Захтев за исправку у матичној књизи рођених, умрлих, венчаних

Потребно је поднети:

  1. Захтев за исправку у Матичној књизи ( можете га преузети овде)
  2. Извод из Матичне књиге рођених (за лице које тражи исправку)
  3. Извод из Матичне књиге венчаних (за исправку у књизи венчаних)
  4. Извод из Матичне књиге умрлих (за исправку у књизи умрлих)
  5. Извод из Матичне књиге рођених и венчаних за родитеље (за исправку у књизи рођених)
  6. Фотокопија документа
Zvanična internet prezentacija