окт 13

ОДРЖАНА 87. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће – 87. седница

Градско веће је, на 87. седници, утврдило Предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан, те дало сагласност на статут јавних предузећа: ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Енергана“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“.

Веће је на седници одржаној 13. октобра 2017. године утврдило Предлог одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина града за које је обавезна јавна расправа, те поступак и начин вођења јавне расправе.

Чланови Већа једногласно су прихватили и Предлог одлуке о облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције са инспекцијом града Сомбора и дали сагласност на прве измене посебног програма коришћења средстава из буџета града Сомбора за ЈКП „Енергана“  Сомбор у 2017. години.

Градско веће је прихватило информацију о извршеним радовима на опремању противградних станица и почетку рада противградне станице у Дорослову у којој су ангажована два противградна стрелца. Опремањем и стављањем у функцију  станице у Дорослову,  на територији града Сомбора у функцији су све, односно 23 противградне станице.

Градско веће је, у  складу са Одлуком о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач Град Сомбор,  послове на изградњи водоводног прикључка за Градски стадион доделило ЈКП „Водоканал“.

Средства  за изградњу водоводног прикључка, у износу од 945.079,20 динара, обезбедио је Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

Градско веће је прихватило информацију о извршеној расподели термина и простора за тренажни рад у објектима СЦ „Соко“ Сомбор у периоду до краја текуће године и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација