Интерактивна мапа приступачности

Мапа приступачности

Град Сомбор се прикључио иницијативи коју је покренула институција Заштитника грађана, која за циљ има унапређење права рањивих група грађана међу којима су и особе за инвалидитетом.

Остваривање и заштита њихових права је у надлежности органа јавне власти чија поступања и рад Заштитник грађана наџире, али и унапређује указујући на проблеме са којима се особе са инвалидитетом суочавају. Један од основних предуслова за остваривање гарантованих права грађана са инвалидитетом јесте и приступачно окружење. Приступачност подразумева све оно што сваком појединцу омогућава да самостално живи и учествује у свим аспектима живота, на једнакој основи.

С тим у вези, како би унапредила права особа са инвалидитетом у овој области, а ради бржег и лакшег информисања, локална самоуправа је на својој интернет презентацији поставила линк за интерактивну Мапу приступачности свих објеката јавне намене у Сомбору који особама са инвалидитетом омогућују несметан приступ, кретање, боравак и рад.

Подаци који се налазе у Мапи прикупљени су уз помоћ грађана, организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, државних органа и других органа јавне власти, а у Сомбору особе са инвалидитетом могу самостално да обављају послове јер је већина објеката јавне намене обезбеђена рампама.

Детаљнију мапу приступачности објеката у Сомбору са стандардима приступачности за грађане са инвалидитетом можете погледати ОВДЕ

 

Zvanična internet prezentacija