мај 17

У ДЕЛУ УЛИЦЕ СИМЕ ШОЛАЈЕ У СОМБОРУ, ОД 18. ДО 30. МАЈА, БИЋЕ ИЗМЕЊЕН РЕЖИМ САОБРАЋАЈА

жупанијаРадници ЈКП „Водоканал“ ће 18. маја 2017. године, почети да постављају инсталације за канализацију отпадних вода у делу улице Симе Шолаје у Сомбору.

За време постављања инсталација, у периоду од 18. до 30. маја 2017. године биће измењен режим саобраћаја и то у временском периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Саобраћај ће се у наведеном периоду одвијати према пројекту саобраћајне сигнализације који је урадио „ДП-ИНГ“ ДОО, Нови Бечеј.
Извођач радова има обавезу да, по потреби, обезбеди присуство радника саобраћајне полиције и да предузима све потребне мере у циљу безбедног одвијања саобраћаја.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација