дец 05

У СОМБОРУ ОДРЖАНА ЕКСПЕРТСКА РАДИОНИЦА ЕУ СТРУЧЊАКА У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Хелена Роксандић Мусулин, начелница ГУ града Сомбора

Хелена Роксандић Мусулин, начелница ГУ града Сомбора

Сомбор је први од три града у коме је одржан једнодневни семинар, односно Експертска посета/радионица ЕУ стручњака у области јавних набавки за представнике локалне самоуправе као и јавних предузећа и институција чији је оснивач локална самоуправа.

Наиме, Европска комисија кроз инструмент подршке под називом „ТАIX – Technical Assistance and Information Exchange Instrument“ организује експертску мисију кроз коју ће ЕУ стручњак из области јавних набавки посетити 3 одабране локалне самоуправе (Сомбор, Нови Сад и Суботица) са циљем давања савета и преношења праксе и искустава ЕУ у управљању јавним набавкама, интерној организацији и развоју људских ресурса за обављање послова јавних набавки. Циљ предстојеће посете јесте да допринесе унапређењу управљања јавним набавкама и спровођењу релевантног законодавства на локалном нивоу а све у процесу усклађивања са правним тековинама ЕУ.

Отварајући ову радионицу Хелена Роксандић Мусулин, начелница градске управе града Сомбора, истакла је да јавне набавке представљају важну компоненту сваке савремене економије.

„Ефикасан систем јавних набавки је неопходан за остваривање циљева слободног тржишта и обезбеђивање услова тржишног надметања. Систем јавних набавки почива на принципима транспарентности, једнаког третмана, слободи тржишног надметања и недискриминацији, а како би било обезбеђено функционисање система јавних набавки неопходни су адекватни административни капацитети за њихово спровођење којима се обезбеђује делотворно спровођење правила о набавкама.“ истакла је Хелена Роксандић Мусулин и додала „Искрено се надам да ће ова радионица унапредити управљање јавним набавкама и спровођење релевантног законодавства у граду Сомбору.“

                                                                      Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација