мар 03

РАСПИСАН ОГЛАС ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ

У први разред основне школе, школске 2017/2018. године,  уписују се деца рођена од 01. марта 2010. до 01. марта 2011. године.  У први разред основне школе, по жељи родитеља, може се уписати и дете старости од шест до шест и по година, након провере спремности за полазак у школу. Дете старије од седам и по година, које због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе обавезни су да изврше родитељи, а за децу под старатељством – старатељ или орган старатељства.

За пријаву детета,  на увид се подноси: извод из матичне књиге рођених за дете, важећа лична карта, са тачном адресом родитеља или старатеља, а за децу под старатељством решење о старатељству.

Пријављивање деце вршиће се у Градској управи Града Сомбора, у Одељењу за образовање, соба број 55 у приземљу, Трг цара Уроша 1 (зграда Жупаније), сваког радног дана, у времену од 08.00 до 15.00 часова.

Распоред уписа и детаљна информација доступни су у огласима.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација