апр 24

ОБАВЕШТЕЊЕ O НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Одељење локалне пореске администрације приступило је издавању решења којима се утврђује обавеза плаћања накнаде за коришћење јавних површина.

Корисници јавних површина којима је одобрено коришћење јавне површине за конкретну намену, дужни су да обавезу утврђену решењем плате до 15-тог у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Наведену накнаду утврђује и наплаћује Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора. За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда Жупаније) или на телефоне 025/468-149 и 025/468-249.

Оригинално обавештење погледајте овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација