Питања и одговори

Поставио: Владимир Копривић

  • Зашто је овај званични сајт Омладинског клуба направљен и исписан латиничким писмом? Да ли ћете инсистирати да се поштује традиција и Устав Републике Србије по том питању?

Поштовани,

Овом приликом захваљујем Вам се на указаном недостатку при изради сајта Омладинског клуба, а који се односи на ћирилично писмо које је у службеној употреби у граду Сомбор. Везано за наведени недостатак обавештено је правно лице задужено за ажурирање и вођење интернет презентације омладинског клуба, које је потврдило да ће у што краћем року извршити пресловљавање садржаја сајта и на ћирилично писмо, а чиме ће се убудуће обезбедити коришћење сајта и на ћириличном писму.

Поставио: Слободан Милетић

  • Поседујем документарни филм РТОЈИЦА ИЗ СТАРОГ СОМБОРА филм М Антица иy 63,г и говори о двојици Коњовића и Петровићу песник и 12 слајдова сликара Коњовића ,а ја сам аутор тих предмета а филм полако нестаје јер је заражен ВИНЕГАРОМ

Поштовани г. Милетић,

Одељења Градске управе се не баве пословима конзервисања филмске грађе. Свакако, позвао бих Вас да, уколико сте у прилици, дођете до канцеларије 147 (први спрат, зграда Жупаније) како би сте нас боље упознали са самим филмом, његовим стањем и Вашом идејом о томе шта даље чинити.

Поставио: Слобода Милетић

  • Поштована Градоначелнице
    Покусао сам у висе наврата у претходних пет година да обавестим на неки начин грађане Сомбора да поседујем изузетну историјску белешку на филму и на фото слајду. На филму су забележени  три сомборца великана у музици, сликарству и књижевности, два Коњовића и Поповић песник књижевник. Филм је снимљен 1963 године који је режирао М Антић, а слајдови су о сликару који су снимљени пар месеци пре његове смрти. А ја сам аутор тих белешки. Филм је у фази пропадања а ја сам успео да га преснимим на нове носаче слике и тона и то платио, а слајдови су исто преснимљени. Ако сте као град заинтересовани да поседујете део своје историје, јавите се.

С поштовањем С Милетић филмски сниматељ и фоторепортер

Поштовани г Милетић,
Одељења Градске управе се не баве пословима конзервисања филмске грађе. Свакако, позвао бих Вас да, уколико сте и прилици, дођете до канцеларије 147 (први спрат, зграда Жупаније) како би сте нас боље упознали са самим филмом, његовим стањем и Вашом идејом о томе шта даље чинити. Са друге стране, могу Вас упутити да се са вашим предлогом свакако обратите Историјском архиву у Сомбору (тел: 025/416-292  ) и Градском музеју (тел: 025/412-728) у чијој делатности рада јесте очување, рестаурација, откуп и прикупљање предмета од историјског и културног значаја за град Сомбор и његове становнике.
С поштовањем,

Поставила: Лепосава Томић

  • Поштована градоначелнице, молим  Вас у име радника АД, „Алекса Шантић“ дате информацију шта је учињено испред општине да би радници остварили своја законска права тј да би им се исплатио социјални програм. Ова тема је била и на социо-економском савету и обећана је подршка. Људи су огорчени почев од уништења предузећа који је накад био понос општине, а могао је то да буде и данас, а надаље што су остали без примања од децембра месеца, остали без права на акције, а највише их боли и неисплаћени социјални програм.

Везано за питања која сте преко нашег сервиса “ Питајте градоначелника“ упутили 19.05.2017.године, а која се односе на остваривања права радника АД „Алекса Шантић“ на социјални програм, обавештавамо вас о следећем:

1. Дана 04.10.2016.године, градоначелник града Сомбора упутио је молбу Министарству привреде Републике Србије за одлагање стечајног поступка над привредним друштвом АД „Алекса Шантић“ (акт број : 023-85/2016-II – Прилог број 1).

У вези наведене молбе примљен је одговор Министарства привреде РС којим се рочиште са 18.10.2016.године одлаже за 18.11.2016.године ( акт Министарства број: 023-02-1053/2016-05 од 20.10.2016.године -Прилог број 2).

2. На иницијативу Синдикалне организације синдиката АД „Алекса Шантић“ број 30/2017 од 22.03.2017.године ( Прилог број 3) сазвана је и одржана 4.седница Социјално – економског савета града Сомбора дана 31.03.2017.године који је подржао захтеве радника АД „Алекса Шантић“ уз доношење Закључка у 4 тачке ( акт Социјално економског савета број 06-73/2017- VIII од 31.03.2017.године – Прилог број 4).

3. На основу Закључка са седнице Социјално -економског савета града Сомбора, градоначелник града Сомбора је лично упутио допис Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС ( акт број 023-86/2016-II од 11.04.2017.године -Прилог број 5) у којем су изнете све релевантне чињенице везане за реализацију социјалног економског програма уз захтев да Министарство предузме све одговарајуће радње и да изнађе решење за остваривање права радника АД „Алекса Шантић“ на одговарајући социјални програм.

4. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС доставило је градоначелнику града Сомбора допис под бројем 550-00-00013/2017-24 од 28.04.2017.године ( Прилог број 6) којим, између осталог, обавештава да након отварања стечајног поступка реализација програма решавања вишка запослених није могућа.

5. Напомињемо да је на Решење Привредног суда у Сомбору о отварању стечајног поступка уложен приговор од стране дужника АД “ Алекса Шантић“ али је, по информацијама које смо добили од поступајућег стечајног судије, г. Зорана Чокорило, приговор одбијен, односно, потврђена је одлука о покретању стечајног поступка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Душанка Голубовић

Поставио: Тома Мијатовић 

  • Интересује ме кад ће почети изградња граничног прелаза Растина унапред хвала на одговору

Поштовани

Изградња граничног прелаза је условљена низом активности које претходе. Једна од таквих активности је приступ будућем граничном прелазу. Град Сомбор, је са Министарством саобраћаја, телекомуникације и грађевинарства и ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ сачинио  споразум о стављању у функцију општинског пута Сомбор – Гаково – Растина на основу међудржавног споразума Републике Србије и Републике Мађарске о изградњи путног међудржавног граничног прелаза „Растина – Бачсентђерђ“. Споразумом су дефинисане фазе радова током 2017 и 2018 године ради стварања услова за прекатегоризацију општинског пута у држа�авни пут II A реда. Након извршене прекатегоризације стећи ће се услови за отварање граничног прелаза.

Поставила: Емилија Рилке

  • Када ће Сомбор имати пешачку зону? Зашто је бициклистима дозвољено да возе по Главној улици, тротоарима, кроз дечја игралишта? Шетачи немају место за мирне и безбедне шетње, што је велики проблем нарочито за децу…

Сомбор има „Пешачку зону“ која је обележена одговарајућом вертикалном сигнализацијом. Кретање бициклиста и свих осталих возила регулише Закон о безбедности саобраћаја на путевима и  саобраћајна сигнализација. Локална самоуправа дефинише услове техничке регулације саобраћаја на општинским путевима и улицама које нису деонице државних путева. У пешачкој зони, по тротоарима и осталим површинама које нису намењене за саобраћај  није дозвољено кретање возила (бицикло је возило према закону о безбедности саобраћаја), ос�сим возила са посебном дозволом и под посебним условима. Дозвољено је гурање бицикла, лице које гура бицикл је пешак. Сходно важећим прописима за контролу возила у покрету  надлежна је само  саобраћајна полиција.

Поставила: Ивона Стричевић

Када ће и да ли ће се радити атарски пут Ленија салаши-Сомбор?

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине након увида у пројектну документацију којом располаже утврдило је да је за предметни пут израђена пројектна документација – пројектно техничка документација појачаног одржавања атарског -некатегорисаног пута Ленија  до манастира од стране пројектне организације Архитектонско Грађевинског  Института, Нови Сад, Др Ђорђа Јовановића 4/7.

 Сагласно изнетом, у току 2017.године није могуће приступити овим активностима јер је утврђен план радова и обим финансијских средстава  сагласно буџету за текућу годину, а у исто није увршћен предметни пут.

 Приликом израде буџета за 2018. годину и планирања активности за појачано одржавање односно изградњу атарских путева биће сагледани сви поднети захтеви месних заједница и грађана везани за наведено, те ће се потом, уважавајући став да се равномерно, сагледавајући потребе свих грађана на територији града Сомбора и финансијске могућности буџета донети одлука о томе шта ће се радити у 2018.години.

Поставила: Александра Трбојевић

Поштована градоначелнице, у великом делу Старе Селенче улична расвета једва функционише. Од школе „Д. Обрадовић“, па поред гробља, све до старе кланице – нема уопште светла већ месец дана. Информисали смо ЈКП „Зеленило“ – нити читају пошту, нити одржавају сијалице. Ми живимо у мраку. Ко не ради свој посао?

ЈКП ’’Зеленило’’ Сомбор је примило пријаву квара 21.07.2017  у 18.47 х у електронској форми од стране суграђанке Александра Трбојевић, улица Иве Андрића бр. 50. Сомбор, да на локацији код Малог православног гробља не функционише јавна расвета.

22.07.2017 је мобилна екипа изашла на терен и констатовала да је у питању квар који је већ раније констатован и у међувремену није отклоњен, а последица је елементарне непогоде (јаког ветра). Одсуство рада јавне расвете на поменутој локацији је проузроковано кваром на трансформатору и за отклањање истог надлежна је еклектродистрибуција која није изашла на терен по нашој пријави.

Истог дана поновљена је наша пријава усменим путем надлежнима у електродистрибуцији да квар још увек није отклоњен и на ту информацију нам је одговорене да су њихове мобилне екипе на терену и да раде успорено због годишњих одмора, али да ће ускоро бити све доведено у функционално стање.

С поштовањем!

Поштована госпођо Трбојевић

Јавна расвета Града Сомбора је наслеђена инфраструктура из претходног периода када је организација јавне расвете функционисала по друкчијем модалитету.

Конкретно у овом проблему се ради о чињеници да је јавна расвета у улици Васе Пелагића од Сонћанског пута до раскрснице са улицом Ђуре Даничића постављена на стубовима који су власништво „Електропривреде Србије“. Тренутно по важећем правном систему не можемо приступити туђој својини без  његовог одобрења. Отежавајући детаљ на наведеној локацији је тај што се на наведеним стубовима налазе и напојни водови високог напона. Законом је забрањено да се изводе радови у близини високог напона. Дакле Град Сомбор има ограничена у реализацији одржавања јавне расвете и МОРА сарађивати са ЕПС али исто тако не може утицати на њихову организацију посла и одабир приоритета при решавању проблема. Мора се искључити високи напон да би се приступило отклањању квара. Морам признати да у погледу избегавања искључивања високог напона имам разумевања за запослене у Дистрибуцији Сомбор јер ће то изазвати вишесатни нестанак електричне енергије у већем делу насеља а постоји могућност и у целом насељу  (у  зависности од конфигурације електричне мреже високог напона.) Колико ће они имати примедби да у овом тренутку искључуј електричну енергију својим потрошачима а позадина искључења је отклањање квара на 6-7 сијаличних места?

У мејлу који сте упутили преко сајта Града Сомбора поставили сте питање „Да ли је могуће да је Градска управа тендером доделила послове одржавања уличне расвете предузећу које сматра да је његова обавеза да по пријави грађана информише Електродистрибуцију о квару, односно да кореспондира између грађана и другог предузећа?“

Градска управа НИЈЕ доделила тендером послове одржавања уличне расвете предузећу које сматра да је његова обавеза да по пријави грађана информише Електродистрибуцију о квару, односно да кореспондира између грађана и другог предузећа. Јер када Електропривреда изврши искључење високог напона и реше напајање потрошача са електричном енергијом, отклањање квара на јавној расвети ће извести ЈКП “Зеленило“.

Поставила: Јасмина Инавишевић

Поштована, имам троје деце средњошколаца, путника. Имам ли право на бесплатну месечну карту с обзиром да је супруг незапослен, а ја имам плату 26000?

Хвала

Поштована Јасмина, нажалост немате право на бесплатну месечну карту.

Град Сомбор регресира трошкове превоза за све ђаке средњошколце који похађају средње школе које се налазе на територији града Сомбора у зависности од релације путовања и то у висини  45% од цене ученичке месечне аутобуске карте за 1 и 2 зону и 50% за 3 и 4 зону.

Такође, регресира трошкове превоза за ђаке средњошколце који путују у школе са седиштем на територији која се граничи са територијом града Сомбора ( Кула, Оџаци, Апатин, Суботица и Бачка Топола )  у висини  40% од цене аутобуске месечне карте у јавном саобраћају.

Право на бесплатну месечну превозну карту имају ученици средњих школа који су из породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су без родитељског старања или имају сметње у развоју.

 

 

 

Zvanična internet prezentacija