мар 31

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2017. ГОДИНИ

Расписан је конкурс за организовање спровођења  јавних радова на територији града Сомбора у 2017. години. Јавни радови ће се спроводити у области социјалних  и хуманитарних делатности у оквиру услуге „Помоћ у кући“. Услуга „Помоћ у кући“ се реализује ангажовањем незапослених лица  на пословима герондомаћина, односно геронтодомаћица.

Рок за пријаву на конкурс је седам дана од дана објављивања на сајту Града, односно објављивања у недељном листу „Сомборске  новине“. Пријаву  на конкурс могу подносити удружења грађана и хуманитарне организације са седиштем на територији Града Сомбора.

Пријава за спровођење јавних радова подноси се у три примерка, на адресу: Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, Одељење за привреду, Одсек за локални економски развој, са назнаком за  Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на територији града Сомбора у 2017. години, непосредно на писарници  Градског услужног центра (шалтер 11 или 12),  или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са званичне интернет презентације Града Сомбора на адреси www.sombor.rs.

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси градоначелник Града Сомбора на предлог Комисије за израду и имплементацију Локалног акционог плана запошљавања и Градског већа града Сомбора.

Додатне информације могу се добити у Градској управи Града Сомбора, Одељење за привреду, Одсек за локални економски развој Града Сомбора, канцеларија број 224/II.

Конкурс се може преузети у рубрици јавни позиви.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација