јун 09

НАЦРТ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Радни тим за израду  Антикорупцијског плана града Сомбора позива заинтересована правна и физичка лица да узму учешће у јавној расправи о Нацрту   антикорупцијског плана града Сомбора.

Јавна расправа  ће се одржати  15. јуна. 2017. године у сали 148, први спрат, зграда „Жупаније“, Трг цара Уроша 1,  са почетком у 11.00 часова.

Нацрт антикорупцијског плана града Сомбора може се преузети овде.

Примедбе и предлози могу се упутити усмено на јавној расправи, као и електронским путем на  iparcetic@sombor.rs

                                                                                                                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација