јан 18

ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Данас су заинтересовани грађани могли да присуствују јавним расправама везано за нацрте Одлука које су објављене 11.јануара. Ради се о четири нацрта Одлуке и то:

Нацрт Одлуке о одржавању спољних делова зграде на територији града Сомбора,

Нацрт одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде,

Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о уређењу града,

Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора.

Јавне расправе су трајале до 18.01.2019. године, када су у згради „Жупаније“ у соби број 142, у присуству представника надлежних Одељења, одржане и јавне презентације нацрта напред наведених Одлука. Уз присуство заинтересованих грађана, представника правних лица, као и представника надлежних одељења презентоване су одлуке, саслушана питања и сугестије.

Након завршетка јавних  расправа, надлежна одељења Градске управе сачињавају  извештај о јавној расправи који садржи податке о: месту и времену одржавања расправе; овлашћеним представницима органа града Сомбора који су учествовали у расправи; броју учесника и броју достављених предлога, сугестија и коментара; као и предлозима и сугестијама који су прихваћени и предлозима и сугестијама који нису прихваћени, са образложењем разлога. Извештај о јавној расправи  ће бити објављен на  интернет страници града Сомбора  у  прописаном року односно најкасније до 28.01.2019.године.

Нацрти све четири наведене Одлуке са извештајем о спроведеној јавној расправи биће прослеђени  члановима градског већа на разматрање и усвајање, а задњу реч даће одборници скупштине града Сомбора.

Јавне расправе  су започете дана 11.01.2019. године објављивањем јавног позива за учешће у расправи на интернет страници града Сомбора и недељном листу „Сомборске новине“.

                                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација