Povratak na Решења по чл.145 Закона

Захтев усвојен

Решење бр. 351-010-2018-V од 11.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-011-2018-V од 12.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-014-2018-V од 12.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-017-2018-V од 12.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-023-2018-V од 18.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-036-2018-V од 23.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-047-2018-V од 29.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-059-2018-V од 01.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-060-2018-V од 02.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-061-2018-V од 05.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-064-2018-V од 02.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-065-2018-V од 05.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-076-2018-V од 08.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-086-2018-V од 09.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-096-2018-V од 19.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-097-2018-V од 20.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-099-2018-V од 21.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-101-2018-V од 21.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-105-2018-V од 23.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-125-2018-V од 01.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-132-2018-V од 07.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-133-2018-V од 08.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-135-2018-V од 08.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-136-2018-V од 08.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-138-2018-V од 09.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-144-2018-V од 09.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-158-2018-V од 13.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-161-2018-V од 15.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-179-2018-V од 21.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-180-2018-V од 21.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-182-2018-V од 21.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-188-2018-V од 23.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-192-2018-V од 23.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-206-2018-V од 30.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-217-2018-V од 03.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-225-2018-V од 05.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-228-2018-V од 10.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-231-2018-V од 13.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-240-2018-V од 16.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-248-2018-V од 16.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-249-2018-V од 19.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-259-2018-V од 24.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-261-2018-V од 24.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-269-2018-V од 27.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-270-2018-V од 27.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-290-2018-V од 03.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-302-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-303-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-304-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-305-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-308-2018-V од 09.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-317-2018-V од 14.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-318-2018-V од 14.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-322-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-323-2018-V од 15.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-325-2018-V од 15.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-335-2018-V од 16.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-337-2018-V од 15.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-339-2018-V од 17.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-343-2018-V од 18.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-352-2018-V од 21.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-354-2018-V од 21.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-355-2018-V од 21.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-356-2018-V од 21.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-977-2017-V од 05.01.2018. године – захтев се одобрава

2017. година

2016. година

Званична интернет презентација