јун 27

НА УВИДУ РЕД ВОЖЊЕ „СЕВЕРТРАНСА“

Град Сомбор је АД „Севертранс“ доделио послове обављања јавног превоза путника на територији Града за период до 31. августа 2021. године  и у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају  уређује начин регистрације и оверу реда вожње за градски и приградски превоз.

С обзиром да се овера реда вожње сада врши са роком важења од пет, а не од једне године као до сада, те да је за наведене послове надлежно Одељење за комуналне  делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, омогућен је јавни увид у предлог реда вожње „Севертранса“.

Предлог реда вожње доступан је овде, а јавна расправа о предлогу отворена је до 3. јула 2017. године, када ће бити организована јавна седница на којој ће бити закључно разматрање.

Примедбе и предлоге заинтересована лица могу поднети у писаној форми путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора, Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, уз напомену „Примедбе/предлози на предлог реда вожње „Севертранса“ или лично предати на писарници Градског услужног центра, шалтер 11 или 12, приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Предлози се могу доставити и у електронској форми на е-маил: vdespotovic@sombor.rs

Јавна седница, односно закључна разматрања предлога реда вожње  АД “Севертранс“ одржаће се 3. јула 2017. године, са почетком у 11.00 часова у сали 108, зграда локалне самоуправе, тзв. „Жупанија“, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација