окт 19

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите програме/пројекте који се односе на унапређење положаја осетљивих група грађана  могу подносити до 5. новембра.

Пројекти које удружења достављају морају испунити неки од циљева прецизираних јавним позивом, као што су: побољшање  квалитета живота осетљивих група, превенција свих облика насиља и дискриминације, унапређење положаја бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца у граду Сомбору, развијање и унапређење принципа родне равноправности и други циљеви.

Пријаве на конкурс удружења грађана подносе у штампаном облику, у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25101 Сомбор, или лично у Градском услужном центру (приземље зграде Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор), шалтер 11 или 12, са назнаком „За конкурс – не отварати“.

Додатне информације могу се добити путем телефона 025/ 468 154, или у канцеларији бр. 54, приземље Жупаније.

Текст јавног позива и обрасци доступни су овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација