroženih i lica sa posebnim potrebama,

15. Odbor za zaštitu lokalne samouprave, bezbednost i zaštitu ljudskih prava,

16. Odbor za predstavke, predloge i inicijative građana,

17. Komisija za ravnopravnost polova,

18. Komisija za predlaganje naziva ulica, trgova, škola, institucija i ustanova i drugih delova naseljenih mesta,

19. Savet za međunacionalne odnose,

20. Savet za mlade,

21. Savet za razvoj Grada.

Zvanična internet prezentacija