дец 12

НОВИ ШАЛТЕР ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПОЧИЊЕ СА РАДОМ У ПОНЕДЕЉАК, 17. ДЕЦЕМБРА 2018.ГОДИНЕ

Услужни центар града Сомбора

Услужни центар града Сомбора

Градска управа града Сомбора у оквиру Градског услужног центра (пријемна канцеларија и писарница), шалтер 2. и 3., врши пријем поднетих пријава, захтева, жалби и других поднесака, као и издавања пореских уверења из надлежности Одељења локалне пореске администрације. Почев од понедељка, 17. децембра 2018. године, на истим шалтерима дежураће и службено лице Одељења локалне пореске администрације које ће у току радног времена пружати све потребне информације пореским обвезницима.

На овај начин биће омогућено да грађани, на једном месту, у оквиру шалтера 2. и 3. Градског услужног центра у згради Жупаније, брже и лакше добију све потребне информације и остваре своја права из надлежности Локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора.

Овако организован начин рада је само један у низу корака које Градска управа града Сомбора предузима у  циљу унапређења примене принципа добре управе на локалном нивоу – ефикасност и доступност услуга локалне самоуправе.

                                                                               Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација