Povratak na Пријавите комунални проблем

Питања и одговори

Поставила: Милица Стојановић

 • Да се у стамбено-пословним објектима за време радног времена улазна капија мора држати отворена.
 • Да се станарима у стамбено-пословним објектима забрани паркирање у дворишту, уколико немају обезбеђен гаражни простор.
 • Да се у заједничком дворишту испред продавнице може поставити бицикларник, који својим положајем неће ометати друге станаре.
 • Да се стриктно поштује Уредба о забрани кретања возила у пешачкој зони, возилима која немају Одобрење за кретање по истој.
 • Да се свим врстама паса које грађани изводе у шетњу мора ставити корпа на њушку.
 • Да се у пословно стамбеним објектима поруше дрвени и метални објекти (монтажни), који немају власника, које обија и заузима ко је безобразнији, а који су сакупљалиште отпада и легло заразе…..
 • НАПОМЕНА: Предлози се односе на градско грађевинско земљиште, на које станари имају право коришћења, а општина обавезу регулисања понашања на истом.

Поштована,

имајући у виду озбиљност предмета који уређује Закон о становању и Ваше реалне проблеме са којима се сусрећете као грађанка града Сомбора, обавештавамо Вас да ћемо Ваше предлоге и сугестије узети у разматрање приликом израде предлога аката које доноси јединица локалне самоуправе, а у вези су са Законом о становању.

Законом о становању су прописане и надлежности јединице локалне самоуправе, те је сходно томе за спровођење наведеног Закона на територији града Сомбора, у оквиру Градске управе образован и Одсек за имовинско-правне и стамбене послове чија је надлежност између осталог и израда нацрта и предлога аката из предметне области.

Такође Вас обавештавамо да су неки проблеми које сте навели већ регулисани републичким и локалним прописима и одређени су надлежни органи за контролу примене тих прописа, те је обавеза употребе корпе на њушци паса у надлежности Одељења инспекције и комуналне полиције, док је за контролу забране употребе возила на пешачкој зони надлежна Комунална полиција и Министарство унутрашњих послова.

Овом приликом Вам се захваљујемо на изнетим сугестијама и надамо се даљој сарадњи.

Срдачно,

Поставио: Ђуро

 • У Радничкој улици код броја 16 нема осветљења, постојеће расветно тело не светли дужи период.

ЈКП „Зеленило“ је на предметној локацији заменило несиправно расветно светло јавне расвете.

Поставила: Љубица Митровић

 • Станујем у Бездану, ул. Црквена бр. 2/б. Власник сам, заједно са мајком и братом, стана на истој адреси. Стан је улични. Проблем који је евидентиран путем видео записа који сам спремна показати је у виду нерешавања проблема одводње атмосферске воде, с обзиром да нема решења одвођења воде која се скупља као колектор испред нашег улаза и целом дужином зграде при сваком јачем паду кише. Сва вода која се том приликом појављује у потоцима тече са почетка улице од улице Жртава фашизма и скупља се пред нашим улазом. Већ смо се више пута обраћали за решење овог проблема. Обраћали смо се недавно и ЈКП „Простор“ мислећи да су они надлежни за то, али смо добили одговор да је за то надлежна Градска управа односно Одељење комуналне инспекције. Не желимо да нас „шетају“ од једног до другог него ЗАХТЕВАМО, као грађани ове државе, ДА СЕ ПРОБЛЕМ ХИТНО РЕШИ, нећемо ваљда чекати јесен и зиму за решење овог вишегодишњег проблема. Напомињемо да смо се обраћали и секретару МЗ Бездан у сваком годишњем добу, али решење не видимо. Овај проблем захтева хитно решење и не трпи одлагање. Не желимо да гледамо слегање рамена, јер проблем није туђ него наш, нити желимо да нас шетају по разноразним инспекцијама, захтевамо хитно решавање проблема.

Поступајући по поднеску Митровић Љубице из Бездана, Црквена бр 2/б, запримљеним путем електронске поште 03.04.2017.год, у коме подносилац износи проблематику у наведеној улици, а која се односи на атмосферске падавине које се накупљају испред њеног објекта и истом наноси штету, комунални инспектор је извршио теренски инспекцијски преглед дана 05.04.2017. године и констатовано је следеће:

 • У Бездану у улици Црквена саобраћај се одвија двосмерно, поред пута постоји узак појас јавне зелене површине и тротоар, са обе стране улице. У целој дужини улице не постоје ископани атмосферски канали и нема места за исте. Уз десну страну коловоза гледано од улице Жртава фашизма постоји уска каналица ( импровизована) која је веома плитка и не може да прикупи сву атмосферску воду из улице. Испред куће на броју 2б терен је нижи од пута те се приликом падавина формира „језеро“ испред капије и куће. Предметна улица је фотографисана. На основу увида на лицу места, констатовано је да је, ради решавања постојећег проблема, неопходно предузети мере и извести радове, како би се омогућила одводња атмосферских вода са предметне локације, што је у надлежности Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове. Комунални инспектор је, имајући у виду наведено, проследио предмет на даље надлежно поступање Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове .

Поставила: Гордана Савин

 • Поштована Градоначелнице,

станујем у улици Ивана Горана Ковачића у првоизградјеној згради. Обраћам Ти се из два разлога:

 1. Ова кратка улица је последња у Сомбору која још увек има „Турску калдрму“. Додатни проблем је што су преко пута наше зграде пре неколико година изградили спратну приватну кућу. Водоканал је изводио радове на увођењу водова и канализације у кућу и прикључак надоградио из цеви тачно испред наше зграде. Временом дошло је слегања тла и ускоро нећемо бити у могућности да извеземо аута из гараже јер ће уништити патос аута. Да не спомињем да од јесени до лета нисмо у могућности као остали грађани Сомбора да пређемо на другу страну улице без чизама због воде и блата. Нема прелаза и принуђени смо да ту прелазимо пут како бисмо отишло до града и деца у школу. Апсолутно сам свесна ограничених средстава у Граду Сомбору али се искрено надам да ће се у догледној будућности уз више труда и добре воље моћи решити и уређење ове кратке улице у којој са наше стране има 60 станова.
 2. Најлепше молим, ако надлежна Комисија има могућност да забрани саобраћај за камионе. Наиме, добро Ти је познато да се у близини гради тржни центар. Веома сам задовољна због тога јер ће многи наши суграђани добити запослење. Али и сви камиони кој�ји односе и доносе материјал возе кроз нашу улицу и додатно оштећују ионако ужасну калдрму. Само 50 метара даље постоји паралелна асфалтирана улица и сви камиони без икаквих проблема могу возити том улицом.

Немам намеру да дужим и одузимам ти драгоцено време. Драго ми је што си толико успешна, што сам и очекивала познавајући Те дуги низ година.

С поштовањем,

 1. Коловоз у улици Ивана Горана Ковачића у Сомбору је изграђен од крупног необрађеног камена (једна врста Турске калдрме). Коловоз од камена је дуготрајан, али када је необрађен камен, површина коловоза врло је неравна и неудобна за учеснике у саобраћају. На оваквом коловозу увек је присутна прашина, односно задржавање воде и блата. Чињеница је да је наведени коловоз веома стар и да није било инвестиционих радова на коловозу. Садашње стање је да је коловоз јако нераван и изузетно неудобан за учеснике у саобраћају. Оправдана је примедба грађана да је потребно изградити коловоз са савременим застором.
 2. Планом техничке регулације предвиђено је да се у улицама И. Г. Ковачића и Штросмајерова (деоница од И. Г. Ковачића до ул. Јосипа Панчића) одвија и саобраћај теретних возила.
  У улици Ивана Горана Ковачића дозвољен је саобраћај возилима до 5 тона. Регулисање саобраћаја и постављање саобраћајне сигнализације се врши према плану техничке регулације саобраћаја. За забрану саобраћаја теретним возилима потребно је прво извршити измену техничке регулације саобраћаја. Захтев за измену режима саобраћаја за предметну улицу може се поднети Савету за безбедност саобраћаја путем писарнице градске управе.

Поставио: Душан Пиља

 • Поштовани, Душан Пиља Вам се обраћа овим путем јер ми је Ваша помоћ потребна. Комшија преко пута мене ( г. Денеш Варга из Штросмајерове 21) из свог оџака шири несносан дим и смрад који угрожава моје здравље и здравље моје породице (главобоља, пецкање у грлу, нелагодан осећај у стомаку, итд.). Дим загађује један део улице и улази на моје имање, не могу да будем у свом дворишту, омета моје право да прозор држим отвореним и кад је јак ветар чак улази у просторије моје куће. Ову молбу Вам упућујем у нади да ћете ми одговорити и помоћи да се нађе решење за ову моју муку. С поштовањем,

Поводом пријаве коју је упутио Душан Пиља из Чонопље, а у вези ширења дима из оџака од стране комшије Денеш Варге из Штросмајерове 21, инспектор за заштиту животне средине је дана 21.04.2017.године био на локацији и обавестио подносиоца пријаве да је, за предузимање мера по пријави, потребно извесно време (вршење одређених мерења, судски налог за улазак инспектора на приватну парцелу…). Како је за очекивати да ће, у међувремену, грејна сезона престати, том приликом, инспектор је упутио подносиоца да се, уколико се у наредној грејној сезони наставе исти проблеми, обрати овој инспекцији, након чега ће инспектор покренути инспекцијски надзор, у складу са важећим прописима.

Поставила: Ивана Николић

 • Овим путем желим да вас обавестим о немарности ЈКП Сомбор. Станујем на адреси Нике Максимовић 8 протекле 2 године. И сваки дан кад изађем из зграде морам да посматрам смеће око контејнера које је разбацано по травњаку и прилазу. Наиме, комуналци када празне контејнере смеће које им испадне поред камиона не покупе већ га оставе да тако стоји на травњаку и тротоару. Како је дошло пролеће и месец чистоће, стање се још висе погоршало. Апелујем на вас и ЈКП да се ситуација санира јер ситуација се полако претвара у катастрофу. Иначе деца из зграда се играју на ливади која је затрпана са смећем из тих контејнера. И морам да напоменем да зграда бр 2 има исти проблем

ЈКП „Чистоћа“

Што се тиче контејнера у улици Нике Максимовића 8, у току сутрашњег дана обићи ћемо терен и уколико има проблема, санираћемо али би смо Вам предочили ситуацију. Обилазећи терен констатовали смо да контејнере у раним јутарњим сатима, приликом прикупљања пет амбалажа, претурају Роми, па тако и смеће испада из контејнера. Међутим, обратићемо пажњу и на наше запослене, како би смо отклонили наше пропусте.

Поставила: Маја Дојић Матин

 • Занима ме када ће бити решен проблем држања крупне и ситне стоке у Сомбору, када ће бити донете одговарајуће одлуке и да ли ћемо добити одговор на петицију поводом наведеног проблема у улици Вујадина Секулића број 43?
Поздрав,
Маја Дојић Матин

Поставила: Сања Пантић

 • Поштовани!! Живим у улици Стапарски пут Д7,тзв. „кругови“. Имамо дечије игралиште. Недавно је постављена табла о правилима коришћења дечијег игралишта, међутим нико скоро није био да прегледа у каквом стању су љуљаске. Већина љуљашки је попустила, шарафи висе и горње дрвене пречке су прилично олабавиле и иструлиле. Само је питање дана када ће нешто да се деси и неко дете да настрада. Молим Вас да пошаљете неког ко ће да уради одређене поправке. Такође, на једном месту је неко ранијих година посекао велики жбун и ту сада вире из земље велики кочеви где деца редовно запињу и падају. Прошле године је запело дете и пало главом на бетон. Интервенисала је и Хитна помоћ, Дете је задобило потрес мозга. То би зарад безбедности деце требало извадити из земље. У случају да Вам је потребна помоћ да се покаже где су проблематчна места,слободно ме контактирајте

Поштована,

Проблеми на дечијем игралишту у улици Стапарски пут Д 7 биће решени до суботе.
ЈКП “ Зеленило“ Сомбор

Поставио: Ђуро

Бициклистичком стазом од раскрсница улица Апатински пут до семафора код неуропсихијатрије немогуће је возити бицикле од грана бођоша које покривају стазу. Молимо уклоните те гране.Поздрав

Поштовани,

Одељење за комуналну делатност имовинско-правне и стамбене послове Града Сомбора издало је налог за рад бр. 142/2017 који се односи на орезивање стабала на бициклистичкој стази на Апатинском путу. По добијању налога приступило се орезивању. Молимо за мало стрпљења,у граду има пуно стабала за орезивање,сигурно да ћемо у што краћем року орезати стабла и на Апатинском путу.

Срдачан поздрв,

ЈКП “ Зеленило“ Сомбор

Поставио: Александар

Поштовање, када ће бити орезан дрворед у улици Сувајска ? Пре три године сам био у услужном центру, пријавио орезивање, нити сам добио обавештење, нити решење итд.

Поштовани,

налог за рад бр.1000/2013. које је издало ЈП “Дирекција за изградњу града Сомбора“ за орезивање стабала на левој и десној страни Сувајске улице урађен је те исте 2013.године. Сви каснији појединачни налози за орезивање и рушење стабала у Сувајској улици, урађени су. Када се једном изда налог за рад, и исти изврши, престаје да важи. Потребно је да се за исти поступак након одређеног времена тражити нови налог, сада од Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора.

Срдачан поздрав,

ЈКП “Зелен�нило“ Сомбор.

Поставио: Владимир Крстић

Због чега се одржавање вертикалне сигнализације (фарбање знакова на улицама) на путевима у граду увек врши у току пре поднева када је највише саобраћаја на улицама? Скоро увек се то поклопи са петком, па је забава још већа. Као да не постоји поподне, ноћ или викенд. Та пракса није новијег датума већ је одувек тако.

Поштовани, одржавање вертикалне  саобраћајне сигнализације није могуће вршити у ноћном термину због безбедности саобраћаја(због возача , смањене  видљивости и др.) као и због  ниже температуре и влаге која не одговара путарским бојама .Обележавање се врши по плану и програму како у Сомбору тако и у другим насељеним местима , те Вас молимо за стрпљење иако се  обележавање врши у што краћем временском периоду.

Поставио: Никола Гојтан

Станујем у Јоргованској улици 46.Прошле седмице су два контејнера за отпад који користе станари зграде преко пута (зграда Б) премештени на зелену површину непосредно уз дрворед поред коловоза на удаљености од свега неколико метара од моје куће , при чему је удаљеност тих контејнера од наведене зграде Б најмање двадесет метара. Молим да извршите инспекцијски надзор.

Контејнери стамбене зграде у  Јоргованској улици у  Сомбору измештени су по налогу комуналног инспектора Одељења ин�нспекције и комуналне полиције, у свему у складу са важећим прописима. Контејнери су постављени на парцелу која је јавна својина града Сомбора, а, која је са преке стране улице у одн�носу на кућу у Јоргованској улици бр. 46, на довољној удаљености од исте.

Шта раде комунални редари ?? у улици XII ВУБ на раскрсници са Матије Гупцом иза логора са грађевинским шутом се попуњава шанац већ 2-3 године ???? ко треба да реагује

Комунална инспекција и полиција ће након што  утврди наведено чињенично стање,   предузети мере из своје надлежности. Уколико сте у могућности молимо  да нам доставите податке о евентуалним починиоцима. Хвала на сарадњи.

Поставила: Маја Дојић Мартин

Зашто се у улици Вујадина Секулића ништа не мења што се тиче држања стоке, чак постаје и горе, а наводно се предузимају мере предвиђене Одлуком? Зашто је потребно оволико времена да се стање у овој улици усклади са Одлуком? Зашто уопште постоје Одлуке ако се не спроводе и када свако може да ради шта хоће? Желим да ме благовремено обавештавате о ситуацији у нашој улици, јер сам подносилац петиције и између осталог својим комшијама дугујем информације.

Поштована,

Поступајући по представци грађана, а у вези држања домаћих животиња у ул. В. Секулића бр. 43, у Сомбору, дана 05.05.2017.год.комунални инспектори су извршили инспекцијски преглед на наведеној адреси, при чему је утврђено да се у економском дворишту  држи 6 крава и 1 свиња, да је ђубришна јама озидана, а осочна јама је бетонирана. Власнику је предочено да је у зони у којој се налази ул. В. Секулића, до 2020.год., дозвољено држање до 3 грла копитара и папкара и наложено смањење броја грла стоке и свођење  на дозвољени број ( на 3 грла). Власник је изјавио да је спреман да наложене мере изврши у року од 45 дана.

По истеку наведеног рока, комунални инспектори су извршили контролу спровођења наложених мера, при чему је утврђено да се на предметној адреси држи 8 грла стоке, на основу чега је власнику уручен прекршајни налог на износ од 25.000,00 динара, који је (12.500,00 дин.), плаћен 03.07.2017 год

Дана 04.07.2017.год власник домаћих животиња је примио решење комуналног инспектора, којим се налаже да у року од 30 дана број грла сведе на 3 комада, у складу са важећом одлуком.

У међувремену комунални инспектори су, у више наврата, вршили контролу и обилазак предметног домаћинства, указујући на обавезу усклађивања услова држања домаћих животиња са одлуком и на озбиљност ситуације. Приликом ових обилазака је утврђено да је власник  предузео следеће кораке ка решавању проблема: број грла је смањен за 2 комада, на салашу у Роковцима су у току радови на објекту у који ће, по изјави власник, бити измештене животиње из домаћинства у ул В. Секулића бр.43.

Рок за поступање по горе наведеном решењу истиче 03.08.2017.год., када ће бити извршена контрола и, у случају да по истом није поступљено, издат прекршајни налог.

Срдачан поздрав

Поставио: Дамир Марковић

1. Већ два пута када је кошена трава на јавним површинама на Апатинском путу није покошена трава на јавној површини око стамбене зграде на углу Апатинског пута и улице Илије Бирчанина које се коси када се коси Апатински пут. Пре неколико дана започето је кошење, али се механизација покварила и посао који је тек започет није завршен. Трава и коров су величине кукуруза и стварно су ругло.

2. У делу јавне површине око исте ове стамбене зграде, али у делу улице Илије Бирчанина постоји проблем са два, три стабла која нису орезане дуго времена. Толико су набујала да ће ускоро заћи за инсталације и такође представљају руглу.

Срдачан поздрав и очекујемо ефикасну реакцију надлежних служби.

Станари стамбене зграде на углу улица Апатински пут и Илије Бирчанина

Поштовани,

Поводом кошења траве око стамбене зграде на углу Апатинског пута и Илије Бирчанина- биће покошено до краја ове недеље. Улица Илије Бирчанина се не налази у плану улица за кошење али се може поднети захтев Градској управи, Одељењу за комуналну делатност имовинско-правне и стамбене послове, и да се на тај начин поменута површина уврсти у план редовног одржавања (кошења.)Што се тиче орезивања стабала,  процедура је слична као и за кошење. Подноси се захтев горе поменутом одељењу, службеник који спроводи надзор на одржавању јавних зелених површина обилази терен и на тај начин издаје налог за рад ЈКП „Зеленилу“. Та процедура се спроводи за  зеленило на јавним површинама.

Срдачан поздрав

Поставио: Александар Живановић

Поштовање, испред Савета родитеља ОШ „Иво Лола Рибар“  предочићу Вам проблем у улици 12. Вовођанске ударне бригаде за безбедност деце која се враћају из школе у вечерњим часовима.

Овим путем Вас молимо да се у што хитнијем времену изврши орезивање дрвореда у улици 12.вој.уд.бриг. од угла  Моношторске све до бившег објекта „Слоге“ као и да се на дотичној релацији замене дотрајале или не исправне сијалице и посатаве додатна сијалична места. Ово вам говоримо јер је безбедност деце у питању, јер тај правац у вечерњим сатима изгледа као кретање кроз прашуму („мркли мрак“ што би рекао наш човек).

Да се одељењу Полицијске Управе у Сомбору  скрене пажња да појачају полицијску контролу „надзор“ у тој улици, ради безбедности ученика, нарочито нижих разреда.
Такође да почну примењивати исти третман о контроли брзине кретања возила у нашем делу града, а не само у појединим, мислим да контролу брзине кретања у улици Матије Гупца у Зони школе. Да се ПУ У Сомбору достави потреба да се та зона прошири, не само на место код втрића ПУ „Вера Гуцоња“ него и да се обухвати раскрсница Матије Гупца, 8.марта и Јосићког пута.

Захваљујем се у име родитеља ОШ „Иво Лола Рибар“

Поштовани,

    Одржавање јавног зеленила, у које спада и орезивање стабала, је надлежност Одељења за комуналне делатности имовинско-правне и стамбене послове. После подношења молбе од стране грађана ,ако је оправдана, одељење издаје налог  за рад ЈКП „Зеленилу “ Сомбор по коме се поступа.Налог за поменуту локацију није издат – чим стигне орезаће се дрворед у улуци 12 Војвођанске ударне бригаде од Моношторске до бивше “ Слоге“.

Када је у питању контрола возила као и неприлагођена брзина у зони школа и предшколских установа надлежна је Полицијска Управа у Сомбору.

С поштовањем.

Поставила: Весна

Зашто се нешто не предузме против ваших инспектора Дарка и Алберта који штите госпођу Рајку која на црно сваки дан продаје цвеће на локацији Селенча код Амана и то увек код контејнера за стару гардеробу. Једино свој посао ради инспектор Славиша за кога нема протекције. Инспектори наиђу она се склони и када они прођу она се врати. Молим вас учините нешто против продаје на црно.

Комунални инспектори и комунални полицајци Одељења инспекције и комуналне полиције, редовно, у преподневним и поподневним сатима, како ра�а�адним данима, тако и у дане викенда и празника, врше послове из своје надлежности. У пос�слове из надлежнос�сти комуналне инспекције и ком�муналне полиције спада и свакодневна контрола јавних површина  у циљу  спречавања радњи којима се нарушава опште уређење града, у које спада и спречавање продаје разних производа на јавним површинама, без одговарајућег одобрења. У циљу наведеног, редовно се врши контрола на више локација у граду, међу којима је и простор испред продавнице „Аман“ у  Спортској улици у Сомбору. У складу са важећим прописима, комунални инспектори и комунални полицајци делују прво превентивно, упозоравањем и опомињањем грађана који својим радњама нарушавају опште уређење града, а у случају да превентивно деловање не да резултате, примењују се мере санкције. У претходном периоду, од стране комуналних инспектора и комуналних полицајаца ( и два поменута комунална полицајца, како у поруци стоји „ Дарка и Алберта“), изречен је већи број како превентивних мера, тако и санкција према лицима која су на простору испред „Аман“-а вршили продају, без одговарајућег овлашћења. У дужем временском периоду  именована „ госпођа Рајка“ није затечена да продаје на предметној локацији, и према њој нису предузимане никакве мере.

У случају да постоје материјални докази о било каквим неправилностима у раду радника Одељења инспекције и комуналне полиције, потребно је исте доставити начелнику Одељења инспекције и комуналне полиције или начелнику Градске управе.

Поштовање,

Миланка Крстић, начелник Одељења инспекције и комуналне полиције

Поставио: Милан

Поштовани да ли се планира изградња паркинг места на стапарском путу. Проблем је где се упаркирати јел од пореске управе па до Матијевића су 90% пословни простори. Хвала Унапред.

Поставила: Викторија Видовић

Поштовани, живим на Новој Селенчи већ 35 година и СВЕ те године прилазим објекту САМОИЗБОР преко утабане блатњаве стазе, коју се нико није сетио да поплоча, а људи је редовно користе. Са сваком кишом то постаје каљуга и људи иду по трави и тако шире каљугу. Писала сам и МЗ Нова Селенча и никада ни речи ни акције. Стазе се праве тамо где се људи крећу а не где су архитекте замислиле . Други проблем су контејнери око објекта Самоизбор!! Увек је ђубрета свудаааа  !!! Обратите пажњу, празните их чешће, очистите после пражњења около  !!!

Поштована

 Ј.К.П.“ПРОСТОР“ је одлуком Града Сомбор проглашен за управљача пута на својој територији и том одлуком Ј.К.П „ПРОСТОР“ врши одржавање постојећих градских улица, општинских путева, и улица у насељеном месту. Како би изградња дела тротоара испред САМОИЗБОРА била нова градња а не одржавање постојећих тротоара било би потребно да се месна заједница обрати одељењу за комуналну делатност, да би се определила средстава за израду пројектне документације и обезбедила потребна средства за градњу поменутог тротоара.

С поштовањем,

Директор ЈКП „Простор“ Сомбор

Горан Нонковић

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор већ дуже време уместо уобичајеног одвоза отпада једном недељно, на Новој Селенчи то чини два пута недељно, такође, смо као предузеће више пута указивали, одговорним лицима који управљају објектима Самоизбора, да је број посуда за отпад који  они користе, недовољан за величину објекта и посао који се у њему одвија. По градској одлуци власници и закупци пословног простора и локала, дужни су да обезбеде довољан број посуда за одлагање комуналног отпада. Уколико наша упозорења, која смо упутили одговорним лицима овог објекта, не уроде плодом, цео случај пријавићемо комуналној полицији града Сомбора. При сваком пражњењу контејнера ЈКП „Чистоћа“ почисти простор око истих и уколико га видите у неком тренутку запрљаног, то је управо из горе наведеног разлога.

С поштовањем,

Директор ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Никола Пајић

Поставила: Оливера Козлина

Молим надлежне да ресе проблем уличне расвете на почетку и у Барањској улици. Хвала

Поставио: Шомођварац Марин

Поштовани,

Желео бих да Вам скренем пажњу на оштећења пута Сомбор – Б.Моноштор.

На више места, целом дужином пута јављају се рупе и оштећења банкине од којих су нека и на кривинама. Поједина оштећења су већа од пола метра, те их у случају мимоилажења два возила није могуће избећи.

Напомињем да ова оштећења озбиљно угрожавају безбедност.

Молим Вас да извршите санацију пута како би се избегле евентуалне несреће.

Унапред захвалан,

Марин Шомођварац

Поштовани,

 Општински пут Сомбор – Бачки Моноштор, током овогодишњег одржавања општинских путева, пресвучен је са око 200 т асфалта. Током лета, машински су окрпљене ударне рупе. У току је ручно крпљење улица и путева, укључујући и пут Сомбор – Бачки Моноштор (ивична оштећења коловоза не могу се санирати машинским путем) и исто би требало бити завршено у року од петнаестак дана. Уколико, због временских услова, Извођач не заврши крпљење у наведеном року, исто ће се урадити хладним асфалтом у оквиру Одржавања путева у зимским условима – Зимска служба.

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.

Када ће се решити проблем паса луталица на Великом католичком гробљу?

Поштовани,

Прихватилиште за псе и мачке луталице капацитета 180 животиња је константно попуњено до последњег места. Чим се на Законом прописан начин ослободе места ЈКП „Чистоћа“ ће извршити акцију хватања на Великом католичком гробљу.

ЈКП „Простор“ нас уредно обавештава о стању на гробљима.

С поштовањем,

директор Никола Пајић, дипл. ецц

Поставио: Душан Колунџија

Може ли да се заустави и санкционише уништавање тротоара и травњака да би се паркирала возила тик уз улаз у хотел?

Поштовани,

Парцела на којој се врши паркирање возила, уз улаз у Хотел, припада Хотелу и није јавна површина. Комунална инспекција и комунална полиција имају надлежност да, у складу са важећим прописима, санкционишу паркирање ван за то одређених места, на јавној површини, па у овом случају не могу бити санкционисани власници возила паркираних на наведеној локацији.

У више наврата комунална полиција је опомињала власнике паркираних возила  и скретала им пажњу да се, приликом преласка возила преко тротоара и травњака, који чине јавну површину, исти оштећују и уништавају.

Како би се спречило прелажење возила преко јавне површине- тротоара и травњака,  ради паркирања на платоу испред Хотела,  Одељење инспекције и комуналне полиције   је иницирало постављање одговарајуће баријере-заштитне ограде, стубића, кугли или сл.  Постављање наведене физичке препреке се очекује у наредном периоду.

Одељење инспекције и комуналне полиције

Поставио: Милован С Николић

Којима правом „Аман“ самопослуга узурпира пешачки пролаз и гомилу смећа у спортској улици. Јели то дил са инспекцијом.

Поштовани,

Комунална полиција је, поступајући по примедби достављеној од стране грађана, а у вези одлагања смећа из продавнице „Аман“ у Спортској улици у Сомбору, које омета пролаз пешака, наложила продавници „Аман“ предузимање потребних мера: одлагање отпада на начин да се истим ни на који начин не угрожава пролаз пешака и не нарушава хигијена околног простора.

Одељење инспекције и комуналне полиције

Поставио: Бојан Ђекић

Поштовани, молите се за достављање најновије одлуке о ЗАБРАНИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ,између осталог и за насељено место КОЛУТ а од стране Завода за јавно здравље Сомбор од 16.01.2018.године, путем мејла. Такође, молите се за одговор како је могуће да ВОДОКАНАЛ Сомбор испоручује рачуне за воду становницима Колута којима не испоручује услугу дистрибуције воде, нити сам ја као становник потписао било какав уговор о пословној сарадњи , те о како правима тако и обавезама према „новом“ тзв.добављачу услуга. Молим Вас за хитност у поступању јер је вода отровна и строго забрањена за пиће и кување.

Поштовани,

Дана 26.06.2017. године Скупштина града Сомбора на својој 14. седници донела је Одлуку о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора  (Сл. лист града Сомбора бр. 07/2017,17/2017). Наведеном Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности: пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, одвођење и пречишћавање употребљених вода и одвођење атмосферских вода чиме се обезбеђује трајност и континуитет у обављању основних делатности снабдевања водом на територији Града Сомбора. Чланом 4 наведене Одлуке, одређена је надлежност комуналних предузећа у тој области при чему је чланом 4 став 2 ове одлуке одређено да наведене комуналне делатности у насељеним местима: Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор обавља ЈКП „Водовод“ Бездан.

                   У складу са наведеним, ЈКП „Водовод“ Бездан, у оквиру своје основне делатности, обавља стручне  послове система водоснабдевања наведених насељених места, од октобра 2017. године У склопу преузимања наведених послова и затеченог стања јавне водоводне мреже у насељеним местима Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор, предузимају се све припремне и потребне активности на уређивању и усклађивању функционисања система јавног снабдевања према предвиђеним техничким условима, врше потребне интервенције  и др. У склопу наведеног, предузеће води евиденцију свих издатих Извештаја и  анализе воде, упознато је да у насељеним местима Бачки Моноштор и Колут постоји повећан ниво арсена у води за пиће  који је евидентан и у ранијим годинама. У склопу развоја система водоснабдевања на подручју Града Сомбора, у наредном периоду очекује се предузимање потребних мера ради унапређења квалитета воде за пиће при чему се до тада исправна вода за пиће обезбеђује постављањем цистерни са исправном водом за пиће, ради редовног снабдевања становништва.

С поштовањем

ЈКП“Водовод“ Бездан

Званична интернет презентација