јан 29

МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК НЕЗАПОСЛЕНИМ МАЈКАМА ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ

Као виши степен заштите породице у виду новчане помоћи Скупштина АП Војводине је 20.12.2018. године донела Покрајинску скупштинску одлуку о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете.

Право се односи на незапослене мајке које су почев од 01.07.2018. године родиле треће или четврто дете уз услове: да је мајка држављанка Републике Србије, да има пребивалиште најмање годину дана на територији АП Војводине, да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање и да непосредно брине о свој деци.

Дужина права на матерински додатак одређује се на основу статуса незапослености мајке и не може трајати дуже од 24 месеца непрекидно.

Захтев за матерински додатак се подноси у Услужном центру Градске управе града Сомбора најкасније до навршених шест месеци живота трећег, односно, четвртог детета, изузев за мајке које су се породиле почев од 01.07.2018. године, које захтев могу да поднесу најкасније до 30. јуна 2019. године.

О праву на матерински додатак у првом степену решава Одељење за друштвене делатности Градске управе града Сомбора.

Све додатне информације могу се добити на тел. 025/468-154.

Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете можете преузети овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација