Средње школе – контакти

Медицинска школа „Др РУЖИЦА РИП“
Подгоричка 5,
Тел.:025/ 469-540
Фаx: 025/ 22-394
Директор: Рада Поткоњак

Економска школа
Апатински пут 90
Тел.:025/ 443-084
Фаx: 025/469-780
Директор: Драгомир Миљић

Пољопривредна прехрамбена школа 
Хаџића Светића 18
тел.:025/22 388, 22-589, 29-355
Директор: Јово Ћато

 

Гимназија „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
Доситеја Обрадовића 2
Тел.:025/ 442-733
Фаx: 025/ 27-233
Директор: Јован Трифунов

Средња техничка школа 
Трг Цара Лазара 4
Тел.:025/ 461-067
Фаx: 025/ 461-027
Директор: Јанош Хорват

Средња школа „СВЕТИ САВА“ 
Подгоричка 3,
Тел.: 025/ 25-699
Фаx: 025/ 32-972
Директор: Милан Миланковић

Званична интернет презентација