Povratak na O Somboru

Spomenici kulture i arheološke zone

Spomenici kulture

Zaštita  i  uređenje  spomenika  kulture  podrazumeva zaštitu spomenika u svemu prema uslovima nadležnih institucija i prema važećim zakonskim propisima. Osnovna koncepcija zaštite nepokretnih kulturnih dobara zasniva se na njihovom očuvanju, daljem istraživanju i adekvatnoj prezentaciji.

ARHEOLOŠKE ZONE

Na   evidentiranim   arheološkim   nalazištima potrebno je pre preduzimanja bilo kakvih zemljanih radova tražiti posebne uslove zaštite od nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na ovim lokalitetima izvođenje građevinskih radova i izgradnja infrastrukture dozvoljeno je samo uz prethodno pribavljanje pojedinačnih mera zaštite i obezbeđivanje zaštitnih arheoloških iskopavanja, praćenja radova i odgovarajuće prezentacije nalaza. Mere zaštite uključuju… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija