Основне школе – контакти

АВРАМ МРАЗОВИЋ 
Подгоричка 2.
Сомбор
Тел.:025/ 22 941
Директор: Маја Секулић

НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ 
Вељка Петровића 4
Сомбор
Тел.: 025/ 22 630
Фаx: 025/ 23-163
Директор: Ђуро Буловић

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 
С.В. Чиче 55
Тел.: 025/440-430, 440-431
Директор:Симеон Миланов

ИВО ЛОЛА РИБАР
Моношторска 4
Сомбор
Тел: 025/22-371
Директор: Зоран Борак

БРАТСТВО – ЈЕДИНСТВО 
Трг Цара Лазара 9
Тел: 025/ 22-364
Директор: Слободан Бељански

АЛЕКСА ШАНТИЋ
Алекса Шантић
VIII Војвођанске бригаде бб
Тел: 025/838-120
Фаx: 838-255
Директор: Драгана Вујишевић

22 ОКТОБАР
Бачки Моноштор
Ивана Горана Ковачића 32
Тел:025/025/807-531, 807-807
Фаx: 025/807-530
Директор: Марија Мргић

МОША ПИЈАДЕ 
Бачки Брег
Југословенска 13
Тел: 025/809-015
Директор: Рената Копоран

ОГЊЕН ПРИЦА 
Колут
Марка Орешковића 1
Тел: 025/804-213
Директор: Ристо Аничић

ЛАЗА КОСТИЋ 
Гаково
Краља Петра И бр. 56
Тел: 025/ 866-777
Директор: Милан Стакић

ПЕТЕФИ ШАНДОР
Дорослово
Херцег Јаноша 53
Тел: 025/862-332
Директор: Валерија Клем

КИШ ФЕРЕНЦ
Телечка
Ослобођења 2
Тел: 025/86-023
Директор. Рожа Варга Рајнаи

БРАТСТВО – ЈЕДИНСТВО 
Бездан
Жртава фашизма 25
Тел: 025/810-342
Фаx: 025/ 810-322
Директор: Марија Звенг

БРАТСТВО – ЈЕДИНСТВО 
Светозар Милетић
Трг Слободе 1
Тел: 025/840-041
Директор: Марија Баги

ПЕТАР КОЧИЋ
Риђица
Добровољачка 2
Тел: 025/ 856-207, 856-633
Директор: Борис Вучковић

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Стапар
Вука Караџића 20
Тел: 025/ 827-701, 827-901
Директор:Јелена Милић

ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ
Станишић
Његошева 1
Тел: 025/830-111
Директор: Соња Орлић

НИКОЛА ТЕСЛА
Кљајићево
Иве Лоле Рибара 51
Тел: 025/852-026
Директор: Бранка Вулетић

МИРОСЛАВ АНТИЋ 
Чонопља
Николе Тесле 34
Тел: 025/844-064, 025/844-868
Директор: Владимир Узелац

Школа за основно и средње образовање са домом ВУК КАРАЏИЋ 
Сомбор
Радоја Домановића 98
Тел: 025/450-822, 451-253
Директор: Соња Дурут

Школа за основно образовање одраслих 
Сомбор

Лазе Костића 3
Тел: 025/437-460, 437-574
Директор: Владимир Поповић

Музичка школа ПЕТАР КОЊОВИЋ
Сомбор
В.П. Бојовића 9
Тел: 025/22-054
Директор:Милена Балог

Званична интернет презентација