авг 15

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА АНКЕТАРЕ КОЈИ ЋЕ СПРОВОДИТИ АНКЕТУ О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА – РОК ЗА ПРИЈАВУ 21. АВГУСТ

Републички завод за статистику (РЗС) расписао је данас Јавни позив за анкетаре који ће спроводити Анкету о структури пољопривредних газдинстава, у периоду од 1. октобра до 30. новембра 2018. године.

Конкурс је отворен до 21. августа, а заинтересовани кандидати се могу пријавити искључиво путем веб апликације Републичког завода за статистику:  http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/ .

Ради спровођења анкете биће ангажовано 536 анкетара, од којих осам за територију града Сомбора.

Број пријава је ограничен, а  кандидати морају испунити следеће услове наведене у  јавном позиву:   морају бити држављани Републике Србије,  старости од најмање 18 година, са најмање средњим образовањем у четворогодишњем трајању, те да против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Критеријуми за избор кандидата су: стручна спрема, област образовања, радни статус (незапослен, запослен, пензионер), учествовање у Попису пољопривреде 2012. године или другим статистичким истраживањима РЗС у последње три године и поседовање возачке дозволе и могућност коришћења возила за рад.

Предност при избору имаће незапослени кандидати са високом стручном спремом у пољопривредној струци, могућношћу коришћења возила за рад, као и они који су учестовали  у Попису пољопривреде 2012. године или другим статистичким истраживањима РЗС у последње три године.

Списак кандидата позваних на интервју биће објављен 24. августа 2018. године на веб-сајту РЗС (www.stat.gov.rs) где се могу видети и детаљније информације о избору анкетара и њиховим обавезама у наведеној анкети.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација