окт 30

ОДРЖАНА 88. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће - 88. седница

Градско веће – 88. седница

Градско веће је, на 88. седници, дало сагласност на статут  ЈКП „Водоканал“ и ЈКП „Простор“, те утврдило Предлог одлуке о оснивању Туристичке организације града Сомбора. Разлог утврђивања Предлога  одлуке о оснивању ТОГС-а је усклађивање са Законом о туризму, речено је на седници Већа, одржаној 30. октобра 2017. године.

Полазећи са становишта  да  је потребно да у Савету за здравље града буду представници свих  институција чије залагање може поспешити јавно здравље и здравствено стање становништва,  Веће  је одлучило да измени  и допуни  решење о образовању Савета за здравље града Сомбора.

Према допуњеном решењу у Савету за здравље др  Дарко Косановић (Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор),  је председник, а  Биљана Клипа (Црвени крст Сомбор),  заменик председника.

Чланови Савета су: др Лазар Рачић, члан Већа задужен за област здравства и социјалне заштите, прим. др Зоран Парчетић, из реда локалне самоуправе, др Биљана Олујић (Општа болница „Др Радивој Симоновић“), др Јадранка Врањеш  Боснић (Завод  за јавно здравље), др Ђерђи Шарић (Друштво за борбу против рака), Миодраг Тепавац (Центар  за социјални рад), Јасмина Бобић (ЈКП „Водоканал“), Далиборка  Косијер Дрекслер (Републички  фонд  за здравствено осигурање – филијала  Сомбор), mr ph spec. Десанка Витас  (Апотека  Сомбор),  др Здравко Хлодик (Дом здравља „др Ђорђе Лазић“) и др Далибор Форгић (Општа болница „Др Радивој Симоновић“).

На 88. седници донет је и правилник о преносу средстава из буџета града месним заједницама на територији града и донето решење о именовању Комисије за утврђивање стања имовине на територији МЗ „Кљајићево“. Према донетом решењу чланови Комисије су: Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду и начелници  одељења Градске управе – Игор   Латас, начелник  Одељења за комуналну делатност и имовинско правне и стамбене послове и Невена  Росић, начелница  Одељења за скупштинске и извршне послове.

Градско веће је одлучило да надзор над извођењем радова на појачаном одржавању атарског пута Кљајићево – Моравички пут, врши ЈКП „Простор“ Сомбор.

Радове на наведеном путу изводи ВД „Југокоп-Подриње“, Шабац,  а уговорена вредност радова са  ПДВ-ом износи  26.823.828,00 динара.

Веће је, као неоснован, одбацило приговор Здравствене установе Апотека „Filly pharm“,  Велика Плана, на услове из јавног огласа за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања.

Градско веће је одлучило о имовинско-правним предметима, финансијским питањима и другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација