МЗ Млаке

Београдска 31
Сомбор
тел: 025/483-137
фаx.тел. 025/426-665
имејл: mzmlake@neobee.net

Секретар МЗ: Татјана Богданић

Чланови Савета МЗ су: Драган Кнежевић, председник, Слободан Катанић, заменик председника,  Милица Симендић, Јовица Мрђенов, Горан Мијић, Ружица Плетикосић, Гојко Ђурица, Миомир Бучан, Иван Глигорић, Ивлина Рељић и Олга Шундић.

  Месна заједница „Млаке“ основана је 1965. године и обухвата југоисточни део Сомбора, града на северозападу Србије. У 45 улица и три салашка насеља (Ленија, Градина и Радојевићи) укупно живи 7.182 становника (податак из Пописа становништва 2002.године).
Самим уласком у град Сомбор из правца Београда и Новог Сада улази се на територију МЗ „Млаке“. Од градских месних заједница, „Нова Селенча“ и „Селенча“, дели је Стапарски пут, а од МЗ „Црвенка“ улица Вере Гуцоње. Наша месна заједница наслања се на венац Војводе Живојина Мишића и венац Војводе Степе Степановића, а граничи се и са атарима села Кљајићево и Чонопља.
На територији наше месна заједнице налази се ииндустријска зона, једна основна и две средње школе, као и за сада једини факултет у граду – Учитељски. Ту су и градска аутобуска станица, три бензинске пумпе, хиподром, пијаца „Вашариште“, царина и градски стадион.
Једини манастир у окружењу је манастир Св. Архиђакона Стефана, што је уједно и крсна слава месне заједнице (15. август).
Од 1997. месна заједница организује Видовданску ликовну колонију, на којој сваке године учествује већи број академских сликара и сликарских талената, тако да месна заједница сада поседује велики фонд слика.
Садашњи састав Савета МЗ „Млаке“ изабран је 2001. године. Председник Савета је Срђан Вујковић, док је секретар МЗ Татјана Грба.
Од конституисања Савета урађено је много тога на побољшању услова живота грађана наше месне заједнице, а поготово у оквиру комуналне делатности.

Тако је у 2001. години урађено:

 • главни колектор фекалне канализације у ул. Чихаш Бене
 • I фаза водовода у ул. Св. Архиђакона Стефана
 • извршена је легализација насеља Мала Босна
 • главни колектор водовода у ул. Подгоричка
 • асфалтом су пресвучени тротоари у следећим улицама: Бранка Радичевића, Огњена Прице, Ади Ендре и Радивоја Ћирпанова
  У 2002. години је урађено
 • друга фаза водовода у улици Св. Архиђакона Стефана,
 • увођење главног колектора фекалне канализације у улици 21. октобар,
 • прва фаза реконструкције коловоза у Призренској улици,
 • пресвлачење тротоара асфалтом у улицама Ј. Шандора, И. Гундулића, О. Прице (једна страна улице) и део Благојевићеве улице,
 • припрема, равнање и насипање туцаником кошаркашког терена у улици И.Л. Рибара,
 • од донација АДФ-а опремљен је кабинет информатике у основној школи „Аврам Мразовић“ (вредност 28.000 УС $) и Дан Планете земље (чишћење
 • депоније Градина код железницке пруге, шумице код Хиподрома и школе „Аврам Мразовић“).

У 2003. години је урађено следеће:

 • завршени су радови у Призренској улици (завршни слој коловоза, вертикална и хоризонтална сигнализација, отворена атмосферска канализација и тротоари са обе стране улице).
 • постављен је први пешачки семафор у граду у улици 21. октобар (код пекаре преко пута Учитељског факултета),
 • пресвучена асфалтом подлога за кошаркашки терен у улици И.Л.Рибар,
 • од донација АДФ-а изграђене су трафо-станице, нова НН мрежа и јавна расвета – Ленија ИИИ и Мала Босна
 • За Дан планете земље уклоњена је депонија према Градини, код железницке пруге, затрпани су кратери од НАТО-бомби, очишцена је шумица код Хиподрома и основне школе „А. Мразовић“.
 • Нови слојеви коловоза у улицама Бачванској, 200 метара у Б. Радичевића, преостали део у Ж. Зрењанина.
 • Опремљен је центар градјанских активности од стране АДФ-а у вредности од 3.800 УС $.
 • У току су радови на трећој трафо-станици, НН мрежи и јавној расвети Жижа-Берић од донације АДФ-а,
 • у току је изградња главног колектора фекалне канализације у улицама Сивачки пут, Борачка, Ф. Рачког и Владике Николаја

У 2004.години је урађено следеће:

 • завршена је узградња главног колектора фекалне канализације у ул. Борачка, Сивачка, Фрање Рачког и Владике Николаја;
 • на кошаркашком игралишту у ул. И.Л.Рибар постављени су кошеви;
 • у оквиру донације АДФ-а завршен је пројекат стварања модерног дечијег игралишта у вртићу у ул. Вујадина Секулића, као и унутрашње опремање вртића
 • започета изградња пута у улици Св. Стефана Архиђакона
 • постављен туцаник другог километара пута за Радојевиће ( трећи километар и пресвлачење асфалтом је предвиђено у пројекту)
 • пресвучена новим коловозом улица Ј. Шандора
 • завршена је И фаза реконструкције Благојевићеве улице до ул. Др Ђ.Лазића ( каблирање струје, постављање канделабера, проширење коловоза)
 • асфалтирани делови тротоара у улицама Благојевићева, В. Секулића и И. Г. Ковачића
 • асфалтирана раскрсница С. Маринковић и Подгоричке улице
 •   2001. године у МЗ „Млаке“ формира се Група за развој месне заједнице при Америчкој фондацији за развој (АДФ), која све до 2004. године остварује низ пројеката значајних за развој месне заједнице.
 •   У ОШ „Аврам Мразовић“ основан је школски компјутерски центар тако да сада ученици имају информатичку наставу путем које проширују своје могућности и интересовања, посебно преко искустава која стичу коришћењем интернета. Такође је омогућено свим грађанима да похађају курсеве из информатике.
 •   У салашким насељима Ленија ИИИ, Мала Босна и Жиже Берић извршени су радови на побољшању снабдевања електричном енергијом који су обухватили следеће: постављење нових трафо станица, изградња високонапонске ваздушне мреже, растављање старе и постављање нове нисконапонекс емреже. На овај начин домаћинства су добила стабилан напон који омогућује боље коришћење кућних апарата и пољопривредне опреме и тиме се омогућио економски развој салашких ових насеља.
 •   У ОШ „Аврама Мразовић“ је извршена замена 126 прозора тако да су побољшани радни услови и отклоњена опасност од повређивања деце и запослених у овој школи. Са овом донацијом је обезбеђено да се промени комплетна спољна дрвенарија у школи.
 •    Такође је у оквиру кластер пројекта извршена уградња ПВЦ прозора у СТКШ „Свети Сава“.
 •  У МЗ „Млаке“ је опремљен Центар грађанских активности са столовима, столицама, комуникацијском и канцеларијском опремом. Тиме је омогућено корисницима побољшане услове за одржавање састанака и осталих друштвених дешавања која се организују у центру грађанских активности.
 • У ПУ „Вера Гуцуиња“ у ул. Вујадина Секлулића створено је модерно дечије игралиште. Двориште је комплетно уређено са справама примерено деци узраста од 3 до 7 година, а да комплетан простор буде још интересантнији, сви зидови су осликани дечијим мотивима из цртаних филмова и бајки.
 • Такође је остварен и пројекат унутрашњег уређења овог вртића, у којем су деца добила много играчака, разних дечијих кутака (фризерски, кухињски, библиотека), нове итисоне, рачунар са свом пратећом опремом, телевизор ДВД, три ЦД плејер?, хармонику и осталу опрему којој деци омогућује правилан психофизички развој.

 Сваке године на Дан планете Земље у сарадњи са АДФ, у МЗ „Млаке“ су орг?низоване разне акције чишћења и унапређења животне средине. О дмногобројних акција издвајамо следеће:

 • сваке године се врши чишћење шумице на Хиподрому
 • у већем делу МЗ су постављене корпе за отпатке
 • извршено је фарбање дрвенарије као и уређење дворишта у месној заједници,
 • земљом су затрпани кратери који су настали од НАТО бомби
 • извршено је чишћење дворишта и околине ОШ „Аврама Мразовић,
 • на старом путу за Градину извршено је равнање земљаног пута као и копање канала,
 • извршено је чишћење дивље депоније код пруге за насеља Градина и др.

Све ове акције су организоване уз велику помоћ ученика из ОШ „Аврама Мразовић“, СТКШ „Свети Сава“ и многобројних грађана који су се увек радо одазивали оваквим акцијама.

Званична интернет презентација