феб 22

САСТАНАК СА ПОЉОЧУВАРИМА – ОБАВЕЗАН НЕДЕЉНИ ИЗВЕШТАЈ

Градоначелница града Сомбора Душанка Голубовић са сарадницима – замеником Антониом Ратковићем, Љубомиром Микићем, замеником начелника Градске управе града Сомбора и Владимиром Катанићем, начелником Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине, одржала је састанак са пољочуварима.

Градоначелница је указала на задатке пољочуварске службе, чињеницу да тим који води Град није задовољан досадашњим радом пољочуварске службе, као и на чињеницу да је после окончане јавне набавке, потписан нови уговор о обављању пољочуварске службе.

„Свесни смо да стање у пољопривреди није лако, али корупције не сме бити, једноставно  мора се  радити у складу са прописима“, била је категорична Голубовић.

Заменик градоначелнице Ратковић је казао да свако село има пољочуваре који имају обавезу да раде искључиво послове дефинисане уговором, те да ће извештаје о раду подносити једном недељно надлежнима у  Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине.

Заменик начелника Градске управе Микић је казао да пољочувари морају оправдати средства која се издвајају за рад пољочуварске службе, морају бити на терену и радити тако да грађани буду задовољни њиховим радом.

Катанић је навео да је у оквиру пољочуварске службе ангажовано 35 пољочувара опремљених потребном опремом, да ће се са њима једном месечно – по потреби и чешће – одржавати састанци,  те да ће на терену сарађивати са радницима ВД „Западна Бачка“.

Одређен је и кол центар број: 060 431 22 02, на који грађани могу пријавити уочену пољску штету, штету на ветрозаштитном појасу, дивље депоније и друго, у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете.

Званична интернет презентација