нов 29

ОДРЖАНА 29.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

Заседање 29. седнице скупштине града Сомбора

Заседање 29. седнице скупштине града Сомбора

Данас је у великој сали зграде Жупаније одржана 29. седнице Скупштине града Сомбора. Одборници су, према сазиву који су једногласно прихватили,  размотрили и одлучили о девет питања из делокруга рада Скупштине.

Одборници су на данашњем заседању са 40 гласова „за“ усвојили извештај о извршењу одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину, за период  јануар-септембар.

Образложење о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за девет месеци у 2018.години поднео је Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду.

Према речима Дојића у ових девет месеци, укупни приходи у периоду јануар-септембар 2018. године остварени су у апсолутном износу од 1.999.670.938 динара и представљају остварење плана укупних прихода са 61,58% .

„Посматрајући наплату укупних прихода у 2018.години, јануар-септембар, у односу на наплату за исти период 2017.године видимо да је дошло до раста наплате прихода у апсолутном износу од око 255 милиона динара. Структура остварених текућих прихода за јануар-септембар 2018. године је следећа:

  • ПОРЕЗИ   1.195.271.029 динара  –   61,3%,
  • ТРАНСФЕРИ   440.775.951 динара –   22,6%,
  • ДРУГИ ПРИХОДИ    313.889.869 динара  –   16,1%.

Укупни буџетски расходи (сви извори) у периоду јануар-септембар, извршени су у износу од 1.884.453.876 динара што значи да су извршени на нивоу од 57,14%. Износ од 93.910.701 динара представља утрошена трансферна наменска средства из 2018. године, док износ од 15.206.295 динара представља трансферна  и остала наменска средства из претходних година.“

Према извештају који је поднео већник Сава Дојић, највише расхода извршено је у комуналној области –  576,9 милиона динара или 32,5 %; потом следе  Друштвене делатности –  405,6 милиона динара или 22,8 %; Образовање – 342,9 милиона динара или 19,3%; а за рад Скупштине, Градског већа, Градске управе и Градског правобраниоца потрошено је 285,1  милиона динара или  16,1% док су расходи опште намене –  95,7 милиона динара или 5,4%; и најмањи су Расходи по Програму закупа државног пољопривредног земљишта – 69,1 милиона динара или  3,9 % .

Одборници су једногласно прихватили и предлог одлуке о постављању спомен плоче др. Јовану Јоци Лалошевићу. Наиме чланови Градског већа су на 139. Седници прихватили предлог Комисије за подизање споменика и постављање скулптуралних дела, за постављање спомен плоче др. Јовану Јоци Лалошевићу и проследили га одборницима на усвајање. У захтеву комисије у образложењу стоји да је Подносилац иницијативе предложио  да се у години у којој се обележава 100 година краја Великог рата, Присаједињења Бачке, Баната и Барање Краљевини Србији поставе табле на зградама у којима су се збили важни  догађаји, с тим да се на кући др. Јована Јоце Лалошевића постави спомен плоча израђена на месинганој табли са гравираним текстом а на објекту старе Градске куће постави једна QR табла из разлога што је стара Градска кућа везана за многе историјске догађаје  QR табла може подржати велики број података и дискретна је у свом изгледу и неће нарушити фасаду и изглед заштићеног објекта старе Градске куће. Иницијативу је поднела Српска читаоница „Лаза Костић“ Сомбор а потребна средства за реализацију ове одлуке су 50.000 динара.

Већином гласова усвојена је и одлука и четвртим изменама и допунама одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора, по којој се прва зона сада дели на прву-а зону, прву-б и прву-ц зону.

Одборници су већином гласова усвојили предлог по коме се за директора Установе Центар за социјални рад у Сомбору на период од четири године именује дипломирани економиста Михајло Шкорић, досадашњи вршилац дужности директора ове установе.

Одборници су већином гласова за новог члана тј. Председника одбора за пољопривреду именовали Синишу Милића који на том месту замењује Ђуру Секулића који је дао оставку на то место из личних разлога.

На данашњој 29.седници одборници су одлучили и о неколико имовинско правним предметима.

                                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација