мај 17

ПОЗИВ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ДА ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора позива привредне субјекте који послују на територији Града Сомбора да, уколико то до данас нису урадили, поднесу пријаву за утврђивање локалних јавних прихода за просторе на којима обављају пословну делатност на територији Града Сомбора.

Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети овде, као и у Градском услужном центру, шалтер број три, Трг цара Уроша 1, Сомбор (приземље зграде Жупаније).

Оверене пријаве се могу предати лично, на шалтеру број три Градског услужног центра (приземље зграде Жупаније) или путем поште на адресу:

Градска управа града Сомбора –
за Одељење локалне пореске администрације,
Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Додатна објашњења могу се добити путем телефона: 025/468-158 и 025/468-198.

Оригинални позив Одељења локалне пореске администрације доступан је у рубрици обавештења.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИНФОРМАЦИЈУ О АКТИВНОСТИМА НА ОДРЖАВАЊУ ПРУГЕ СОМБОР-ВРБАС

61. седница Градског већа

Градско веће је на 61. седници, одржаној 16. маја 2017. године, прихватило извештај о раду Туристичке организације града Сомбора за 2016. годину и упутиће га на разматрање и одлучивање одборницима Скупштине града Сомбора.

Скупштина града ће размотрити и информацију о центру за прихват миграната за време трајања мигрантске кризе. У информацији, коју је Веће усвојило и упућује је одборницима на разматрање и усвајање, су хронолошки наведене све радње и активности које се односе на објекат за прихват миграната – од обезбеђења и опремања локације за изградњу објекта, изградње центра и пратећих објеката: трпезарије са дистрибутивном кухињом и управне зграде са амбулантом – до изградње дневног едукативно-рекреативног центра за децу и мајке, чију изградњу ће финансирати Екуменска хуманитарна организација – ЕХО Нови Сад.

Објекат ће, наведено је у свим уговорима закљученим између Комесаријата за избеглице и мигранте и Града Сомбора, за време мигрантске кризе користити и њима управљати Комесаријат, а по истеку кризе биће предат у посед локалној самоуправи. На седници Већа је речено да Град није учествовао у доношењу одлуке о одабиру локација за изградњу центра, већ је одлуку да се центри за прихват миграната граде у пограничним подручјима донело надлежно Министарство, а реализовао Комесаријат за избеглице.

Градско веће је прихватило информацију о потреби финансирања активности на одржавању пруге на деоници Сомбор-Врбас, као пружног правца од виталног локалног интереса за развој града Сомбора. Веће је прихватило и нацрт уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре, односно „Инфраструктуре Железнице Србије“ АД и локалне самоуправе. О наведеној информацији изјасниће се и одборници на седници Скупштине града.
Чланови Градског већа усвојили су и Предлог Локалног акционог плана за младе града Сомбора за период 2017-2021. године, а Предлог ЛАП-а ће размотрити и одборници СГ.

Градско веће је одлучило и о имовинско-правним предметима, као и о финансијским питањима.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 16

ОД НОВЕМБРА ПРЕКРШАЈНЕ ПРИЈАВЕ ПРОТИВ УЗУРПАТОРА НЕКАТЕГОРИСАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Због одоравања некатегорисаних атарских путева који су у јавној својини града Сомбора Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора ће предузети мере заштите јавне својине Града, наводи се у саопштењу Одељења.

Узурпације, односно одоравања атарских путева су учестала и Одељење за пољопривреду моли закупце државног пољопривредног земљишта и власнике катастарских парцела које се граниче, односно међе са атарским путевима да престану да их одоравају.

Уколико се настави са узурпацијом Одељење ће против узурпатора, од 1. новембра 2017. године, подносити прекршајне пријаве.

Прекршајни налози, односно прекршајне пријаве ће се подносити у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете.

Оригинално саопштење за јавност Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине доступно је у рубрици обавештења.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 15

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

60. седница градског већа

Градско веће је утврдило Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града за 2016. годину према којем су у прошлој буџетској години укупни приходи остварени у износу од 2.448.745.559 динара, односно на нивоу од 91,37 одсто планираних прихода. Од наведеног износа текући приходи чине 2.425.061.584 динара, а пренета средства из претходне године 23.683.975 динара.

У буџетској 2016. години расходи су извршени у износу од 2.333.507.993. динара, односно на нивоу од 85,74 одсто планираних расхода.

У образложењу Предлога завршног рачуна је, осим осталог наведено: „Оствареним приходима буџета у 2016. години можемо бити веома задовољни, јер је њихова наплата омогућавала благовремено извршавање преузетих обавеза по буџету, тако да ликвидност КРТ-а није била угрожена, а функције буџетских корисника су редовно финансиране. Током целе буџетске 2016. године у примени су биле прописане мере штедње и рационалног трошења буџетских средстава“. Предлог завршног рачуна за 2016. годину размотриће и Скупштина града Сомбора.

Градско веће је дало сагласност и на прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Простор“ Сомбор, које су настале ради спровођења јавног рада „Уређење и чишћење гробаља“, у оквиру којег ће бити ангажовано 16 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. О предлогу измена изјасниће се и одборници Скупштине града Сомбора.

На 60. седници, одржаној 15. маја 2017. године, Градско веће је прихватило и информацију о вршењу стручно-техничког надзора над извођачем радова и дало мишљење на предлоге Комисије за подизање споменика и постављање скулптуралних дела.

Послови и нформисања и односа са јавношћу

мај 15

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ПРИХВАТИО ИНФОРМАЦИЈУ О ИСПЛАТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ГРАДСКИМ ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Социјално-економски савет града Сомбора – 5. седница

Информација о анексу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, била је једина тачка дневног реда о којој је било речи на 5. седници Социјално-економског савета града Сомбора.

Према речима мр Милана Грујића, председника Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије суштина измена Посебног колективног уговора односи се на дефинисање исплате солидарне помоћи радницима запосленим у јавном комуналном сектору Града Сомбора.

Синдикат је, према Грујићевим речима, 14 месеци интензивно преговарао са Владом РС и на састанцима наводио изузетно тешко стање у којем се налазе запослени у комуналној делатности.

„На састанку са Владом смо изложили да је овај сектор изузетно угрожен, да више од 30 одсто запослених прима минималну зараду и да је просечна плата за 19 одсто мања од републичког просека. Тражио се начин да се тај лош положај предупреди, а да се не уруши цео економски концепт“, казао је мр Грујић и објаснио да се комунални сектор не финансира из средстава буџета, већ из властитих средстава. Према речима мр Грујића, комунална предузећа су сврстана у индиректне буџетске кориснике искључиво због тога што у саставу Надзорног одбора већину имају представници оснивача.

Continue reading

мај 13

АМБАСАДОР САД-а: ПРЕПОРУЧИЋУ СОМБОР АМЕРИЧКИМ ИНВЕСТИТОРИМА

Размена поклона – од Сомбора, копија Повеље слободног и краљевског града

Привредни и потенцијали у области културе Града Сомбора, били су тема разговора амбасадора Сједињених Америчких Држава Њ.Е. Кајла Скота и градоначелнице Душанке Голубовић приликом посете Њ.Е. Сомбору.

Разговорима су присуствовали саветници за политичка питања амбасадора САД-а, Колин Смит и Денис Ибисбеговић, као и сарадници градоначелнице Сомбора за област културе, образовања и информисања – Немања Сарач, члан Градског већа и Бранислав Сворцан, помоћник градоначелнице, те Милена Рацков Ковачић, в.д. директора Галерије „Милан Коњовић“.

У обраћању медијима Њ.Е. Скот и градоначелница Голубовић изразили су задовољство што је дошло до сусрета у Сомбору и најавили наставак досадашње добре сарадње.

„Представницима Америчке амбасаде имали смо прилику да укажемо на све оно што су досадашњи примери добре сарадње између Америчке амбасаде и Града Сомбора, али и на привредне и друге развојне потенцијале које наш град има. Указали смо и на предности нашег града у области образовања и културе, али и предности које произилазе из чињенице да на територији града живе бројне националне заједнице. Разговарали смо и о могућностима даље добре сарадње између Амбасаде САД-а и града Сомбора“, казала је градоначелница и додала да је резултат добре сарадње и одржавање концерта Америчког војног оркестра и оркестра Војске Србије
Њ.Е. Скот је изјавио да је ово његов први долазак у Сомбор и да је импресиониран „зеленим Сомбором“.
„Заиста сам импресиониран градом. Градоначелница је говорила о предностима овог града и потенцијалу, не само у пољопривреди него и о индустријском потенцијалу, као и о њеним плановима да још више развије економију овог подручја. Ја сам много тога чуо данас и када се вратим у Београд и када будем имао прилику да разговарам са америчким инвеститорима који су заинтересовани за инвестиције у Србији, препоручићу им да инвестирају у Сомбор“, казао је амбасадор Скот.

Амбасадор Скот је у пратњи супруге Невене, саветника и домаћина присуствовао и концерту Америчког војног оркестра и оркестра Војске Србије, који је синоћ (12. мај) одржан на Тргу Косте Трифковића.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!