дец 18

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

Јавна расправа

Јавна расправа

Данас је окончана јавна расправа о Нацрту одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и  инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним зградама.

Завршној расправи су присуствовали  професионални управници, као и грађани станари зграда.

Жељко Ласло, саветник у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове рекао је да је локална самоуправа имала обавезу да у складу са Законом о становању донесе акт којим ће одредити минималне цене за инвестиционо и текуће одржавање у зградама и да утврди износ накназе за рад принудних управника у којима органи управљања нису до сада формирани.

„ Одлуком су утврђени минимални износи  које власници посебних стамбених и стамбено-пословних зграда дужни издвојити на име текућег и инвестиционог одржавања зграда  које се налазе на територији града Сомбора. Одлуком је утврђена и накнада коју плаћају власници посебних делова зграде у случају постављања професионалног управника од стане локалне самоуправе као вид принудне мере“, навео је Ласло.

Ласло је навео да су минимални износи утврђени у складу са критеријумима Министарства, у односу на старост зграде, као и у односу на то да ли зграда има или нема лифт.

Цене за текуће  одржавање у стамбеним зградама  одрђене су у  апсолутном износу, код зграда без лифта цена је 220,00, а  у зградама са лифтом 287,00 динара.

Према речима Ласла, у Нацрту одлуке наведено је да је накнада за рад принудног управника  утврђена у складу са бројем посебних делова. За зграде које имају до осам посебних делова  износ накнаде за рад принудног управника је 147,00  динара по стану,  од осам до 30 делова накнада може износити 176,00  динара, а са више од 30 посебних  делова зграде 205,00  динара по стану.

Ласло је објаснио да ће Нацрт одлуке са извештајем са јавне расправе бити размотрен на седници Градског већа, које ће потом Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и  инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним зградама упутити на разматрање Скупштини града Сомбора. Тек након усвајања одлуке на седници Скупштине града, одлука ће се примењивати.

                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација