Povratak na O Somboru

Obrazovanje

Grad Sombor sa sobom nosi nasleđe koje je vezano za obrazovanje, počevši od otvaranja prve srpske škole 1717-te godine pa preko „ Norme“, škole za obrazovanje učitelja koju je Avram Mrazović otvorio još davne 1778. godine.

Samim tim, grad Sombor, poštujući dugogodišnju tradiciju, ulaže velika sredstva u održavanje i poboljšanje obrazovanja na svojoj teritoriji.

U Gradskoj upravi grada Sombora, oformljeno je Odeljenje za obrazovanje koje predstavlja direktnu vezu grada i ustanova za obrazovanje.

Odeljenje za obrazovanje vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje i zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti obrazovanja, utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, Statutom i drugim aktima grada,
 • prati i kontroliše u funkcionalnom i finansijskom smislu rad ustanova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • obavlja poslove obezbeđivanja uslova za realizaciju osnovne i dodatne podrške deci i učenicima,
 • obavlja inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • obavlja stručne i administrativne poslove za radna tela organa grada iz svoje nadležnosti,
 • izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti koje donose organi grada,
 • vrši evidentiranje dece za upis u 1. razred osnovne škole, u saradnji sa predškolskom ustanovom i obavlja poslove vezane za upis dece u pripremni predškolski program,
 • u oblasti učeničkog i studentskog standarda obavlja deo poslova za ostvarivanje prava učenika i studenata na kredite i stipendije koje obezbeđuje Republika Srbija,
 • sprovodi postupak za izbor đaka generacije, gradskih stipendista i dodelu priznanja „Avram Mrazović“ prosvetnim radnicima iz ustanova obrazovanja sa teritorije grada Sombora,
 • koordinira radom interresorne komisije.

Poslovi koje vrši Odeljenje za obrazovanje imaju za cilj poboljšanje obrazovanja na teritoriji grada Sombora i stvaranje jednakih i adekvatnih uslova za svu decu.

PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Na teritoriji grada Sombora delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavlja PU „ Vera Gucunja“, Sombor i ona pored svoje pretežne delatnosti, obavlja i delatnost kojom se obezbeđuju: ishrana, nega, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta a može da ostvaruje posebne predškolske programe, odnosno prilagođene programe za decu sa smetnjama u razvoju i druge programe u skladu sa posebnim Zakonom.

Predškolska ustanova „ Vera Gucunja“, predstavlja mrežu dečijih vrtića koju čine ukupno 33 objekta, od toga 18 je u gradu a 15 objekata je u naseljenim mestima. Oblici rada su sledeći:

Celodnevni boravak – j a s l i c e

Celodnevni boravak – o b d a n i š t e,

Poludnevni boravak – z a b a v i š t e.

U PU „ Vera Gucunja“ ima ukupno 85 vaspitnih grupa, od toga 13 jaslenih grupa, 38 obdanišnih grupa koje uključuju i 9 pripremnih predškolskih grupa celodnevnog boravka, kao i 34 grupa poludnevnog boravka – z a b a v i š t e.

Vaspitno – obrazovni rad se izvodi u 81 grupi na srpskom jeziku, u 3 na mađarskom jeziku i u 1 vaspitne grupe dvojezično ( srpski i mađarski ). U Bačkom Monoštoru, romska deca su integrisana u redovne vaspitne grupe gde se vaspitno – obrazovni rad izvodi na srpskom jeziku.

Glavna zgrada PU „ Vera Gucunja“ se nalazi na adresi: 25101 Sombor, Venac Petra Bojovića, 3

( Kontakt: 421-390, veragucunja@open.telekom.rs, internet stranica www.veragucunja.co.rs).

U gradu postoji 18 objekata dečijih vrtića i svaki od njih nosi svoje ime i to:

 • Vrtić „ Jabučica“, 25101 Sombor, Žarkovac 2

( Kontakt: 0694335138 ),

 • Vrtić „ Žabica“ 25209 Sombor, Bukovac  52

( Kontakt: 0694335137 ),

 • Vrtić „ Čigra“ Šikara, 25101 Sombor, Đorđa Brkića 1

( Kontakt: 462-187),

 • Vrtić „ Neven“, 25101 Sombor, Konjovićeva  24

( Kontakt: 436-311),

 • Vrtić „ Suncokret“, 25101 Sombor, Vujadina Sekulića 18

( Kontakt: 412-101),

 • Vrtić „ Maslačak“, 25101 Sombor, Venac Petra Bojovića 3

( Kontakt: 412-390),

 • Vrtić „ Venčić“, 25101 Sombor, Venac Petra Bojovića 1,

( Kontakt: 412-390),

 • Vrtić „ Petar Pan“, 25101 Sombor, Ilije Birčanina 18,

( Kontakt: 412-947),

 • Vrtić „ Vila“ u okviru objekta OŠ „ Dositej Obradović, 25101 Sombor, Slaviše Vajnera Čiče bb

( kontakt: 0694335135 ),

 • Vrtić „ Đurđevak“ 25101 Sombor, Sportska  bb

      ( Kontakt: 444-379),

 • Vrtić „ Bajka“, 25101 Sombor, Vojvođanska 34

( Kontakt: 412-159),

 • Vrtić „ Sulaver“, 25101 Sombor, XII Vojvođanske udarne brigade  20

( Kontakt: 420-866),

 • Vrtić „Pužić“, 25101 Sombor, Mrazovićeva 6

( Kontakt: 414-467),

 • Vrtić „ Bubamara“ i jaslice „ Cvrčak“, 25101 Sombor, Sportska  bb

( Kontakt: 444-385),

 • Vrtić „ Vrapčić“, 25101 Sombor, VII Vojvođanske udarne brigade 18

( Kontakt: 412-391),

 • Vrtić „ Sunce“, 25101 Sombor, Janka Veselinovića  2

( Kontakt: 425-137),

 • Vrtić „ Višnjica“, 25101 Sombor, Georgi Dimitrova  55,

( Kontakt: 436-463),

 • Vrtić „ Đanić“ , 25101 Sombor, XII Vojvođanske udarne brigade  41.

 

Vrtići u naseljenim mestima su:

 • Vrtić „ Lalice“, 25240 Stapar, Karađorđev plac 108

( Kontakt: 828-076),

 • Vrtić „ Duga“, 25282 Gakovo, Kralja Petra  I 56

( Kontakt: 866-358),

 • Vrtić „ Roda“, 25283 Rastina, Solunskih boraca  2
 • Vrtić „ Sunčica“, 25272 Bački Monoštor, Vladimira Nazora  68

( Kontakt: 807-235),

 • Vrtić „ Jagodica“, 25275 Bački Breg, Jugoslovnska  13

( Kontakt: 809-015),

 • Vrtić „ Leptirić“, 25274 Kolut, Stanska Opsenice 3

( Kontakt: 804-231),

 • Vrtić „ Bambi“, 25270 Bezdan, Žrtava Fašizma  25,

( Kontakt: 810-322),

 • Vrtić „ Andrej“, 25284 Stanišić, Arsenija Čarnojevića 1,

( Kontakt: 831-200),

 • Vrtić „ Voćkice“, 25280 Riđica, Marka Oreškovića 1,

( Kontakt: 856-070),

 • Vrtić „ Čuperak“, 25212 Aleksa Šantić, Park  bb,

( Kontakt: 58-38-355),

 • Vrtić „ Cica maca“, 25211 Svetozar Miletić, Dositeja Obradovića  20,

( Kontakt: 840-610),

 • Vrtić „ Pinokio“, 25222 Telečka, Doža Đerđa 1,

( Kontakt: 864-240),

 • Vrtić „ Pčelica“, 25210 Čonoplja, Kralja Petra I  60,

( Kontakt: 844-766),

 • Vrtić „ Kolibri“, 25243 Doroslovo, Stanka Opsenice 10,

( Kontakt: 58-62-116),

 • Vrtić „ Zvezdice“, 25221 Kljajićevo, Zanatlijska 1,

( Kontakt: 852-554).

OSNOVNO OBRAZOVANJE

Prema važećem aktu, na teritoriji grada Sombora nastava obaveznog osnovnog obrazovanja i vaspitanja se odvija u 5 gradskih i 14 seoskih škola, i to:

 • OŠ „Avram Mrazović“, 25101 Sombor, Podgorička  2

( Kontakt: 412-941, osavram@sbb.rs ),

 • OŠ „Nikola Vukićević“, 25101 Sombor, Veljka Petrovića  4

( Kontakt: 412-630, osnikolavukicevic@open.telekom.rs ),

 • OŠ „Dositej Obradović“, 25101 Sombor, Slaviše Vajnera-Čiče  55

( Kontakt: 440-430, osdosobradovic@mts.rs ),

 • OŠ „Ivo Lola Ribar“ , 25101 Sombor, Monoštorska  4

( Kontakt: 412-371, ilrsombor@sbb.rs ),

 • OŠ „ Bratstvo – Jedinstvo“ , 25101 Sombor, Trg Cara Lazara 9

( Kontakt: 412-364, bratsvo@bratstvoso.edu.rs, pravnik@bratstvoso.edu.rs ),

Seoske škole za obavezno osnovno obrazovanje na teritoriji grada Sombora su:

 • OŠ „Miroslav Antić“ , 25210 Čonoplja, Nikole Tesle 34

( Kontakt: 844-064, osanticm@open.telekom.rs ),

 • OŠ „Aleksa Šantić“, 25212 Aleksa Šantić, VIII vojvođanske brigade  bb

( Kontakt. 5838-120, osaleksasantic@yahoo.com ),

 • OŠ „ 22. Oktobar“, 25272 Bački Monoštor, Ivana Gorana Kovačića 32,

( Kontakt: 807-807, so.skolabm@neobee.net),

 • OŠ „ Moša Pijade“, 25275 Bački Breg, Jugoslovenska 13

( Kontakt: 809-015, so.osmpijade@neobee.net),

 • OŠ „ Ognjen Prica“, 25274 Kolut, Marka Oreškovića 1

( Kontakt: 804-213, so.ospricakolut@neobee.net, os.ognjenprica@open.telekom.rs),

 • OŠ „ Laza Kostić“, 25282 Gakovo, Kralja Petra I 56

( Kontakt: 866-777, lazakostic1@open.telekom.rs),

 • OŠ „ Petefi Šandor“, 25243 Doroslovo, Herceg Janoša 52

( Kontakt: 5862-332, osdoroslovo@gmail.com),

 • OŠ „ Kiš Ferenc „,25222  Telečka, Oslobođenja  2

( Kontakt: 864-023, stelecka@eunet.rs),

 • OŠ „ Bratstvo – Jedinstvo“, 25270 Bezdan, Žrtava fašizma  25

( Kontakt: 810-342, direktorbezdan@gmail.com),

 • OŠ „ Bratstvo – Jedinstvo“, 25211 Svetozar Miletić, Trg Slobode 1

( Kontakt: 840-041, osbratsvojed@open.telekom.rs),

 • OŠ „ Petar Kočić“, 25280 Riđica, Dobrovoljačka  2,

( Kontakt: 856-207, ospetarkocic@open.telekom.rs),

 • OŠ „ Branko Radičević“, 25240 Stapar, Vuka Karadžića  20

( Kontakt: 5827-701, osbrankoradicevicsta@open.telekom.rs),

 • OŠ „ Ivan Goran Kovačić“, 25284 Stanišić, Njegoševa 1

( Kontakt: 830-111, osigks@gmail.com),

 • OŠ „ Nikola Tesla“, 25221 Kljajićevo, Ive Lole Ribara 51

( Kontakt: 852-026, osnikolatesla@open.telekom.rs).

Na području grada Sombora ostvaruje se i osnovno obrazovanje odraslih u Školi za osnovno obrazovanje odraslih, koja pored matične škole u gradu, ima i izdvojena odeljenja, po potrebi.

Škola se nalazi u ulici Laze Kostića, 25101 Sombor, tel.437-574, sooo@open.telekom.rs .

SREDNJE OBRAZOVANJE

Na teritoriji grada Sombora, delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja vrši 6 srednjih škola i to :

 • Gimnazija „ Veljko Petrović“, 25101 Sombor, Dositeja Obradovića 2,

( Kontakt: 420-327, gimso@open.telekom.rs)

 • Srednja ekonomska škola, 25101 Sombor, Apatinski put 90,

(Kontakt: 421-217, sekretar@ekonomskaso.edu.rs)

 • Srednja medicinska škola „ Dr Ružica Rip“, 25101 Sombor, Podgorička 7,

       ( Kontakt: 430-540, so.direktor@neobee.net)

 • Srednja tehnička škola, 25101 Sombor, Trg Cara Lazara  4,

( Kontakt: 421-067, so.skolasts@gmail.com),

 • Srednja poljoprivredno – prehrambena škola, 25101 Sombor, Hadžića Svetića 18,

( Kontakt: 482-586, sspolskosom1@ptt.rs )

 • Srednja tekstilno-kožarska škola „ Sveti Sava“, 25101 Sombor, Podgorička 9,

( Kontakt: 415-699, skola@ss-svetisava.edu.rs )

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE SA DOMOM „ VUK KARADŽIĆ“ Sombor

Namenjena je učenicima  sa teškoćama u razvoju. Čine je osnovna i srednja škola.

U ovoj ustanovi vrši se vaspitanje, obrazovanje, rehabilitacija i osposobljavanje dece i odraslih sa teškoćama, višestrukim smetnjama i invaliditetom, što za krajnji cilj ima društvenu afirmaciju i integraciju.

         Pored doma za učenike, u okviru škole se nalaze i Dnevni centar za decu i omladinu sa teškoćama u razvoju i višestrukim smetnjama, radionice za specijalnu edukaciju, rehabilitaciju i radno angažovanje omladine i odraslih sa teškoćama u razvoju, višestrukim smetnjama i invaliditetom.

 • ŠOSO „ Vuk Karadžić“ sa domom, 25101 Sombor, Radoja Domanovića  98

( Kontakt: 459-111, vukskola.direktor.so@gmail.com).

MUZIČKA ŠKOLA „Petar Konjović“ Sombor

Delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja, kao neobavezno, fakultativno, obavlja Muzička škola „Petar Konjović“ sa sedištem u Somboru, 25101 Sombor, Venac Petra Bojovića  9.

( Kontakt: 412-054, mspks@sbb.rs )

VISOKO OBRAZOVANJE – FAKULTET

Važno je istaknuti da u gradu Somboru postoji  Pedagoški fakultet, koji u organizacionom smislu predstavlja deo Univerziteta u Novom Sadu. Pedagoški fakultet nastavlja, preko dva veka, preparandijske tradicije da obrazuje učitelje koji i pored smera  za učitelje ima smerove za vaspitača, dizajnere medija u obrazovanju  i  bibliotekare-informatičare.

 Pedagoški fakultet, 25101 Sombor, Podgorička, 4,

( Kontakt: 412-030, dekanat@pef.uns.ac.rs).

 

Zvanična internet prezentacija