Usluge

Gradski uslužni centar (prijemna kancelarija i pisarnica)

Pristup informacijama od javnog značaja

Saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – „Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima… Detaljnije

Razmena podataka iz službenih evidencija

Pitajte Gradonačelnicu

Ukoliko imate pitanje koje biste želeli da postavite direktno gradonačelnici, ili da uputite komentar ili sugestiju, na raspolaganju Vam je obrazac u koji ih možete uneti.  

Virtuelni matičar – naručivanje izvoda

Za uslugu Virtuelni matičar pritisnite OVDE.    

Prijavite komunalni problem

Ova stranica namenjena je da pomogne rešavanju komunalnih i drugih problema koji su u nadležnosti  gradske uprave grada Sombora i javnih preduzeća čiji je osnivač grad Sombor. Sistem „Prijavite komunalni problem“ je sistem za prijavu i evidentiranje problema. U potpunosti je u funkciji građana,  u cilju lakšeg i bržeg rešavanja problema. Problem možete prijaviti 24… Detaljnije

Obrasci i formulari – Űrlapok és formanyomtatványok

Registracija stambenih zajednica

Takse i naknade

Provera u biračkom spisku

 

Interaktivna mapa pristupačnosti

Mapa pristupačnosti Grad Sombor se priključio inicijativi koju je pokrenula institucija Zaštitnika građana, koja za cilj ima unapređenje prava ranjivih grupa građana među kojima su i osobe za invaliditetom. Ostvarivanje i zaštita njihovih prava je u nadležnosti organa javne vlasti čija postupanja i rad Zaštitnik građana nadžire, ali i unapređuje ukazujući na probleme sa kojima… Detaljnije

Lokalna poreska administracija

Internet aplikacija za pregled i podnošenje poreskih prijava Lokalnoj poreskoj administraciji- KLIKNITE OVDE

Tok predmeta

Poštovani građani, Na ovoj strani Vam je omogućen uvid u stanje vašeg predmeta putem interneta. Da biste ostvarili uvid u stanje predmeta koji vas interesuje morate uneti broj predmeta i pristupnu lozinku za taj predmet. Kada unesete broj predmeta i pristupnu lozinku, uvid u stanje predmeta se ostvaruje klikom na dugme Traži. Klik na dugme… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija