Povratak na Захтев усвојен

2017. година

Решење бр. 351-905-2017-V од 07.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-910-2017-V од 08.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-914-2017-V од 08.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-933-2017-V од 19.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-947-2017-V од 20.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-959-2017-V од 22.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-960-2017-V од 22.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-961-2017-V од 25.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-967-2017-V од 26.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-969-2017-V од 26.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-972-2017-V од 27.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-975-2017-V од 28.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-887-2017-V од 05.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-903-2017-V од 06.12.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-872-2017-V од 28.11.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-849-2017-V од 20.11.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-816-2017-V од 13.11.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-801-2017-V од 06.11.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-775-2017-V од 26.10.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-785-2017-V од 25.10.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-750-2017-V од 18.10.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-736-2017-V од 12.10.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-744-2017-V од 12.10.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-731-2017-V од 09.10.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-712-2017-V од 06.10.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-713-2017-V од 06.10.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-705-2017-V од 05.10.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-693-2017-V од 28.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-688-2017-V од 27.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-685-2017-V од 25.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-677-2017-V од 22.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-671-2017-V од 21.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-665-2017-V од 20.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-668-2017-V од 20.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-660-2017-V од 19.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-663-2017-V од 19.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-651-2017-V од 14.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-655-2017-V од 14.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-650-2017-V од 13.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-644-2017-V од 12.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-646-2017-V од 12.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-631-2017-V од 05.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-634-2017-V од 01.09.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-586-2017-V од 22.08.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-543-2017-V од 09.08.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-535-2017-V од 07.08.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-514-2017-V од 02.08.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-511-2017-V од 01.08.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-499-2017-V од 26.07.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-493-2017-V од 25.07.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-487-2017-V од 24.07.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-485-2017-V од 21.07.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-480-2017-V од 18.07.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-469-2017-V од 17.07.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-430-2017-V од 03.07.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-464-2017-V од 14.07.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-431-2017-V од 30.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-416-2017-V од 26.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-417-2017-V од 26.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-418-2017-V од 26.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-419-2017-V од 26.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-420-2017-V од 26.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-421-2017-V од 26.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-411-2017-V од 23.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-410-2017-V од 23.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-384-2017-V од 15.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-382-2017-V од 15.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-387-2017-V од 14.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-379-2017-V од 14.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-368-2017-V од 08.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-367-2017-V од 08.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-363-2017-V од 07.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-361-2017-V од 06.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-360-2017-V од 06.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-357-2017-V од 06.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-350-2017-V од 06.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-359-2017-V од 02.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-349-2017-V од 02.06.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-344-2017-V од 31.05.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-328-2017-V од 26.05.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-327-2017-V од 26.05.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-326-2017-V од 26.05.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-319-2017-V од 24.05.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-312-2017-V од 18.05.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-278-2017-V од 03.05.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-272-2017-V од 28.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-271-2017-V од 28.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-263-2017-V од 27.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-262-2017-V од 27.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-261-2017-V од 27.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-231-2017-V од 20.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-229-2017-V од 20.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-226-2017-V од 19.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-206-2017-V од 11.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-205-2017-V од 11.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-191-2017-V од 07.04.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-174-2017-V од 31.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-163-2017-V од 29.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-159-2017-V од 27.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-161-2017-V од 27.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-156-2017-V од 27.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-154-2017-V од 27.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-150-2017-V од 24.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-144-2017-V од 22.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-143-2017-V од 22.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-138-2017-V од 21.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-133-2017-V од 20.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-122-2017-V од 15.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-121-2017-V од 15.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-106-2017-V од 10.03.2017.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-90-2017-V од 09.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-92-2017-V од 06.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-62-2017-V од 06.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-85-2017-V од 03.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-87-2017-V од 03.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-84-2017-V од 28.02.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-77-2017-V од 27.02.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-74-2017-V од 23.02.2017. године – захтев се одобрава

Званична интернет презентација