Povratak na Решења по чл.145 Закона

Захтев усвојен

Решење бр. 351-010-2018-V од 11.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-011-2018-V од 12.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-014-2018-V од 12.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-017-2018-V од 12.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-023-2018-V од 18.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-036-2018-V од 23.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-047-2018-V од 29.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-059-2018-V од 01.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-060-2018-V од 02.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-061-2018-V од 05.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-064-2018-V од 02.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-065-2018-V од 05.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-076-2018-V од 08.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-086-2018-V од 09.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-096-2018-V од 19.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-097-2018-V од 20.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-099-2018-V од 21.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-101-2018-V од 21.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-105-2018-V од 23.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-125-2018-V од 01.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-132-2018-V од 07.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-133-2018-V од 08.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-135-2018-V од 08.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-136-2018-V од 08.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-138-2018-V од 09.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-144-2018-V од 09.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-977-2017-V од 05.01.2018. године – захтев се одобрава

2017. година

2016. година

Званична интернет презентација