мар 29

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине доставило је Градској управи Града Сомбора, сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Сомбора, за 2017. годину.

Сагласност је достављена за време одржавања 53. седнице Градског већа, 28. марта 2017. године.

У допису Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за пољопривредно земљиште, се наводи „да су испуњени услови прописани законом, те у складу са чланом 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту, Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Сомбора за 2017. годину.“

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација