мај 31

ОКОНЧАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Јавна презентација и расправа о Нацрту одлуке о дистрибуцији воде за пиће

Данас (31. мај 2017.) је окончана јавна расправа о Нацрту Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на територији Града Сомбора.

На јавној презентацији Нацрта Одлуке, Игор Латас, начелник и Виктор Деспотовић, помоћник начелника Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове су истакли да се одлука мења због потребе усклађивања са Законом о комуналним делатностима.

„Најбитнија измена јесте да се послови управљања постојећим месним водоводима у селима: Алекса Шантић, Станишић, Риђица, Чонопља, Кљајићево, Дорослово, Гаково, Растина, Стапар, Телечка и Светозар Милетић, поверавају ЈКП „Водоканал“ у Сомбору. Месни водоводи у Бездану, Колуту, Бачком Брегу и Бачком Моноштору поверавају се на управљање ЈКП „Водовод“ у Бездану“, казао је Деспотовић.

Постојећу одлуку, речено је на презентацији, било је потребно ускладити и са Законом о планирању и изградњи и то део који се односи на прикључке.
„Прикључци ће се убудуће одобравати путем обједињене процедуре од стране Градске управе града Сомбора, а не као до сада решењем о раскопавању“, навео је Деспотовић.

Предлоге за измену Нацрта Одлуке доставили су градска Месна заједница „Црвенка“, ЈКП „Водоканал“ и ЈКП „Водовод“. Предлагач је прихватио предлог МЗ „Црвенка“ о чему ће, као и о спроведеној јавној расправи и презентацији, сачинити извештај.

У даљој процедури, Градско веће ће утврдити Предлог Одлуке који ће бити достављен на разматрање и усвајање Скупштини града Сомбора.
Јавној презентацији и расправи, присуствовали су представници: ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Водовод“ и МЗ „Црвенка“.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација