дец 17

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДБОРНИЦИ РАЗМАТРАЈУ У ЧЕТВРТАК, 21. ДЕЦЕМБРА

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић заказао је 20. седницу Скупштине града за 21. децембар 2017. године. Према сазиву упућеном одборницима, Скупштина би требало да почне са радом у 9.00 часова у великој сали зграде локалне самоуправе (тзв.  Жупанија), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Одборници би требало да размотре и одлуче о 22 питања из делокруга рада градског парламента, а прва тачка дневног реда је Предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину.

Наредне три тачке о којима ће се изјаснити одборници су пратеће одлуке које су саставни део буџета, односно предлози одлука о комуналним и административним таксама и Предлог одлуке о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима.

Потом ће одборници размотрити предлоге програма  пословања за 2018. годину јавних комуналних предузећа, а затим и програм рада јавних установа из области друштвених делатности  за 2018. годину.

Одборници ће размотрити и одлучити и о Предлогу  Одлуке о првим  изменама и допунама Одлуке о изменама и допунама плана  генералне регулације насељеног места Светозар Милетић и Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о измени и допуни плана генералне регулације пута Стапар-Сивац.

На 20. седници одлучиће се и о именовању директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ и ЈКП „Водовод“, Бездан.

Предмет расправе и одлучивања биће и Кадровски план Градске управе града Сомбора и предлог чланства у Локалном антикорупцијском одбору града Сомбора, као и програм рада Скупштине града у наредној години.

Имовинско-правни предмети и избори и именовања су, према сазиву, последње две тачке дневног реда 20. седнице Скупштине града Сомбора.

                                                                   Послови именовања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација