јун 14

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: „БАЧКИ БРЕГ“, „БЕЗДАН“, „КОЛУТ“ И „ЦРВЕНКА“

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић расписао је изборе за чланове Савета  у  три сеоске и једној градској месној заједници.

Избори за чланове  Савета МЗ одржаће се у следећим месним заједницама: „Бачки Брег“ у Бачком Брегу, „Бездан“ у Бездану, „Црвенка“ у Сомбору и „Колут“ у Колуту.

Избори у наведеним месним заједницама одржаће се 29. јула 2018. године, а рокови за извршење изборних радњи теку од данас.

Изборе за чланове Савета у наведеним  месним заједницама спровешће изборне комисије које ће  именовати Савети наведених МЗ.

Избори су расписани због истека мандата члановима Савета МЗ.

Одлуке су доступне овде.

 

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација