Povratak na Питајте Градоначелницу

Питања и одговори

Поставио: Владимир Копривић

 • Зашто је овај званични сајт Омладинског клуба направљен и исписан латиничким писмом? Да ли ћете инсистирати да се поштује традиција и Устав Републике Србије по том питању?

Поштовани,

Овом приликом захваљујем Вам се на указаном недостатку при изради сајта Омладинског клуба, а који се односи на ћирилично писмо које је у службеној употреби у граду Сомбор. Везано за наведени недостатак обавештено је правно лице задужено за ажурирање и вођење интернет презентације омладинског клуба, које је потврдило да ће у што краћем року извршити пресловљавање садржаја сајта и на ћирилично писмо, а чиме ће се убудуће обезбедити коришћење сајта и на ћириличном писму.

Поставио: Слободан Милетић

 • Поседујем документарни филм РТОЈИЦА ИЗ СТАРОГ СОМБОРА филм М Антица иy 63,г и говори о двојици Коњовића и Петровићу песник и 12 слајдова сликара Коњовића ,а ја сам аутор тих предмета а филм полако нестаје јер је заражен ВИНЕГАРОМ

Поштовани г. Милетић,

Одељења Градске управе се не баве пословима конзервисања филмске грађе. Свакако, позвао бих Вас да, уколико сте у прилици, дођете до канцеларије 147 (први спрат, зграда Жупаније) како би сте нас боље упознали са самим филмом, његовим стањем и Вашом идејом о томе шта даље чинити.

Поставио: Слобода Милетић

 • Поштована Градоначелнице
  Покусао сам у висе наврата у претходних пет година да обавестим на неки начин грађане Сомбора да поседујем изузетну историјску белешку на филму и на фото слајду. На филму су забележени  три сомборца великана у музици, сликарству и књижевности, два Коњовића и Поповић песник књижевник. Филм је снимљен 1963 године који је режирао М Антић, а слајдови су о сликару који су снимљени пар месеци пре његове смрти. А ја сам аутор тих белешки. Филм је у фази пропадања а ја сам успео да га преснимим на нове носаче слике и тона и то платио, а слајдови су исто преснимљени. Ако сте као град заинтересовани да поседујете део своје историје, јавите се.

С поштовањем С Милетић филмски сниматељ и фоторепортер

Поштовани г Милетић,
Одељења Градске управе се не баве пословима конзервисања филмске грађе. Свакако, позвао бих Вас да, уколико сте и прилици, дођете до канцеларије 147 (први спрат, зграда Жупаније) како би сте нас боље упознали са самим филмом, његовим стањем и Вашом идејом о томе шта даље чинити. Са друге стране, могу Вас упутити да се са вашим предлогом свакако обратите Историјском архиву у Сомбору (тел: 025/416-292  ) и Градском музеју (тел: 025/412-728) у чијој делатности рада јесте очување, рестаурација, откуп и прикупљање предмета од историјског и културног значаја за град Сомбор и његове становнике.
С поштовањем,

Поставила: Лепосава Томић

 • Поштована градоначелнице, молим  Вас у име радника АД, „Алекса Шантић“ дате информацију шта је учињено испред општине да би радници остварили своја законска права тј да би им се исплатио социјални програм. Ова тема је била и на социо-економском савету и обећана је подршка. Људи су огорчени почев од уништења предузећа који је накад био понос општине, а могао је то да буде и данас, а надаље што су остали без примања од децембра месеца, остали без права на акције, а највише их боли и неисплаћени социјални програм.

Везано за питања која сте преко нашег сервиса “ Питајте градоначелника“ упутили 19.05.2017.године, а која се односе на остваривања права радника АД „Алекса Шантић“ на социјални програм, обавештавамо вас о следећем:

1. Дана 04.10.2016.године, градоначелник града Сомбора упутио је молбу Министарству привреде Републике Србије за одлагање стечајног поступка над привредним друштвом АД „Алекса Шантић“ (акт број : 023-85/2016-II – Прилог број 1).

У вези наведене молбе примљен је одговор Министарства привреде РС којим се рочиште са 18.10.2016.године одлаже за 18.11.2016.године ( акт Министарства број: 023-02-1053/2016-05 од 20.10.2016.године -Прилог број 2).

2. На иницијативу Синдикалне организације синдиката АД „Алекса Шантић“ број 30/2017 од 22.03.2017.године ( Прилог број 3) сазвана је и одржана 4.седница Социјално – економског савета града Сомбора дана 31.03.2017.године који је подржао захтеве радника АД „Алекса Шантић“ уз доношење Закључка у 4 тачке ( акт Социјално економског савета број 06-73/2017- VIII од 31.03.2017.године – Прилог број 4).

3. На основу Закључка са седнице Социјално -економског савета града Сомбора, градоначелник града Сомбора је лично упутио допис Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС ( акт број 023-86/2016-II од 11.04.2017.године -Прилог број 5) у којем су изнете све релевантне чињенице везане за реализацију социјалног економског програма уз захтев да Министарство предузме све одговарајуће радње и да изнађе решење за остваривање права радника АД „Алекса Шантић“ на одговарајући социјални програм.

4. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС доставило је градоначелнику града Сомбора допис под бројем 550-00-00013/2017-24 од 28.04.2017.године ( Прилог број 6) којим, између осталог, обавештава да након отварања стечајног поступка реализација програма решавања вишка запослених није могућа.

5. Напомињемо да је на Решење Привредног суда у Сомбору о отварању стечајног поступка уложен приговор од стране дужника АД “ Алекса Шантић“ али је, по информацијама које смо добили од поступајућег стечајног судије, г. Зорана Чокорило, приговор одбијен, односно, потврђена је одлука о покретању стечајног поступка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Душанка Голубовић

Поставио: Тома Мијатовић 

 • Интересује ме кад ће почети изградња граничног прелаза Растина унапред хвала на одговору

Поштовани

Изградња граничног прелаза је условљена низом активности које претходе. Једна од таквих активности је приступ будућем граничном прелазу. Град Сомбор, је са Министарством саобраћаја, телекомуникације и грађевинарства и ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ сачинио  споразум о стављању у функцију општинског пута Сомбор – Гаково – Растина на основу међудржавног споразума Републике Србије и Републике Мађарске о изградњи путног међудржавног граничног прелаза „Растина – Бачсентђерђ“. Споразумом су дефинисане фазе радова током 2017 и 2018 године ради стварања услова за прекатегоризацију општинског пута у држа�авни пут II A реда. Након извршене прекатегоризације стећи ће се услови за отварање граничног прелаза.

Поставила: Емилија Рилке

 • Када ће Сомбор имати пешачку зону? Зашто је бициклистима дозвољено да возе по Главној улици, тротоарима, кроз дечја игралишта? Шетачи немају место за мирне и безбедне шетње, што је велики проблем нарочито за децу…

Сомбор има „Пешачку зону“ која је обележена одговарајућом вертикалном сигнализацијом. Кретање бициклиста и свих осталих возила регулише Закон о безбедности саобраћаја на путевима и  саобраћајна сигнализација. Локална самоуправа дефинише услове техничке регулације саобраћаја на општинским путевима и улицама које нису деонице државних путева. У пешачкој зони, по тротоарима и осталим површинама које нису намењене за саобраћај  није дозвољено кретање возила (бицикло је возило према закону о безбедности саобраћаја), ос�сим возила са посебном дозволом и под посебним условима. Дозвољено је гурање бицикла, лице које гура бицикл је пешак. Сходно важећим прописима за контролу возила у покрету  надлежна је само  саобраћајна полиција.

Поставила: Ивона Стричевић

Када ће и да ли ће се радити атарски пут Ленија салаши-Сомбор?

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине након увида у пројектну документацију којом располаже утврдило је да је за предметни пут израђена пројектна документација – пројектно техничка документација појачаног одржавања атарског -некатегорисаног пута Ленија  до манастира од стране пројектне организације Архитектонско Грађевинског  Института, Нови Сад, Др Ђорђа Јовановића 4/7.

 Сагласно изнетом, у току 2017.године није могуће приступити овим активностима јер је утврђен план радова и обим финансијских средстава  сагласно буџету за текућу годину, а у исто није увршћен предметни пут.

 Приликом израде буџета за 2018. годину и планирања активности за појачано одржавање односно изградњу атарских путева биће сагледани сви поднети захтеви месних заједница и грађана везани за наведено, те ће се потом, уважавајући став да се равномерно, сагледавајући потребе свих грађана на територији града Сомбора и финансијске могућности буџета донети одлука о томе шта ће се радити у 2018.години.

Поставила: Александра Трбојевић

Поштована градоначелнице, у великом делу Старе Селенче улична расвета једва функционише. Од школе „Д. Обрадовић“, па поред гробља, све до старе кланице – нема уопште светла већ месец дана. Информисали смо ЈКП „Зеленило“ – нити читају пошту, нити одржавају сијалице. Ми живимо у мраку. Ко не ради свој посао?

ЈКП ’’Зеленило’’ Сомбор је примило пријаву квара 21.07.2017  у 18.47 х у електронској форми од стране суграђанке Александра Трбојевић, улица Иве Андрића бр. 50. Сомбор, да на локацији код Малог православног гробља не функционише јавна расвета.

22.07.2017 је мобилна екипа изашла на терен и констатовала да је у питању квар који је већ раније констатован и у међувремену није отклоњен, а последица је елементарне непогоде (јаког ветра). Одсуство рада јавне расвете на поменутој локацији је проузроковано кваром на трансформатору и за отклањање истог надлежна је еклектродистрибуција која није изашла на терен по нашој пријави.

Истог дана поновљена је наша пријава усменим путем надлежнима у електродистрибуцији да квар још увек није отклоњен и на ту информацију нам је одговорене да су њихове мобилне екипе на терену и да раде успорено због годишњих одмора, али да ће ускоро бити све доведено у функционално стање.

С поштовањем!

Поштована госпођо Трбојевић

Јавна расвета Града Сомбора је наслеђена инфраструктура из претходног периода када је организација јавне расвете функционисала по друкчијем модалитету.

Конкретно у овом проблему се ради о чињеници да је јавна расвета у улици Васе Пелагића од Сонћанског пута до раскрснице са улицом Ђуре Даничића постављена на стубовима који су власништво „Електропривреде Србије“. Тренутно по важећем правном систему не можемо приступити туђој својини без  његовог одобрења. Отежавајући детаљ на наведеној локацији је тај што се на наведеним стубовима налазе и напојни водови високог напона. Законом је забрањено да се изводе радови у близини високог напона. Дакле Град Сомбор има ограничена у реализацији одржавања јавне расвете и МОРА сарађивати са ЕПС али исто тако не може утицати на њихову организацију посла и одабир приоритета при решавању проблема. Мора се искључити високи напон да би се приступило отклањању квара. Морам признати да у погледу избегавања искључивања високог напона имам разумевања за запослене у Дистрибуцији Сомбор јер ће то изазвати вишесатни нестанак електричне енергије у већем делу насеља а постоји могућност и у целом насељу  (у  зависности од конфигурације електричне мреже високог напона.) Колико ће они имати примедби да у овом тренутку искључуј електричну енергију својим потрошачима а позадина искључења је отклањање квара на 6-7 сијаличних места?

У мејлу који сте упутили преко сајта Града Сомбора поставили сте питање „Да ли је могуће да је Градска управа тендером доделила послове одржавања уличне расвете предузећу које сматра да је његова обавеза да по пријави грађана информише Електродистрибуцију о квару, односно да кореспондира између грађана и другог предузећа?“

Градска управа НИЈЕ доделила тендером послове одржавања уличне расвете предузећу које сматра да је његова обавеза да по пријави грађана информише Електродистрибуцију о квару, односно да кореспондира између грађана и другог предузећа. Јер када Електропривреда изврши искључење високог напона и реше напајање потрошача са електричном енергијом, отклањање квара на јавној расвети ће извести ЈКП “Зеленило“.

Поставила: Јасмина Инавишевић

Поштована, имам троје деце средњошколаца, путника. Имам ли право на бесплатну месечну карту с обзиром да је супруг незапослен, а ја имам плату 26000?

Хвала

Поштована Јасмина, нажалост немате право на бесплатну месечну карту.

Град Сомбор регресира трошкове превоза за све ђаке средњошколце који похађају средње школе које се налазе на територији града Сомбора у зависности од релације путовања и то у висини  45% од цене ученичке месечне аутобуске карте за 1 и 2 зону и 50% за 3 и 4 зону.

Такође, регресира трошкове превоза за ђаке средњошколце који путују у школе са седиштем на територији која се граничи са територијом града Сомбора ( Кула, Оџаци, Апатин, Суботица и Бачка Топола )  у висини  40% од цене аутобуске месечне карте у јавном саобраћају.

Право на бесплатну месечну превозну карту имају ученици средњих школа који су из породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су без родитељског старања или имају сметње у развоју.

Поставила: Љиља Живановић 

Када се планира завршетак фазе II израде атарског пута који спаја суботички (код Калоса) и Билићки пут? Такође ме занима да ли је у плану и асфалтирање истог? Милчић  је добио два паралелна асфалтирана пута а ми смо овде у Пујгерима заборављени. Сетите се и нас понекад. Јесен иде деца треба да крену у школу…

Поштовани,

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине након увида у пројектну документацију којом располаже утврдило је да је за предметни пут није израђена пројектна документација.

Пројектно техничка документација појачаног одржавања атарског -некатегорисаног пута  који спаја суботички (код Калоса) и Билићки пут стављена је у план јавних набавки, и истим је предвиђено да се пројектује атарски пут: Билић –  Св. Милетић 2 фаза (у дужини од око 2300м) и  атарски пут: Гаковачки пут – Билић ( у дужини од око 2800м).

Сагласно изнетом, у току 2017.године могуће је приступити само овим активностима.

Приликом израде буџета за 2018. годину и планирања активности за појачано одржавање односно изградњу атарских путева биће сагледани сви поднети захтеви месних заједница и грађана везани за наведено, те ће се потом, уважавајући став да се равномерно, сагледавајући потребе свих грађана на територији града Сомбора и финансијске могућности буџета, донети одлука о томе шта ће се и до ког нивоа изградње радити у 2018.години.

Поставила: Данијела Вукмировић

Поштована, По Решењу за стамбено збрињавање избеглих и расељених лица, од септембра 2015.године стоји да сам добила стамбену јединицу али, до сада нисмо добили никакву информацију :  – Да ли је почела изградња грађевинског објекта,  – На којој локацији и  – За када се планира усељавање? Срдачан поздрав, Данијела Вукмировић

Поштована,

обавештавамо Вас да је дана 15.12.2014. године град Сомбор закључио уговор са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и Јединицом за управљање пројектом (ЈУП), о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији. У том смислу град Сомбор, односно градоначелник града Сомбора именовао је Комисију која је објавила јавни позив за избор корисника и након спроведеног поступка избора корисника, Комисија је дана 03.09.2015. године донела Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова. Имајући у виду обавезе из уговора, Јединица за управљање пројектима је спровела јавну набавку за избор извођача радова за изградњу стамбене зграде и дана 01.04.2016. године исходовала грађевинску дозволу за изградњу предметне зграде. Затим, ЈУП је дана 19.07.2017. године извршио пријаву радова за наведену стамбену зграду, а саме грађевинске радове започео крајем августа месеца 2017. године. Грађевински радови теку редовно и тренутно су у фази изградње темеља. Рок за завршетак радова износи годину дана, а стамбена зграда се налази на углу улице Проте Матеје Ненадовића и Грује Дедића.

Срдачан поздрав,

Поставио: Дејан Падежанин

Поштована градоначелнице

Запослен сам као персонални асистент особе са посебним потребама. Послодавац ми је Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Сомбор. Имам уговор о раду у којем пише да се зарада исплаћује до 15. у месецу. Исплата касни већ више пута а послодавац не не обавештава о разлозима кашњење а по закону о раду је дужан. Такође до сада нисам добио ни један обрачун зараде ни писмено ни електронским путем. Такође је послодавац дужан да ми до краја текућег месеца достави обрачун зараде. Једино објашњење које добијам да послодавац незна кад из општине врше уплату зарада запосленим асистентима. Молим Вас да ми Ви објасните разлоге кашњења пошто је реч о буџетском средствима намењеним годишњим планом расхода у нашој општини. Пошто знате да је закон о раду јасан о мојим обавезама а и вашим у вези мог уговора о раду, одговорите ми на питање везано за кашњење исплате зараде. Бићу принуђен да се жалим инспекцији рада на шта имам законско право по закону о раду и на основу уговора о раду.

С поштовањем,

Дејан Падежанин

Поштовани,

Када је у питању   исплата за персоналног асистента , Одељење за друштвене делатности обратило се  Одељењу за финансије као надлежном одељењу везано за исплате из градског буџета и констатовали да је исплата извршена 19.09.2017.године. Динамика плаћања је у складу са приливом средстава у градски буџет.

С поштовањем.

Поставио: Милутин Богдановић

Поштована Градоначелнице, обраћам вам се са проблемом који је настао у току прошле школске године. Наиме, деца-ученици школа који према мишљењу Интерресорне комисије имају право на додатну подршку, између осталог и финансирање екскурзија и наставе у природи, нису у могућности да остваре то своје право јер Центар за социјални рад у Сомбору не исплаћује средства за ту намену, већ од родитеља , преко школа, траже додатну документацију о материјалном статусу, иако додатна подршка остварена на Интерресорној комисији није везана за материјално стање детета и родитеља.

Као родитељ детета које има тешкоће у развоју, али и у име свих родитеља са децом која имају додатну подршку, молим Вас да разрешите овај проблем који ће очигледно да се пренесе и на ову школску годину.

Срдачан поздрав.

За остваривање права на финансирање екскурзија деце са сметњама у развоју надлежан је Центар за социјални рад у Сомбору, који доноси Решење о остваривању права  на основу предлога мера додатне подршке детету и ученику дефинисане Мишљењем интерресорне комисије и обезбеђених средстава у буџету града Сомбора, све у складу са чланом 3. Правилника о пружању соцојално-едукативних услуга. Остваривање поменутих права није у корелацији са социјалним статусом породице детета са сметњом у развоју.

С поштовањем

Када ћете престати да насељавате Сомбор мигрантима? Шта ћете урадити да се њихов центар  затвори овде? Ко ће одговарати и надокнадити штету коју чине приликом упада у дворишта,куће и викендице?Да ли су вас мигранти изабрали или гра ђани Србије? Да ли знате шта се дешава по Европи у градовима где су насељени ,рецимо о хиљадама силоване деце по Енглеској, Шведској, Немачкој итд? Да ли знате  уопште било шта о Пакистанској култури и како они третирају жене, децу и у колику опасност сте довели Сомбор? Да ли знате каква чуда Мађари и хрвати праве на граници и да смо ми ти који ће испаштати са овом самоубилачком политиком игнорисања опште опасности? Докле ћете покушаје силовања малолетне деце да заташкавате? Молимо вас да одговорите и изађете јавно да кажете Сомборцима шта је план за ову инвазију на наш град, нама је доста миграната мушкараца у пуној снази који висе по казинима, снимају девојчице мобилнима и ко зна шта планирају. хвала на одговору

Поштовани,

            За стање мигрантске групације у Републици Србији  па и у граду Сомбору је одговорна радна група Министарства Владе РС и Комесаријат за избеглице и миграције Владе РС. Већи број миграната је уредно регистрован и смештен у прихватне центре у РС какав је и Центар у граду Сомбору у Шикари. Део мигрантске популације који није регистрован (јер они то не желе и избегавају регистрацију) „прави проблеме“  и уколико дође до кршења важећих Закона биће уредно процесуиран  надлежним органима у складу са Законом.

Поставио: Томислав Ненадић

Интересује ме дали ће ове године бити отворен гранични прелаз Растина како је најављено унапред хвала на одговору

За отварање граничног прелаза „Растина“  потребно је да до истог води пут који има категорију „државни пут“. Према споразуму потписаном између Града Сомбора, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП „Путеви Србије“, прекатегоризација пута Гакво – Растина до државне границе у државни пут  планирана је током 2018  године.  У 2017. години је била предвиђена градња недостајуће деонице, што је и учињено, а у 2018. години ће се радити на рехабилитацији и реконструкцији  пута на делу од Гакова- до Растине.  Након тога ће бити створени услови за прекатегоризацију пута и отварање граничног прелаза

С’поштовањем,

Поставио: Фица Јозеф

Питам : Избеглице шетају градом и угрожавају насу безбедност и то без докумената а нас грађане Сомбора полиција кажњава ако немамо код себе лицну карту где је ту логика и правда, многи грађана Сомбора траже да избеглице не шетају градом без папира

Поштовани,

У свакој правној држави у којој функционише правни поредак, грађани су дужни имати личну карту, што је регулисано законом, и ту нема никаквих изузетака.

Када је реч о мигрантској популацији, Министарство унутрашњих послова и сама Полицијска управа у Сомбору, предузимају све мере и радње које су прописане правним поретком Републике Србије али и међународним правним актима које је Република Србија ратификовала.

Вишеструки се проблеми, свакако, појављују у раду полиције, између осталог, знатан је проблем утврђивања идентитета, али Полицијска управа у Сомбору, и поред свих проблема, и у сарадњи са локалном самоуправом, покушава и даје све од себе, а то јој је, уосталом, и пошло за руком, да обезбеди јавни ред и мир, да заштити лична и имовинска права свих својих грађана, а појединачне случајеве кривичних дела је, до сада, у потпуности успешно расветлила.

На крају, посебно напомињемо да смо у потпуности посвећени свом основном задатку да служимо грађанима Републике Србије, али мислимо да с правом очекујемо разумевање да се глобални проблеми мигрантске кризе који су захватили више континената, не могу решити искључиво полицијском репресијом.

С поштовањем,

Поставио: Петар Перишић

Поштована,
Интересује ме када ће изаћи ранг листа за доделу градских студентских стипендија. Унапред захвалан на одговору.

Поштовани,

Коначна ранг листа кандидата за градске стипендије ће бити утврђена у среду 08.11.2017.године, а након тога и Решење које ће бити објављено на сајту града.

С поштовањем.

Поставио: Милан Невешћанин

Због чега се реновирани спомен музеј Батинске битке може посетити само радним данима а не и викендом. Молим Вас да и запосленима који раде радним данима омогућите да посете музеј. Више десетина возила са посетиоцима је током недеље 12.11.2017 наишло на затворена врата музеја. Такође би требало на улаз у спомен подручје знаком забранити улазак моторних возила. Лично сам био присутан кад је полицајац са граничног прелаза Дунав упозорио једног несавесног грађанина који је ушао на пешачку стазу аутомобилом и одвезао се скроз до канала ДТД.

Постовани грађани Сомбора,

Музеј Батинске битке је током протеклог викенда поново отворен и само 12. новембра су радници Градског музеја имали дан предаха после напорног рада на постављању сталне поставке и свих неопходних послова који су претходили свечаном отварању. У Музеју је био чувар који је омогућавао посетиоцима да виде поставку, али се вероватно тренутно удаљио да обиђе простор спомен комплекса, јер му  то стављено у задатак. Хвала на примедби за знак упозорења, јер нико од надлежних није претпоставио да ће се посетиоци понашати бахато према тек уређеном простору комплекса.

Од 13. новембра 2017. године музеј Батинске битке ће бити отворен свим данима од 10.00 до 18.00 часова, сем понедељком. За најављене групе је потребна најава у Градском музеју да би кустос могао да оде у музеј, дочека и стручно спроведе групу. Контакт телефони за најаву су: 025/412-728 и 025/422-728.

 Цена улазница за децу, ученике, студенте и пензионере је 50 динара, а за остале 100 динара.

Хвала на сугестијама!

Помоћник директора:

Милка Љубоја, виши кустос историчар.

Поставио: Аљоша Пацула

Ћерка Нађа јен уписала Педагошки факултет у вашем лепом граду. Град јој се изузетно свиђа једино ме је питла да ли ће град обезбедити клизалиште преко зиме.Иначе зивимо у  месту Пивнице у општини Бачка Паланка. Срдачан поздрав. Аљоша. Пивнице

Поштовани,

Клизалиште у граду Сомбору се отвара 22. децембра на Тргу Светог Тројства. Предвиђено је да клизалиште ради  током целог дана. До ког датума у току зимског периода ће клизалиште бити на Тргу биће накнадно утврђени.

С поштовањем:

Спортски центар „Соко“.

Поставио: Томислав Дрвар

НЕЧАСТИВИ НА ГРОБЉИМА  ДИРЕКТОРУ ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР  Као што вам је вероватно познато, предузеће којим руководите обавља и делатност одржавања гробаља у Сомбору. Међутим, оно је своју делатност проширило на скрнављење надгробних споменика. Ово је учињено наредбом неког охлађеног мозга који је наложио да се на већи број споменика залепе позиви да се дође у ЈКП. Изгледа да некоме није јасно да надгробни споменик није огласна табла вашег ЈКП за истицање позива и да је тим вандалским чином, на већем броју споменика, учињено кривично дело из члана 354. Кривичног законика РС. Изгледа да некоме није јасно да су надгробни споменици нечија приватна својина и да не може ЈКП са њима поступати како некоме ћефне. Како бисте се ви осећали да сам вам овај допис залепио на прозор вашег стана? Разумем проблеме које имате око наплате ваших услуга, за шта сте добрим делом сами криви, Разумем да имате проблема да пронађете власнике, али лепљење ових будаластих позива је недопустиво. Ово тим пре, што су сви власници нашег надгробног споменика, и претходни и садашњи, на истој адреси дуже од 70 година, на коју сте већ слали позиве. Успут, скрећем Вам пажњу да је добар део ваших потраживање застрео, као и право на њихову наплату, како то прописује Закон. Како немам намеру да се одазовем овом вашем нецивилизованом позиву, тражим да ми, уколико постоји дуг, тачно наведете, за сваку годину, колико износи основица, а колико камата и када је извршена последња уплата. Такође захтевам да се са надгробног споменика уклони овај н небулозни позив, најкасније до петка, 4.12. 2017, уколико то не буде учињено поднећу кривичну пријаву због скрнављења гроба из члана 354. Кривичног законика. Шта ће се предузети против вандализма и вандала.

Дана 10.11.2017 ЈКП ПРОСТОР Сомбор, као управљач гробљима, је на својој званичној web презентацији објавио почетак акције истицања обавештења на једном броју надгробних споменика. Надгробни споменици на којима су истакнуте налепнице које позивају носиоце права коришћења гробног места да се јаве пословођи гробља, су споменици на оним гробним местима за које минимум 5 и више година није уплаћена такса за продужено почивање. Такса за продужено почивање се користи за трошкове одржавања гробља а сви знамо да су Сомборска гробља велика површином и прилично стара и предузеће  предузима велике напоре да комунално уреди гробља на задовољавајући начин.

Основни разлог за истицање налепнице није повећање наплате поменуте таксе, већ ће он настати као производ очекиваних ефеката ове мере а то је утврђивање фактичког власника гробног места или како то закон каже носиоца права коришћења.

Да појаснимо, разлог за истицање налепница на гробним местима за које минимум 5 и више година није уплаћена такса за продужено почивање је тај што је пракса показала да је реч о лицима која нису добила редовна годишња обавештења о стању својих обавеза везаних за гробно место. Разлоге пре свега проналазимо у томе што неки носиоци права на гробном месту не обавештавају предузеће о промени адресе а предузеће нема овлашћења да прибави такав податак по службеној дужности. Други разлог је тај што неки носиоци права премину, а њихови наследници по завршетку оставинске расправе не доставе решење о наслеђивању, истовремено ни суд то не чини по службеној дужности, а предузеће није у могућности да самоиницијативно промени власника и обавештења и у овом случају врло често иду на криву адресу.

Наши грађани који редовно измирују своју обавезу, поготово у дежурном центру, у директном контакту са особљем увек саопште измену неког битног податка или нам укажу не неку евентуалну грешку или недостатке и због тога им се и овом приликом јавно захваљујемо.

Наравно ни сам концепт налепница није изум погребне службе већ је то дугогодишња позитивна пракса која користе гробља у више европских земаља а неке од њих су и чланице европске уније.

На крају, што је и најважније, овим налепницама се нарушава нити достојанство покојника нити оштећује нити скрнави гробно место.

ЈКП ПРОСТОР Сомбор

Погребна служба

Поставио: Миодраг Пашкуљевић

Да ли можда знате јесу ли вртићи направљени од азбестних плоча у Сомбору? „Конкретно мислим на вртић на безданском путу“ односно логор. Али и остали вртићи у коме деца и радници свакодневно бораве? Ако и јесу када ће и зашто већ нису склоњене азбестне плоче ? Које ако не знате изазивају карцином односно азбест као један од главних фактора!?

 

Поштовани, у вези са Вашим питањем, обавештавамо Вас , сходно информацијама, добијеним од стране одговорног извођача радова,  да су на вртићу „Сунце“, у улици Јанка Веселиновића бр. 2, на Горњој Вароши, изведени  радови 2008. године на потпуној санацији фасаде и том приликом скинуте су азбестне плоче, уграђене гипс плоче и стиропор од 5 cm са завршном фасадом. Скинуте су комплет салонит плоче са крова и уграђен је трапезасти лим. Овај вртић је уједно  једини вртић монтажног типа и само код таквих објеката постоји  могућност  уградње азбестних плоча.

Директор Александра Перовић.

Поставила: Ивона Стричевић

Поштована,

с’обзиром да је почетак године молим вас за одговор да ли ће се овог пролећа тачније ове године радити пут Ленија салаши-Сомбор? Хвала унапред на одговору. Желим Вам срећну и успешну Нову годину!

Поштована,

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине након увида у пројектну документацију којом располаже утврдило је да је за предметни пут израђена пројектна документација – пројектно техничка документација појачаног одржавања атарског -некатегорисаног пута од салаша Ленија  до манастира Светог Стефана од км 0+000,00 до км +358,52, од стране пројектне организације Архитектонско Грађевинског  p; Института, Нови Сад, Др Ђорђа Јовановића 74/7

Средства опредељена буџетом града за 2018. годину за ове намене, у односу на раније године су нешто мања и у овом тренутку не може се дати одговор на Ваше питање. Предметно питање било је постављено овом Одељењу и у 2017. години, о њему се водило рачуна али, за сада још увек није извршено детаљно планирање активности за појачано одржавање односно изградњу атарских путева на територији града Сомбора. Тренутни приоритет је завршетак одржавања односно изградње атарских путева који су започети, а нису завршени у 2017 години.

С поштовањем,

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Поставила: Ирина Терзић

Да ли ће ове године бити конкурс за доделу социјалног стана и када?

Поштована,

Овим путем Вас обавештавамо да у току 2018. године неће бити спровођен Конкурс за доделу станова у јавној својини лицима у стању социјалне потребе. Разлог за то је недостатак адекватних станова који су условни за становање и слободни за располагање путем Комисије за стамбена питања.

Током 2018. године очекује се доношење скупштинске Одлуке којом би регулисали питање стамбене подршке социјално угроженим лицима путем стамбеног додатка за субвенционисање цене закупа стана у приватној својини.

За сва додатна обавештења можете се обратити Ласло Жељку, млађем саветнику за стамбена питања у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, лично у канцеларији 206/II или путем телефона на број 025/468-267.

С поштовањем,

Поставио: Боривој Вујић

Желео би да обрадујем децу и ученике Сомбора (као што то чиним по целој Србији ) изложбом наставног средства – највеће макете на Балкану – Свет око нас, али наилазим на неразумевање директорке ОШ Аврам Мразовић. Може ли Ваша општина да покрије трошкове изложбе (150 000) па да посета деце предшколаца и нижих разреда ОШ са Ваше територије да буде бесплатна? Нешто више на Google: maketa svet oko nas. Фондација за децу Србије Боривој Вујић. 064 334 331 3 Покажимо деци праве вредности, јер у противном она неће знати да постоје!

Поштовани,

Обзиром на мало интересовање деце и немогућност организације доласка деце из насељених места у град, као и организације места поставке изложбе нисмо у прилици да понуду прихватимо. Хвала на разумевању.

С поштовањем:
Одељење за образовање

Поставила: Ивона Стричевић

Поштовани,
Молимо Вас да нам помогнете у складу са вашим могућностима и жељама, како би брже и успешније остварили наше циљеве.
Све наше акције доприносе заједници, зато сте нам Ви важни као врло битан учесник у нашим акцијама као спонзор или донатор. Надамо се да ћемо овом молбом пробудити интерес.
Молимо Вас да нам помогнете у виду:
-Омеђавања њива како би се утврдила ширина атарског пута
-да нам дозволите насипање истог у дужини од 300-350 м
-ако сте у могућности да донирате туцаника, шута или слично
Као што је написано атарски или земљани пут је у јако лошем стању, проблем је време када су кише које створе блато и тшске радне машине које тим путем пролазе, раскопају у тој мери да нам је онемогућен излазак.
Ми смо вољни уз вашу помоћ и сагласност да одређеном количином камена, цигле, црепа итд. који ће се машински дробити да би се добио туцаник, насипали тих 300-350 м да нам се омогући излазак до асфалтног пута.
Надамо се позитивном одговору.
Хвала!

Поштована,
Као што знате на Ваш упит електронским путем проследили смо Вам одговор дана 09.01.2018.године везано за атарски пут од салаша Ленија до манастира Светог Стефана од км 0+000,00 до км +358,52.
Дана 18.јануара послали сте нам ново питање, те Вам сада након прикупљања података одговарамо, и то:
1. омеђавање предметног пута тренутно нисмо у могућности извршити обзиром да још није окончана јавна набавка о избору геометарске куће која би била овлашћени извођач ових радова.
2. насипање предметног пута тренутно није изводљиво док се исти не исколчи односно омеђи. Када се изврши омеђавање истог насипање у траженој дужини од 300-350 метара колико тражите могло би се дозволити искључиво под нашим надзором али искључиво туцаником или дробљеним бетоном(дробљени бетон може се набавити у Бајмоку. ПТП Дубрава доо из Бајмока – Доже Ђерђа 9-15; тел.024/762-670).Насипање
машински дробљеном циглом или црепом не може се дозволити (то су материјали који не испуњавају тражени стандард за ову врсту послова).
3.град Сомбор није у могућности да донира туцаник. Град Сомбор, искључиво има право, када буде извршено детаљно планирање активности за појачано одржавање односно изградњу атарских путева на територији града Сомбора да одабрани атарски пут реализује и то искључиво тј путем извођача радова који је изабран након спроведеног поступка јавне набавке.

С поштовањем,
Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Поставио: Драгослав Павков

Поштовани,
већ више месеци у насељу Обзир_Крижани имамо проблем са псима луталицама који бораве у објекту власника који ту иначе не живи и тврди да пси нису његови. Група од 5-6 паса на сваку појаву бициклисте који долази, истрчава из ограђеног простора, трчи поред бицикла и покушава да угризе бициклисту. Како је реч о угроженим старијим особама и деци, молим да ми одговорите ко је надлежан да реагује. Хвала

Поштовани,

Зоохигијенска служба ЈКП“Чистоћа“Сомбор врши хватање паса луталица на територији града Сомбора искључиво на јавним површинама.Како се у овом случају ради о објекту приватног власника, требало  би да  о томе обавестите Комуналну инспекцију града Сомбора која ће предузети одговарајуће мере, чији је крајњи исход издавање налога „Чистоћа“ да покуша да ухвати и збрине псе луталице.

С поштовањем,

директор Никола Пајић,дипл.ецц

Поставио: Данило Ковачевић

Поштована градоначелнице,
након обимног истраживања медија у општини Сомбор и на основу урађених интервјуа са главним и одговорним уредницима већине медија у општини Сомбор, колегиница новинарка и ја смо дошли до закључка да у општини Сомбор медији нису слободни и да су константно цензурисани од стране извршне власти у Сомбору. Неколико главних и одговорних уредника нам је потврдило да постоји особа у градској власти која их контактира ради цензуре или објављивања материјала који иде у прилог градској власти. Полазећи од чињенице да уређено друштво мора имати слободне медије и објективно извештавање у својој локалној средини, захтевамо одговоре на следећа питања:
1. Зашто неко из Вашег кабинета утиче на локалне медије у општини Сомбор?
2. Шта је то са чим имате (или неко има) проблем у извештавању локалних медија?
3 Да ли сте свесни да овим кршите Закон о јавном информисању јер утичете на објективно извештавање?
Можда то нисте ви, али је неко из Вашег кабинета, и зато захтевамо да у што скоријем року одговорите на ова питање, при чему се позивамо на Закон о доступности информација од јавног значаја и захтевамо одговор у законски одређеном року.
С поштовањем, новинар Данило Ковачевић

Поштовани господине Ковачевићу,

 

У Кабинету градоначелника систематизована су радна места шефа Кабинета, заменика шефа Кабинета и пет помоћника градоначелника. Такође, Кабинету припада и заменик градоначелника. Једини члан Кабинета који у опису функције коју обавља има додира са медијима и информисањем, јесте помоћник за културу и информисање који је по функцији члан Комисије за мониторинг пројеката у области јавног информисања који се финансирају из буџета Града Сомбора, а о чему одлучује Градско веће на основу предлога стручне комисије. Ја немам сазнања да било ко од сарадника из мог Кабинета утиче на локалне медије у Граду Сомбору, а уколико би се утврдило да је то тачно и поткрепљено ваљаним аргументима, тај сарадник би сносио одговорност за такво поступање.

 

У Граду Сомбору медији се финансирају путем конкурса и средствима која остваре на тржишту као сопствени приход.  Новинари, односно медији који остваре средства из буџета града на основу конкурса, имају обавезу да пишу (или продукују емисије) на теме за које су средства добили, а које су утврђене као јавни интерес у поступку прописаном Правилником. Остале теме које се обрађују у медијима су ствар уређивачке политике коју води главни и одговорни уредник сваког појединачног медија и ту не видим никакву везу са сарадницима из мог Кабинета.

 

Сходно наведеном у претходна два одговора, не увиђам елементе по којима кршим Закон о јавном информисању.

 

Срдачан поздрав,

                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                          Душанка Голубовић

директор Никола Пајић,дипл.ецц

Поставила: Јадранка Косановић

Тема: Пренумерација стамбених и других објеката на Првомјском булевару у Сомбору

Поштована,

молим Вас да ми Ви или неко од других ,надлежних одговори на нека питања везано за наведену тему: 1.Да ли ће се и када вршити пренумерација стамбених и других објеката на Првомајском булевару у Сомбору, 2. Да ли ћемо ми становници тог дела града о томе и на који начин бити благовремено обавештени, 3. Ко ће у том слуцају сносити припадајуце трошкове измене података у нашим адресама пребивалишта на свим нашим личним исправама,документима и свугде где то буде потребно (у институцијама где остварујемо своја грађанска и друга права)? Унапред захваљујем.

Пренумерацију стамбених и других објеката врши Републички геодетски завод, односно надлежна ужа унутрашња јединица Завода у јединици локалне самоуправе – у складу са чланом 12. Правилника о адресном регистру (“Сл. Гласник РС” бр. 16/2012). Стога Вас упућујемо на Службу за катастар непокретности Сомбор као стварно и месно надлежан орган у погледу одговора на Ваша питања.

 

 

 

Поставила: Валери Станојевић

 • Како је могуће да је било пара за све осим за удружење „Удахни живот“? Па баш ни један једини динар!?

        Поштована

        УЖ „Удахни живот“ Станишић аплицирало је на Јавни позив за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2018. години са пројектом „Дани хлеба, вина и љубави“.  Комисија за спровођене Јавног позива донела је одлуку да пројекат не испуњава услове Критеријума за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури усвојених од стране Градског већа . УЖ „Удахни живот уложило је приговор на прелиминарну листу који је од стране Комисије одбијен као  неоснован.

Одељење за друштвене делатности градске управе града Сомбора

 

Поставила: Гордана Дрезгић

Колико новца сте уштедели отпуштањем сеоских библиотекара и где сте тај новац употребили?

Ко ће сносити одговорност за незаконито отпуштене раднике, од којих је неколицина већ добила судске процесе против Града?

 

Поштована,

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и  Одлуком о максималном броју запослених у  систему јавног сектора града Сомбора, спроведена је рационализација запослених на неодређено време.

Спроведена рационализација није заснована на смањењу трошкова за запослене као последица смањање броја запослених, већ је циљ исте реорганизација целог система јавног сектора кроз поједностављење и укидање процедура које скупо коштају грађане и привреду, уз побољшање ефикасности и делотворности обаваљања послова.

У  поступку рационализације у  организационим облицима  у систему јавног сектора у Граду Сомбору (органи града, месне заједнице, јавне установе и јавна предузећа) вишак запослених је остварио право на новчану накнаду  или отпремнину у складу са Законом.

Запослени за чијим радом је престала потребa, а који сматрају да им је повређено право из радног односа,  су пред надлежним судом покренули поступак за заштиту права. Суд утврђује да ли је дошло до повреде права из радног односа запосленог, а за евентуалну повреду одговара лице одређено актом послодавца.

Начелница градске управе  града Сомбора

Хелена Роксандић Мусулин

 

Поставио: Влада

Поштовани,већ месецима постоји хаос у очитавању бројила утрошка питке воде.Очитавање се врши произвољно исто тако и утрошак воде.Најсвежији пример је очитавање водомера на адреси Октобарске револуције 14 где је водомер“очитан“28.02 са стањем 238 м3 а дана 26.03 показује 234,5.

 

 

Поштовани,

У насељеном месту Кљајићево уградјени су водомери са даљинским очитавањем, чији је задатак и сврха да се очитавање изврши на брз и ефикасан начин. Од уградње водомера до испоруке воде путем новоизграђеног доводника са фабрике воде у Сомбору протекло је око две године. У наведеном периоду није очитавано стање на водомерима јер за то није постојао нити разлог нити основ. Након званичног преузимања система водоснабдевања насељеног места Кљајићево почело је очитавање водомера. Након неколико очитавања региструју се проблеми са прецизношћу очитавања како код појединачних водомера тако и у погледу процента укупно очитаних водомера. Како су ови моменти довели до проблема око фактурисања, предузето је низ активности како би се он дугорочно на најисправнији начин решио. У циљу превазилажења настале ситуација менаџмент предузећа одлучио је да се од марта месеца ове године па све до коначног решења наведеног проблема, очитавање ВРШИ РУЧНО обиласком сваког водомера појединачно.

Уз извињење, Вама лично, и свим корисницима нашиих услуга, с поштовањем.

 ЈКП“ Водоканал“ Сомбор,  Директор:Јасмина Бобић

 

Поставила: Лепосава Гемеш

Пошто по  јавном позиву јединицама локалне самоуправе у РС, за доделу средстава намењених побољшању услова становања породицама избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом , који је истекао 10.03.2017. г, ни после више од годину дана нису донета решења о додели средстава, занима ме да ли постоји неки рок да се тај јавни позив заврши, да ли имате сазнање кад ће се то десити, а ако се нисам обратила на праву адресу , да ли можете помоћи са информацијом ко је надлежан да да одговор по овом питању? Хвала

 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 2 – сеоске куће је расписала Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 30 сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом који је трајао до 20.02.2017. године.

На наведени јавни позив за откуп сеоских кућа пристигло је 70 пријава.

У том периоду, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала избеглицама у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 5, расписала Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Сомбора, доделом најмање 30 пакета грађевинског материјала у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекта 5, који је трајао до 18.01.2017. године

На јавни позив за доделу грађевинског материјала пристигло је 186 пријава.

            Комисија за спровођење јавног позива је сходно усвојеном Правилнику о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица извршила разматрање пристиглих пријава, израдила обавештења о допуни документације за подносиоце чије пријаву су биле непотпуне, извршила теренски обилазак свих 256 стамбених објеката и истим поводом сачинила записнике о стању објеката, извршила проверу у бази трајних решења коју води Комесаријат за избеглице и миграције Р.С, као и проверу у држави порекла, Републичком геодетском заводу, локалној пореској администрацији, Министарству унутрашњих послова и  у Одељењу опште управе.

            Након предузетих радњи од стране Комисије извршено је бодовање пријава које испуњавају услове и тренутно је у поступку верификација пријава од стране УНХЦР-а, Комесаријата за избеглице и миграције и ОЕБС-а.

            Након завршене верификације од стране наведених институција Комисија ће приступити изради Коначне листе реда првенства, чије доношење се очекује средином јуна месеца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

       ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ

      ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ

СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ

        У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ  ПРОГРАМА

                     Борис Буловић

 

Поставила: Биљана Милетић

Поштована градоначелнице,

Наиме, пут улице Св. Стефана Архиђакона НИЈЕ АСФАЛТИРАН, иако је на 5 минута од града, и улица је НАСЕЉЕНА! Није могуће НОРМАЛНО ходати пешке по камењу а камоли БИЦИКЛОМ!

Како је то могуће да су неки људи у групи трећеразредних…а плаћају све комуналије КАО И ОСТАЛИ?

Захваљујем Вам.

Срдачно, Б.

Поштована,

Што се тиче асфалтирања у улици Св. Стефана Архидјакона, ЈКП Простор је у овој години кроз појачано одржавање асфалтирао око 150 метара, а у складу са расположивим финансијским средствима. Следеће године ће се наставити са радовима на асфалтирању преосталог дела улице (око 1 км) зависно од финансијских могућности, под условом да предметни радови буду у плану и програму за следећу годину.

 С поштовањем,

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.

Поставио: Мирослав Сумпер

Поштована, већ годинама се говорило о продаји сомборског аеродрома некој еминентној страној компанији (спомињани „Ryanair“ и још неки), дали и кад се планира реализација истог, као и реконструкција и електрификација пружних праваца Сомбор-Врбас, као и Суботица-Сомбор-Богојево.

Хвала унапред

Поштовани,

Што се тиче реконструкције и електрификације пружних праваца Сомбор-Врбас, као и Суботица-Сомбор-Богојево, надлежно је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије” Београд, а у погледу продаје сомборског аеродроме, питање треба упутити Министарству одбране Републике Србије. Град Сомбор није надлежан за решавање ових проблема.

С поштовањем,

Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Поставио: Никола Пешаљ

Да ли постоји начин да се овај сервис (издавање личних карата, регистрација возила и др.) хуманизује (увођење бројева за оне који чекају, осмишљавање примеренијег амбијента за чекање и сл.)

Поштовани господине Пешаљ,

Издавање личних докумената: личних карата, пасоша, возачких и саобраћајних дозвола и регистрација моторних возила су у надлежности Министарства унутрашњих послова,  у конкретном случају Полицијске управе Сомбор, која са Градском управом дели зграду (Жупанију), али Градска управа Града нема надлежност над уређењем њиховог сервиса услуга нити начина како га они организују.

Своје питање у вези са могућношћу другачије организације издавања личних докумената поставите портпаролу Полицијске управе Сомбор, госпођи Мирјани Цвијановић на е-маил адресу: mcvijanovic@mup.gov.rs

Срдачан поздрав,

Тамара Маџарев, Кабинет градоначелнице Града Сомбора

Поставила: Антонија Крпеж

Добар дан, замолила бих ако можете да ми помогнете да ми се у току недеље пребаци на трофазну струју. Чекам више од месец да ми се пребаци, а сад ми је постало хитно јер морам да се иселим из стана у ком живимо. Имам бебу од 11 месеци која ускоро креће у јаслице а ја не могу да се преселим док ми не прикључе трофазну струју. У овај стан у ком сада живимо треба да дођу нови станари од половине овог месеца, а ја не могу са малим дететом да будем у кући без струје. Ако би могли да ми помогнете да се убрза прикључак, јер ми је стварно хитно. Хвала вам на разумевању. Срдачан Поздрав

Поштована госпођо Крпеж,

На основу телефонског разговора који сам обавила у току данашњег дана са надлежнима у сомборској Електродистрибуцији, могу да Вас обавестим да ми је речено да је Електродистрибуција дала налог подизвођачу још пре две недеље, а да ће радови на трофазном прикључку за Ваше бројило у улици Старине Новака 10 бити урађени сутра, у уторак, 07. августа.

Срдачан поздрав,

Тамара Маџарев, Кабинет градоначелнице Града Сомбора

Поставио: Душан Судар

МЗ Кљајићево је примила решење Покрајинског водног инспектора којим се налаже извршење “одмах“(20.06.2018.), а у питању су радови на уклањању цевног испуста из мелиорационог канала 300 ( којим се упуштају, доказао ЗЗЈЗ, отпадне воде фекалног порекла) . МЗ се 20.07.2018.(након одржане седнице савета МЗ) обратила дописом са копијом решења одељењу за комуналне, имовинско-правне и стамбене послове јер технички није у могућности да изврши решење. Одговор није добијен до данас. Тако сам обавештен у МЗ јер сам ја пријавио комунални проблем .

Вас питам колико се треба чекати на реакцију надлежних.

С поштовањем.

Поштовани,

Везано за ваше питање обавештавамо Вас о следећем:

 • Водопривредни инспектор је дана 20.06.2018. донео Решење којим се налаже МЗ Кљајићево да уклони цевасти испуст из канала 300
 • МЗ Кљајићево, обзиром да нема комуналне раднике, упутила је допис Одељењу за комуналне делатности имовинско правне и стамбене послове, 20.07.2018. године
 • Стручне службе одељења су ЈКП „Водоканал“, наложиле затварање предметног испуста дана 31.07.2018 и потом   обишле терен дана 01.08.2018. године
 • Радови се очекују током новембра.

 

Игор Латас, начелник одељења за комуналну област, имовинско-правне и стамбене послове.

 

 

 

Званична интернет презентација