окт 10

У ОКВИРУ  НЕДЕЉЕ  СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА,  11. ОКТОБРА –  ТАЧНО У ПОДНЕ,  ОГЛАСИЋЕ СЕ СИРЕНЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ

Знаци звучних сигнала за узбуну

Друга недеља октобра 2017. године посвећена је активностима које доприносе смањењу ризика од  природних катастрофа.

С обзиром да се, према подацима Светске метеоролошке организације и Уједињених нација, годишње на планети догоди на стотине елементарних непогода, предузимају се разне активности за смањење ризика. Осим утврђивања  стручних концепата и активности којима се баве надлежне организације и јавне службе, спроводе се едукације у области управљања ризицима и веће спремности и оспособљености становништва за превентивно деловање и ефикасно укључивање  у систем одбране од  елементарних  непогода.

Полазећи од чињенице да су грађани недовољно упућени у познавање знакова за узбуњивање, локална самоуправа   је приступила штампању  300  плаката  са  приказом звучних сигнала у случају елементарних непогода и других несрећа. Плакати ће бити истакнути у школама, домовима здравља, установама културе и другим јавним просторијама и објектима од јавног значаја.

Обележавајући недељу и  Међународни дан  посвећен  смањењу природних катастрофа,  на територији  града Сомбора,  11. октобра 2017. године  – тачно у 12.00 часова, активираће се сирене за узбуњивање које ће емитовати  сигнал  „престанак опасности“.

                                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација