Povratak na Заштитник грађана

Заштитник грађана Сомбора Чарна Петричевић

Чарна Петричевић

Чарна Петричевић

Чарна Петричевић је рођена у Сомбору где је завршила основну и средњу школу (Гимназија „Вељко Петровић“), током које је стекла дипломе из познавања енглеског језика.

Образовање је наставила на Правном факултету (општи смер) Универзитета у Новом Саду, на којем је дипломирала 2005. године.

Волонтирала је у Општинском суду у Новом Саду, а у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Сомбор радила је од 7. априла 2008. године, до избора за заштитника грађана и грађанки Сомбора. Државни стручни испит положила је 2009. године.

За заштитника грађана изабрана је 30. јануара 2015. године, на 26. седници Скупштине града Сомбора, на мандатни период од пет година, почев од 9. фебруара 2015. године.

Званична интернет презентација