нов 23

СПРОВОЂЕЊЕМ  МЕРА  АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ ЗАПОСЛЕНА 294 ЛИЦА

Сагледавајући мере активне политике запошљавања спроведене током 2017. године

Савет за запошљавање града Сомбора констатовао је да су,  у  оквиру програма које је реализовао и финансирао град,  запослена 294 лица.

За запошљавање незапослених лица из буџета града је издвојено 103.590.000,00 динара, а запошљавање је остварено путем финансирања  програма самозапошљавања, новог запошљавања, стручне праксе, јавних радова  у области старих заната, као и путем јавних радова  преко  јавних комуналних предузећа. Финансирани су и програми помоћи старим и непокретним лицима, те пољочуварска служба.

Програми су реализовани уз техничку подршку сомборске филијале Националне службе за запошљавање.

На састанку Савета за запошљавање, одржаном 17. новембра 2017. године, конципирани су и предлози који ће бити достављени  надлежним органима. Предлози се односе на спровођење мера активне политике запошљавања током наредне године, а један од предлога јесте да се у буџету за 2018. годину, планира већи  износ средстава за спровођење програма новог запошљавања.

„За овај програм  је у 2017. години било највеће интересовање, односно поднето је највише захтева, а предложићемо и да се приликом реализовања јавних радова више ангажују незапослена лица са села, као и да се јавни радови организују на подручју села“, каже Сава Дојић, председник Савета и члан Градског већа за област финансија и привреде.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација