нов 01

ОДРЖАНА ТРИБИНА НА ТЕМУ ИЗРАДЕ ПДР-а У БАЧКОМ МОНОШТОРУ

Становници ромског насеља у Бачком Моноштору, учесници радионице

У оквиру Програма – „Подршка ЕУ инклузији Рома – оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, у Бачком Моноштору у угоститељском објекту „РОМСКА ДУША“ одржана је консултативна радионица са ромском заједницом на тему израде ПДР-а дела ромског насеља улице Нова и Нова Спортска у Бачком Моноштору.

Радионицу су водили представници Сталне конференције градова и општина (СКГО) Игор Мишчевић, Милена Зиндовић и Клара Даниловић уз присуство представника Градске управе Града као наручиоца Плана и представника ЈКП „Простор“ у својству обрађивача, а активно учешће је узело двадесетак мештана ромског насеља који су на јасан начин изразили своје ставове и посебно потенцирали да им је битно да се остваре предуслови за озакоњење објеката, формирање и уређење улица, решавање проблема атмосферске канализације и изградњу објекта јавне намене за потребе удружења Рома.

Ово је прва од више предвиђених трибина у којима ће ромско становништво Бачког Моноштора моћи активно да учествује у изради Плана. Средства за суфинансирање Плана у износу од 770.000,00 динара су добијена по основу расписаног конкурса који финансира Европска унија, а спроводи СКГО, на којем је пројекат припремљен на иницијативу Града Сомбора изабран као један од десет одабраних предлога локалних самоуправа у Србији. Остатак средстава од 330.000,00 динара  се финансира средствима буџета Града. Усвајање Плана се предвиђа у 2019. години.

                                                                              Послови информисања односа са јавношћу

Званична интернет презентација