Usluge

Gradski uslužni centar (prijemna kancelarija i pisarnica)

Oblast građevinarstva

Pristup informacijama od javnog značaja

Saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – „Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima… Detaljnije

Razmena podataka iz službenih evidencija

ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA SOMBORA

Pitajte Gradonačelnicu

Ukoliko imate pitanje koje biste želeli da postavite direktno gradonačelnici, ili da uputite komentar ili sugestiju, na raspolaganju Vam je obrazac u koji ih možete uneti.  

Virtuelni matičar – naručivanje izvoda

Za uslugu Virtuelni matičar pritisnite OVDE.    

Prijavite komunalni problem

Ova stranica namenjena je da pomogne rešavanju komunalnih i drugih problema koji su u nadležnosti  gradske uprave grada Sombora i javnih preduzeća čiji je osnivač grad Sombor. Sistem „Prijavite komunalni problem“ je sistem za prijavu i evidentiranje problema. U potpunosti je u funkciji građana,  u cilju lakšeg i bržeg rešavanja problema. Problem možete prijaviti 24… Detaljnije

Obrasci i formulari – Űrlapok és formanyomtatványok

Oblast socijalne zaštite

Mapa prava iz socijalne zaštite

Registracija stambenih zajednica

Takse i naknade

Provera u biračkom spisku

 

Interaktivna mapa pristupačnosti

Mapa pristupačnosti Grad Sombor se priključio inicijativi koju je pokrenula institucija Zaštitnika građana, koja za cilj ima unapređenje prava ranjivih grupa građana među kojima su i osobe za invaliditetom. Ostvarivanje i zaštita njihovih prava je u nadležnosti organa javne vlasti čija postupanja i rad Zaštitnik građana nadžire, ali i unapređuje ukazujući na probleme sa kojima… Detaljnije

Lokalna poreska administracija

Internet aplikacija za pregled i podnošenje poreskih prijava Lokalnoj poreskoj administraciji- KLIKNITE OVDE

Tok predmeta

Poštovani građani, Na ovoj strani Vam je omogućen uvid u stanje vašeg predmeta putem interneta. Da biste ostvarili uvid u stanje predmeta koji vas interesuje morate uneti broj predmeta i pristupnu lozinku za taj predmet. Kada unesete broj predmeta i pristupnu lozinku, uvid u stanje predmeta se ostvaruje klikom na dugme Traži. Klik na dugme… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija