Povratak na Prijavite komunalni problem

Pitanja i odgovori

Postavila: Milica Stojanović

 • Da se u stambeno-poslovnim objektima za vreme radnog vremena ulazna kapija mora držati otvorena.
 • Da se stanarima u stambeno-poslovnim objektima zabrani parkiranje u dvorištu, ukoliko nemaju obezbeđen garažni prostor.
 • Da se u zajedničkom dvorištu ispred prodavnice može postaviti biciklarnik, koji svojim položajem neće ometati druge stanare.
 • Da se striktno poštuje Uredba o zabrani kretanja vozila u pešačkoj zoni, vozilima koja nemaju Odobrenje za kretanje po istoj.
 • Da se svim vrstama pasa koje građani izvode u šetnju mora staviti korpa na njušku.
 • Da se u poslovno stambenim objektima poruše drveni i metalni objekti (montažni), koji nemaju vlasnika, koje obija i zauzima ko je bezobrazniji, a koji su sakupljalište otpada i leglo zaraze…..
 • NAPOMENA: Predlozi se odnose na gradsko građevinsko zemljište, na koje stanari imaju pravo korišćenja, a opština obavezu regulisanja ponašanja na istom.

Poštovana,

imajući u vidu ozbiljnost predmeta koji uređuje Zakon o stanovanju i Vaše realne probleme sa kojima se susrećete kao građanka grada Sombora, obaveštavamo Vas da ćemo Vaše predloge i sugestije uzeti u razmatranje prilikom izrade predloga akata koje donosi jedinica lokalne samouprave, a u vezi su sa Zakonom o stanovanju.

Zakonom o stanovanju su propisane i nadležnosti jedinice lokalne samouprave, te je shodno tome za sprovođenje navedenog Zakona na teritoriji grada Sombora, u okviru Gradske uprave obrazovan i Odsek za imovinsko-pravne i stambene poslove čija je nadležnost između ostalog i izrada nacrta i predloga akata iz predmetne oblasti.

Takođe Vas obaveštavamo da su neki problemi koje ste naveli već regulisani republičkim i lokalnim propisima i određeni su nadležni organi za kontrolu primene tih propisa, te je obaveza upotrebe korpe na njušci pasa u nadležnosti Odeljenja inspekcije i komunalne policije, dok je za kontrolu zabrane upotrebe vozila na pešačkoj zoni nadležna Komunalna policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ovom prilikom Vam se zahvaljujemo na iznetim sugestijama i nadamo se daljoj saradnji.

Srdačno,

Postavio: Đuro

 • U Radničkoj ulici kod broja 16 nema osvetljenja, postojeće rasvetno telo ne svetli duži period.

JKP „Zelenilo“ je na predmetnoj lokaciji zamenilo nesipravno rasvetno svetlo javne rasvete.

Postavila: Ljubica Mitrović

 • Stanujem u Bezdanu, ul. Crkvena br. 2/b. Vlasnik sam, zajedno sa majkom i bratom, stana na istoj adresi. Stan je ulični. Problem koji je evidentiran putem video zapisa koji sam spremna pokazati je u vidu nerešavanja problema odvodnje atmosferske vode, s obzirom da nema rešenja odvođenja vode koja se skuplja kao kolektor ispred našeg ulaza i celom dužinom zgrade pri svakom jačem padu kiše. Sva voda koja se tom prilikom pojavljuje u potocima teče sa početka ulice od ulice Žrtava fašizma i skuplja se pred našim ulazom. Već smo se više puta obraćali za rešenje ovog problema. Obraćali smo se nedavno i JKP „Prostor“ misleći da su oni nadležni za to, ali smo dobili odgovor da je za to nadležna Gradska uprava odnosno Odeljenje komunalne inspekcije. Ne želimo da nas „šetaju“ od jednog do drugog nego ZAHTEVAMO, kao građani ove države, DA SE PROBLEM HITNO REŠI, nećemo valjda čekati jesen i zimu za rešenje ovog višegodišnjeg problema. Napominjemo da smo se obraćali i sekretaru MZ Bezdan u svakom godišnjem dobu, ali rešenje ne vidimo. Ovaj problem zahteva hitno rešenje i ne trpi odlaganje. Ne želimo da gledamo sleganje ramena, jer problem nije tuđ nego naš, niti želimo da nas šetaju po raznoraznim inspekcijama, zahtevamo hitno rešavanje problema.

Postupajući po podnesku Mitrović Ljubice iz Bezdana, Crkvena br 2/b, zaprimljenim putem elektronske pošte 03.04.2017.god, u kome podnosilac iznosi problematiku u navedenoj ulici, a koja se odnosi na atmosferske padavine koje se nakupljaju ispred njenog objekta i istom nanosi štetu, komunalni inspektor je izvršio terenski inspekcijski pregled dana 05.04.2017. godine i konstatovano je sledeće:

 • U Bezdanu u ulici Crkvena saobraćaj se odvija dvosmerno, pored puta postoji uzak pojas javne zelene površine i trotoar, sa obe strane ulice. U celoj dužini ulice ne postoje iskopani atmosferski kanali i nema mesta za iste. Uz desnu stranu kolovoza gledano od ulice Žrtava fašizma postoji uska kanalica ( improvizovana) koja je veoma plitka i ne može da prikupi svu atmosfersku vodu iz ulice. Ispred kuće na broju 2b teren je niži od puta te se prilikom padavina formira „jezero“ ispred kapije i kuće. Predmetna ulica je fotografisana. Na osnovu uvida na licu mesta, konstatovano je da je, radi rešavanja postojećeg problema, neophodno preduzeti mere i izvesti radove, kako bi se omogućila odvodnja atmosferskih voda sa predmetne lokacije, što je u nadležnosti Odeljenja za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove. Komunalni inspektor je, imajući u vidu navedeno, prosledio predmet na dalje nadležno postupanje Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove .

Postavila: Gordana Savin

 • Poštovana Gradonačelnice,

stanujem u ulici Ivana Gorana Kovačića u prvoizgradjenoj zgradi. Obraćam Ti se iz dva razloga:

 1. Ova kratka ulica je poslednja u Somboru koja još uvek ima „Tursku kaldrmu“. Dodatni problem je što su preko puta naše zgrade pre nekoliko godina izgradili spratnu privatnu kuću. Vodokanal je izvodio radove na uvođenju vodova i kanalizacije u kuću i priključak nadogradio iz cevi tačno ispred naše zgrade. Vremenom došlo je sleganja tla i uskoro nećemo biti u mogućnosti da izvezemo auta iz garaže jer će uništiti patos auta. Da ne spominjem da od jeseni do leta nismo u mogućnosti kao ostali građani Sombora da pređemo na drugu stranu ulice bez čizama zbog vode i blata. Nema prelaza i prinuđeni smo da tu prelazimo put kako bismo otišlo do grada i deca u školu. Apsolutno sam svesna ograničenih sredstava u Gradu Somboru ali se iskreno nadam da će se u doglednoj budućnosti uz više truda i dobre volje moći rešiti i uređenje ove kratke ulice u kojoj sa naše strane ima 60 stanova.
 2. Najlepše molim, ako nadležna Komisija ima mogućnost da zabrani saobraćaj za kamione. Naime, dobro Ti je poznato da se u blizini gradi tržni centar. Veoma sam zadovoljna zbog toga jer će mnogi naši sugrađani dobiti zaposlenje. Ali i svi kamioni koji odnose i donose materijal voze kroz našu ulicu i dodatno oštećuju ionako užasnu kaldrmu. Samo 50 metara dalje postoji paralelna asfaltirana ulica i svi kamioni bez ikakvih problema mogu voziti tom ulicom.

Nemam nameru da dužim i oduzimam ti dragoceno vreme. Drago mi je što si toliko uspešna, što sam i očekivala poznavajući Te dugi niz godina.

S poštovanjem,

 1. Kolovoz u ulici Ivana Gorana Kovačića u Somboru je izgrađen od krupnog neobrađenog kamena (jedna vrsta Turske kaldrme). Kolovoz od kamena je dugotrajan, ali kada je neobrađen kamen, površina kolovoza vrlo je neravna i neudobna za učesnike u saobraćaju. Na ovakvom kolovozu uvek je prisutna prašina, odnosno zadržavanje vode i blata. Činjenica je da je navedeni kolovoz veoma star i da nije bilo investicionih radova na kolovozu. Sadašnje stanje je da je kolovoz jako neravan i izuzetno neudoban za učesnike u saobraćaju. Opravdana je primedba građana da je potrebno izgraditi kolovoz sa savremenim zastorom.
 2. Planom tehničke regulacije predviđeno je da se u ulicama I. G. Kovačića i Štrosmajerova (deonica od I. G. Kovačića do ul. Josipa Pančića) odvija i saobraćaj teretnih vozila.
  U ulici Ivana Gorana Kovačića dozvoljen je saobraćaj vozilima do 5 tona. Regulisanje saobraćaja i postavljanje saobraćajne signalizacije se vrši prema planu tehničke regulacije saobraćaja. Za zabranu saobraćaja teretnim vozilima potrebno je prvo izvršiti izmenu tehničke regulacije saobraćaja. Zahtev za izmenu režima saobraćaja za predmetnu ulicu može se podneti Savetu za bezbednost saobraćaja putem pisarnice gradske uprave.

Postavio: Dušan Pilja

 • Poštovani, Dušan Pilja Vam se obraća ovim putem jer mi je Vaša pomoć potrebna. Komšija preko puta mene ( g. Deneš Varga iz Štrosmajerove 21) iz svog odžaka širi nesnosan dim i smrad koji ugrožava moje zdravlje i zdravlje moje porodice (glavobolja, peckanje u grlu, nelagodan osećaj u stomaku, itd.). Dim zagađuje jedan deo ulice i ulazi na moje imanje, ne mogu da budem u svom dvorištu, ometa moje pravo da prozor držim otvorenim i kad je jak vetar čak ulazi u prostorije moje kuće. Ovu molbu Vam upućujem u nadi da ćete mi odgovoriti i pomoći da se nađe rešenje za ovu moju muku. S poštovanjem,

Povodom prijave koju je uputio Dušan Pilja iz Čonoplje, a u vezi širenja dima iz odžaka od strane komšije Deneš Varge iz Štrosmajerove 21, inspektor za zaštitu životne sredine je dana 21.04.2017.godine bio na lokaciji i obavestio podnosioca prijave da je, za preduzimanje mera po prijavi, potrebno izvesno vreme (vršenje određenih merenja, sudski nalog za ulazak inspektora na privatnu parcelu…). Kako je za očekivati da će, u međuvremenu, grejna sezona prestati, tom prilikom, inspektor je uputio podnosioca da se, ukoliko se u narednoj grejnoj sezoni nastave isti problemi, obrati ovoj inspekciji, nakon čega će inspektor pokrenuti inspekcijski nadzor, u skladu sa važećim propisima.

Postavila: Ivana Nikolić

 • Ovim putem želim da vas obavestim o nemarnosti JKP Sombor. Stanujem na adresi Nike Maksimović 8 protekle 2 godine. I svaki dan kad izađem iz zgrade moram da posmatram smeće oko kontejnera koje je razbacano po travnjaku i prilazu. Naime, komunalci kada prazne kontejnere smeće koje im ispadne pored kamiona ne pokupe već ga ostave da tako stoji na travnjaku i trotoaru. Kako je došlo proleće i mesec čistoće, stanje se još vise pogoršalo. Apelujem na vas i JKP da se situacija sanira jer situacija se polako pretvara u katastrofu. Inače deca iz zgrada se igraju na livadi koja je zatrpana sa smećem iz tih kontejnera. I moram da napomenem da zgrada br 2 ima isti problem

JKP „Čistoća“

Što se tiče kontejnera u ulici Nike Maksimovića 8, u toku sutrašnjeg dana obići ćemo teren i ukoliko ima problema, saniraćemo ali bi smo Vam predočili situaciju. Obilazeći teren konstatovali smo da kontejnere u ranim jutarnjim satima, prilikom prikupljanja pet ambalaža, preturaju Romi, pa tako i smeće ispada iz kontejnera. Međutim, obratićemo pažnju i na naše zaposlene, kako bi smo otklonili naše propuste.

Postavila: Maja Dojić Matin

 • Zanima me kada će biti rešen problem držanja krupne i sitne stoke u Somboru, kada će biti donete odgovarajuće odluke i da li ćemo dobiti odgovor na peticiju povodom navedenog problema u ulici Vujadina Sekulića broj 43?
Pozdrav,
Maja Dojić Matin

Postavila: Sanja Pantić

 • Poštovani!! Živim u ulici Staparski put D7,tzv. „krugovi“. Imamo dečije igralište. Nedavno je postavljena tabla o pravilima korišćenja dečijeg igrališta, međutim niko skoro nije bio da pregleda u kakvom stanju su ljuljaske. Većina ljuljaški je popustila, šarafi vise i gornje drvene prečke su prilično olabavile i istrulile. Samo je pitanje dana kada će nešto da se desi i neko dete da nastrada. Molim Vas da pošaljete nekog ko će da uradi određene popravke. Takođe, na jednom mestu je neko ranijih godina posekao veliki žbun i tu sada vire iz zemlje veliki kočevi gde deca redovno zapinju i padaju. Prošle godine je zapelo dete i palo glavom na beton. Intervenisala je i Hitna pomoć, Dete je zadobilo potres mozga. To bi zarad bezbednosti dece trebalo izvaditi iz zemlje. U slučaju da Vam je potrebna pomoć da se pokaže gde su problematčna mesta,slobodno me kontaktirajte

Poštovana,

Problemi na dečijem igralištu u ulici Staparski put D 7 biće rešeni do subote.
JKP “ Zelenilo“ Sombor

Postavio: Đuro

Biciklističkom stazom od raskrsnica ulica Apatinski put do semafora kod neuropsihijatrije nemoguće je voziti bicikle od grana bođoša koje pokrivaju stazu. Molimo uklonite te grane.Pozdrav

Poštovani,

Odeljenje za komunalnu delatnost imovinsko-pravne i stambene poslove Grada Sombora izdalo je nalog za rad br. 142/2017 koji se odnosi na orezivanje stabala na biciklističkoj stazi na Apatinskom putu. Po dobijanju naloga pristupilo se orezivanju. Molimo za malo strpljenja,u gradu ima puno stabala za orezivanje,sigurno da ćemo u što kraćem roku orezati stabla i na Apatinskom putu.

Srdačan pozdrv,

JKP “ Zelenilo“ Sombor

Postavio: Aleksandar

Poštovanje, kada će biti orezan drvored u ulici Suvajska ? Pre tri godine sam bio u uslužnom centru, prijavio orezivanje, niti sam dobio obaveštenje, niti rešenje itd.

Poštovani,

nalog za rad br.1000/2013. koje je izdalo JP “Direkcija za izgradnju grada Sombora“ za orezivanje stabala na levoj i desnoj strani Suvajske ulice urađen je te iste 2013.godine. Svi kasniji pojedinačni nalozi za orezivanje i rušenje stabala u Suvajskoj ulici, urađeni su. Kada se jednom izda nalog za rad, i isti izvrši, prestaje da važi. Potrebno je da se za isti postupak nakon određenog vremena tražiti novi nalog, sada od Odeljenja za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora.

Srdačan pozdrav,

JKP “Zelenilo“ Sombor.

Postavio: Vladimir Krstić

Zbog čega se održavanje vertikalne signalizacije (farbanje znakova na ulicama) na putevima u gradu uvek vrši u toku pre podneva kada je najviše saobraćaja na ulicama? Skoro uvek se to poklopi sa petkom, pa je zabava još veća. Kao da ne postoji popodne, noć ili vikend. Ta praksa nije novijeg datuma već je oduvek tako.

Poštovani, održavanje vertikalne  saobraćajne signalizacije nije moguće vršiti u noćnom terminu zbog bezbednosti saobraćaja(zbog vozača , smanjene  vidljivosti i dr.) kao i zbog  niže temperature i vlage koja ne odgovara putarskim bojama .Obeležavanje se vrši po planu i programu kako u Somboru tako i u drugim naseljenim mestima , te Vas molimo za strpljenje iako se  obeležavanje vrši u što kraćem vremenskom periodu.

Postavio: Nikola Gojtan

Stanujem u Jorgovanskoj ulici 46.Prošle sedmice su dva kontejnera za otpad koji koriste stanari zgrade preko puta (zgrada B) premešteni na zelenu površinu neposredno uz drvored pored kolovoza na udaljenosti od svega nekoliko metara od moje kuće , pri čemu je udaljenost tih kontejnera od navedene zgrade B najmanje dvadeset metara. Molim da izvršite inspekcijski nadzor.

Kontejneri stambene zgrade u  Jorgovanskoj ulici u  Somboru izmešteni su po nalogu komunalnog inspektora Odeljenja inspekcije i komunalne policije, u svemu u skladu sa važećim propisima. Kontejneri su postavljeni na parcelu koja je javna svojina grada Sombora, a, koja je sa preke strane ulice u odnosu na kuću u Jorgovanskoj ulici br. 46, na dovoljnoj udaljenosti od iste.

Šta rade komunalni redari ?? u ulici XII VUB na raskrsnici sa Matije Gupcom iza logora sa građevinskim šutom se popunjava šanac već 2-3 godine ???? ko treba da reaguje

Komunalna inspekcija i policija će nakon što  utvrdi navedeno činjenično stanje,   preduzeti mere iz svoje nadležnosti. Ukoliko ste u mogućnosti molimo  da nam dostavite podatke o eventualnim počiniocima. Hvala na saradnji.

Postavila: Maja Dojić Martin

Zašto se u ulici Vujadina Sekulića ništa ne menja što se tiče držanja stoke, čak postaje i gore, a navodno se preduzimaju mere predviđene Odlukom? Zašto je potrebno ovoliko vremena da se stanje u ovoj ulici uskladi sa Odlukom? Zašto uopšte postoje Odluke ako se ne sprovode i kada svako može da radi šta hoće? Želim da me blagovremeno obaveštavate o situaciji u našoj ulici, jer sam podnosilac peticije i između ostalog svojim komšijama dugujem informacije.

Poštovana,

Postupajući po predstavci građana, a u vezi držanja domaćih životinja u ul. V. Sekulića br. 43, u Somboru, dana 05.05.2017.god.komunalni inspektori su izvršili inspekcijski pregled na navedenoj adresi, pri čemu je utvrđeno da se u ekonomskom dvorištu  drži 6 krava i 1 svinja, da je đubrišna jama ozidana, a osočna jama je betonirana. Vlasniku je predočeno da je u zoni u kojoj se nalazi ul. V. Sekulića, do 2020.god., dozvoljeno držanje do 3 grla kopitara i papkara i naloženo smanjenje broja grla stoke i svođenje  na dozvoljeni broj ( na 3 grla). Vlasnik je izjavio da je spreman da naložene mere izvrši u roku od 45 dana.

Po isteku navedenog roka, komunalni inspektori su izvršili kontrolu sprovođenja naloženih mera, pri čemu je utvrđeno da se na predmetnoj adresi drži 8 grla stoke, na osnovu čega je vlasniku uručen prekršajni nalog na iznos od 25.000,00 dinara, koji je (12.500,00 din.), plaćen 03.07.2017 god

Dana 04.07.2017.god vlasnik domaćih životinja je primio rešenje komunalnog inspektora, kojim se nalaže da u roku od 30 dana broj grla svede na 3 komada, u skladu sa važećom odlukom.

U međuvremenu komunalni inspektori su, u više navrata, vršili kontrolu i obilazak predmetnog domaćinstva, ukazujući na obavezu usklađivanja uslova držanja domaćih životinja sa odlukom i na ozbiljnost situacije. Prilikom ovih obilazaka je utvrđeno da je vlasnik  preduzeo sledeće korake ka rešavanju problema: broj grla je smanjen za 2 komada, na salašu u Rokovcima su u toku radovi na objektu u koji će, po izjavi vlasnik, biti izmeštene životinje iz domaćinstva u ul V. Sekulića br.43.

Rok za postupanje po gore navedenom rešenju ističe 03.08.2017.god., kada će biti izvršena kontrola i, u slučaju da po istom nije postupljeno, izdat prekršajni nalog.

Srdačan pozdrav

Postavio: Damir Marković

1. Već dva puta kada je košena trava na javnim površinama na Apatinskom putu nije pokošena trava na javnoj površini oko stambene zgrade na uglu Apatinskog puta i ulice Ilije Birčanina koje se kosi kada se kosi Apatinski put. Pre nekoliko dana započeto je košenje, ali se mehanizacija pokvarila i posao koji je tek započet nije završen. Trava i korov su veličine kukuruza i stvarno su ruglo.

2. U delu javne površine oko iste ove stambene zgrade, ali u delu ulice Ilije Birčanina postoji problem sa dva, tri stabla koja nisu orezane dugo vremena. Toliko su nabujala da će uskoro zaći za instalacije i takođe predstavljaju ruglu.

Srdačan pozdrav i očekujemo efikasnu reakciju nadležnih službi.

Stanari stambene zgrade na uglu ulica Apatinski put i Ilije Birčanina

Poštovani,

Povodom košenja trave oko stambene zgrade na uglu Apatinskog puta i Ilije Birčanina- biće pokošeno do kraja ove nedelje. Ulica Ilije Birčanina se ne nalazi u planu ulica za košenje ali se može podneti zahtev Gradskoj upravi, Odeljenju za komunalnu delatnost imovinsko-pravne i stambene poslove, i da se na taj način pomenuta površina uvrsti u plan redovnog održavanja (košenja.)Što se tiče orezivanja stabala,  procedura je slična kao i za košenje. Podnosi se zahtev gore pomenutom odeljenju, službenik koji sprovodi nadzor na održavanju javnih zelenih površina obilazi teren i na taj način izdaje nalog za rad JKP „Zelenilu“. Ta procedura se sprovodi za  zelenilo na javnim površinama.

Srdačan pozdrav

Postavio: Aleksandar Živanović

Poštovanje, ispred Saveta roditelja OŠ „Ivo Lola Ribar“  predočiću Vam problem u ulici 12. Vovođanske udarne brigade za bezbednost dece koja se vraćaju iz škole u večernjim časovima.

Ovim putem Vas molimo da se u što hitnijem vremenu izvrši orezivanje drvoreda u ulici 12.voj.ud.brig. od ugla  Monoštorske sve do bivšeg objekta „Sloge“ kao i da se na dotičnoj relaciji zamene dotrajale ili ne ispravne sijalice i posatave dodatna sijalična mesta. Ovo vam govorimo jer je bezbednost dece u pitanju, jer taj pravac u večernjim satima izgleda kao kretanje kroz prašumu („mrkli mrak“ što bi rekao naš čovek).

Da se odeljenju Policijske Uprave u Somboru  skrene pažnja da pojačaju policijsku kontrolu „nadzor“ u toj ulici, radi bezbednosti učenika, naročito nižih razreda.
Takođe da počnu primenjivati isti tretman o kontroli brzine kretanja vozila u našem delu grada, a ne samo u pojedinim, mislim da kontrolu brzine kretanja u ulici Matije Gupca u Zoni škole. Da se PU U Somboru dostavi potreba da se ta zona proširi, ne samo na mesto kod vtrića PU „Vera Guconja“ nego i da se obuhvati raskrsnica Matije Gupca, 8.marta i Josićkog puta.

Zahvaljujem se u ime roditelja OŠ „Ivo Lola Ribar“

Poštovani,

    Održavanje javnog zelenila, u koje spada i orezivanje stabala, je nadležnost Odeljenja za komunalne delatnosti imovinsko-pravne i stambene poslove. Posle podnošenja molbe od strane građana ,ako je opravdana, odeljenje izdaje nalog  za rad JKP „Zelenilu “ Sombor po kome se postupa.Nalog za pomenutu lokaciju nije izdat – čim stigne orezaće se drvored u uluci 12 Vojvođanske udarne brigade od Monoštorske do bivše “ Sloge“.

Kada je u pitanju kontrola vozila kao i neprilagođena brzina u zoni škola i predškolskih ustanova nadležna je Policijska Uprava u Somboru.

S poštovanjem.

Postavila: Vesna

Zašto se nešto ne preduzme protiv vaših inspektora Darka i Alberta koji štite gospođu Rajku koja na crno svaki dan prodaje cveće na lokaciji Selenča kod Amana i to uvek kod kontejnera za staru garderobu. Jedino svoj posao radi inspektor Slaviša za koga nema protekcije. Inspektori naiđu ona se skloni i kada oni prođu ona se vrati. Molim vas učinite nešto protiv prodaje na crno.

Komunalni inspektori i komunalni policajci Odeljenja inspekcije i komunalne policije, redovno, u prepodnevnim i popodnevnim satima, kako radnim danima, tako i u dane vikenda i praznika, vrše poslove iz svoje nadležnosti. U poslove iz nadležnosti komunalne inspekcije i komunalne policije spada i svakodnevna kontrola javnih površina  u cilju  sprečavanja radnji kojima se narušava opšte uređenje grada, u koje spada i sprečavanje prodaje raznih proizvoda na javnim površinama, bez odgovarajućeg odobrenja. U cilju navedenog, redovno se vrši kontrola na više lokacija u gradu, među kojima je i prostor ispred prodavnice „Aman“ u  Sportskoj ulici u Somboru. U skladu sa važećim propisima, komunalni inspektori i komunalni policajci deluju prvo preventivno, upozoravanjem i opominjanjem građana koji svojim radnjama narušavaju opšte uređenje grada, a u slučaju da preventivno delovanje ne da rezultate, primenjuju se mere sankcije. U prethodnom periodu, od strane komunalnih inspektora i komunalnih policajaca ( i dva pomenuta komunalna policajca, kako u poruci stoji „ Darka i Alberta“), izrečen je veći broj kako preventivnih mera, tako i sankcija prema licima koja su na prostoru ispred „Aman“-a vršili prodaju, bez odgovarajućeg ovlašćenja. U dužem vremenskom periodu  imenovana „ gospođa Rajka“ nije zatečena da prodaje na predmetnoj lokaciji, i prema njoj nisu preduzimane nikakve mere.

U slučaju da postoje materijalni dokazi o bilo kakvim nepravilnostima u radu radnika Odeljenja inspekcije i komunalne policije, potrebno je iste dostaviti načelniku Odeljenja inspekcije i komunalne policije ili načelniku Gradske uprave.

Poštovanje,

Milanka Krstić, načelnik Odeljenja inspekcije i komunalne policije

Postavio: Milan

Poštovani da li se planira izgradnja parking mesta na staparskom putu. Problem je gde se uparkirati jel od poreske uprave pa do Matijevića su 90% poslovni prostori. Hvala Unapred.

Postavila: Viktorija Vidović

Poštovani, živim na Novoj Selenči već 35 godina i SVE te godine prilazim objektu SAMOIZBOR preko utabane blatnjave staze, koju se niko nije setio da poploča, a ljudi je redovno koriste. Sa svakom kišom to postaje kaljuga i ljudi idu po travi i tako šire kaljugu. Pisala sam i MZ Nova Selenča i nikada ni reči ni akcije. Staze se prave tamo gde se ljudi kreću a ne gde su arhitekte zamislile . Drugi problem su kontejneri oko objekta Samoizbor!! Uvek je đubreta svudaaaa  !!! Obratite pažnju, praznite ih češće, očistite posle pražnjenja okolo  !!!

Poštovana

 J.K.P.“PROSTOR“ je odlukom Grada Sombor proglašen za upravljača puta na svojoj teritoriji i tom odlukom J.K.P „PROSTOR“ vrši održavanje postojećih gradskih ulica, opštinskih puteva, i ulica u naseljenom mestu. Kako bi izgradnja dela trotoara ispred SAMOIZBORA bila nova gradnja a ne održavanje postojećih trotoara bilo bi potrebno da se mesna zajednica obrati odeljenju za komunalnu delatnost, da bi se opredelila sredstava za izradu projektne dokumentacije i obezbedila potrebna sredstva za gradnju pomenutog trotoara.

S poštovanjem,

Direktor JKP „Prostor“ Sombor

Goran Nonković

JKP „Čistoća“ Sombor već duže vreme umesto uobičajenog odvoza otpada jednom nedeljno, na Novoj Selenči to čini dva puta nedeljno, takođe, smo kao preduzeće više puta ukazivali, odgovornim licima koji upravljaju objektima Samoizbora, da je broj posuda za otpad koji  oni koriste, nedovoljan za veličinu objekta i posao koji se u njemu odvija. Po gradskoj odluci vlasnici i zakupci poslovnog prostora i lokala, dužni su da obezbede dovoljan broj posuda za odlaganje komunalnog otpada. Ukoliko naša upozorenja, koja smo uputili odgovornim licima ovog objekta, ne urode plodom, ceo slučaj prijavićemo komunalnoj policiji grada Sombora. Pri svakom pražnjenju kontejnera JKP „Čistoća“ počisti prostor oko istih i ukoliko ga vidite u nekom trenutku zaprljanog, to je upravo iz gore navedenog razloga.

S poštovanjem,

Direktor JKP „Čistoća“ Sombor

Nikola Pajić

Postavila: Olivera Kozlina

Molim nadležne da rese problem ulične rasvete na početku i u Baranjskoj ulici. Hvala

Postavio: Šomođvarac Marin

Poštovani,

Želeo bih da Vam skrenem pažnju na oštećenja puta Sombor – B.Monoštor.

Na više mesta, celom dužinom puta javljaju se rupe i oštećenja bankine od kojih su neka i na krivinama. Pojedina oštećenja su veća od pola metra, te ih u slučaju mimoilaženja dva vozila nije moguće izbeći.

Napominjem da ova oštećenja ozbiljno ugrožavaju bezbednost.

Molim Vas da izvršite sanaciju puta kako bi se izbegle eventualne nesreće.

Unapred zahvalan,

Marin Šomođvarac

Poštovani,

 Opštinski put Sombor – Bački Monoštor, tokom ovogodišnjeg održavanja opštinskih puteva, presvučen je sa oko 200 t asfalta. Tokom leta, mašinski su okrpljene udarne rupe. U toku je ručno krpljenje ulica i puteva, uključujući i put Sombor – Bački Monoštor (ivična oštećenja kolovoza ne mogu se sanirati mašinskim putem) i isto bi trebalo biti završeno u roku od petnaestak dana. Ukoliko, zbog vremenskih uslova, Izvođač ne završi krpljenje u navedenom roku, isto će se uraditi hladnim asfaltom u okviru Održavanja puteva u zimskim uslovima – Zimska služba.

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove.

Kada će se rešiti problem pasa lutalica na Velikom katoličkom groblju?

Poštovani,

Prihvatilište za pse i mačke lutalice kapaciteta 180 životinja je konstantno popunjeno do poslednjeg mesta. Čim se na Zakonom propisan način oslobode mesta JKP „Čistoća“ će izvršiti akciju hvatanja na Velikom katoličkom groblju.

JKP „Prostor“ nas uredno obaveštava o stanju na grobljima.

S poštovanjem,

direktor Nikola Pajić, dipl. ecc

Postavio: Dušan Kolundžija

Može li da se zaustavi i sankcioniše uništavanje trotoara i travnjaka da bi se parkirala vozila tik uz ulaz u hotel?

Poštovani,

Parcela na kojoj se vrši parkiranje vozila, uz ulaz u Hotel, pripada Hotelu i nije javna površina. Komunalna inspekcija i komunalna policija imaju nadležnost da, u skladu sa važećim propisima, sankcionišu parkiranje van za to određenih mesta, na javnoj površini, pa u ovom slučaju ne mogu biti sankcionisani vlasnici vozila parkiranih na navedenoj lokaciji.

U više navrata komunalna policija je opominjala vlasnike parkiranih vozila  i skretala im pažnju da se, prilikom prelaska vozila preko trotoara i travnjaka, koji čine javnu površinu, isti oštećuju i uništavaju.

Kako bi se sprečilo prelaženje vozila preko javne površine- trotoara i travnjaka,  radi parkiranja na platou ispred Hotela,  Odeljenje inspekcije i komunalne policije   je iniciralo postavljanje odgovarajuće barijere-zaštitne ograde, stubića, kugli ili sl.  Postavljanje navedene fizičke prepreke se očekuje u narednom periodu.

Odeljenje inspekcije i komunalne policije

Postavio: Milovan S Nikolić

Kojima pravom „Aman“ samoposluga uzurpira pešački prolaz i gomilu smeća u sportskoj ulici. Jeli to dil sa inspekcijom.

Poštovani,

Komunalna policija je, postupajući po primedbi dostavljenoj od strane građana, a u vezi odlaganja smeća iz prodavnice „Aman“ u Sportskoj ulici u Somboru, koje ometa prolaz pešaka, naložila prodavnici „Aman“ preduzimanje potrebnih mera: odlaganje otpada na način da se istim ni na koji način ne ugrožava prolaz pešaka i ne narušava higijena okolnog prostora.

Odeljenje inspekcije i komunalne policije

Postavio: Bojan Đekić

Poštovani, molite se za dostavljanje najnovije odluke o ZABRANI VODE ZA PIĆE ,između ostalog i za naseljeno mesto KOLUT a od strane Zavoda za javno zdravlje Sombor od 16.01.2018.godine, putem mejla. Takođe, molite se za odgovor kako je moguće da VODOKANAL Sombor isporučuje račune za vodu stanovnicima Koluta kojima ne isporučuje uslugu distribucije vode, niti sam ja kao stanovnik potpisao bilo kakav ugovor o poslovnoj saradnji , te o kako pravima tako i obavezama prema „novom“ tzv.dobavljaču usluga. Molim Vas za hitnost u postupanju jer je voda otrovna i strogo zabranjena za piće i kuvanje.

Poštovani,

Dana 26.06.2017. godine Skupština grada Sombora na svojoj 14. sednici donela je Odluku o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području Grada Sombora  (Sl. list grada Sombora br. 07/2017,17/2017). Navedenom Odlukom propisuju se uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti: prečišćavanje i distribucija vode za piće, odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda i odvođenje atmosferskih voda čime se obezbeđuje trajnost i kontinuitet u obavljanju osnovnih delatnosti snabdevanja vodom na teritoriji Grada Sombora. Članom 4 navedene Odluke, određena je nadležnost komunalnih preduzeća u toj oblasti pri čemu je članom 4 stav 2 ove odluke određeno da navedene komunalne delatnosti u naseljenim mestima: Bezdan, Bački Breg, Kolut i Bački Monoštor obavlja JKP „Vodovod“ Bezdan.

                   U skladu sa navedenim, JKP „Vodovod“ Bezdan, u okviru svoje osnovne delatnosti, obavlja stručne  poslove sistema vodosnabdevanja navedenih naseljenih mesta, od oktobra 2017. godine U sklopu preuzimanja navedenih poslova i zatečenog stanja javne vodovodne mreže u naseljenim mestima Bački Breg, Kolut i Bački Monoštor, preduzimaju se sve pripremne i potrebne aktivnosti na uređivanju i usklađivanju funkcionisanja sistema javnog snabdevanja prema predviđenim tehničkim uslovima, vrše potrebne intervencije  i dr. U sklopu navedenog, preduzeće vodi evidenciju svih izdatih Izveštaja i  analize vode, upoznato je da u naseljenim mestima Bački Monoštor i Kolut postoji povećan nivo arsena u vodi za piće  koji je evidentan i u ranijim godinama. U sklopu razvoja sistema vodosnabdevanja na području Grada Sombora, u narednom periodu očekuje se preduzimanje potrebnih mera radi unapređenja kvaliteta vode za piće pri čemu se do tada ispravna voda za piće obezbeđuje postavljanjem cisterni sa ispravnom vodom za piće, radi redovnog snabdevanja stanovništva.

S poštovanjem

JKP“Vodovod“ Bezdan

Postavila: Nada Todorov  

Poštovani,
Pitanje na koji se odnosi problem je više za resor zaštite životne sredine. Pošto nisam pronašla njihov sajt, slobodna sam da Vas zamolim da nešto preduzmete.
U Vojvođanskoj 30, u Somboru, nalazi se prazan plac, sa ugrađenim električnim brojilom. Na placu je izrasla ogromna trava, mislim da ima i ambrozije. Stub sa električnim priključkom je iskrivljen. U neposrednoj blizini je vrtić za decu „Bajka“.  Ovo je, prema  proceni mnogih naših komšija, dosta opasno, a da o estetskom  izgledu ne govorimo. To je ipak skoro u centru grada i stvarno je sramota.

Navodno je vlasnik neki iz Čonoplje, koji je kuću porušio, a nama ostavio travu od dva metra.
Izvinite na smetanju. Ne bih želela da ovo neko okači na internet da se brukamo ili prijavi resornom ministarstvu.

Srdačno Vas pozdravljam i verujem da ćete ovo pogledati i preduzeti mere.

Sa poštovanjem

Poštovani,

Vezano za problem neodržavanja građevinske parcele-placa u ulici Vojvođanskoj br.30 u Somboru, obaveštavamo Vas da su nadležne inspekcije izvršile inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji i uvid u dokumentaciju Gradske uprave, prilikom čega je utvrđeno da je u toku postupak izdavanja dokumentacije potrebne za izgradnju objekta na predmetnoj parceli i da bi, u skladu sa navedenim i prema izjavi vlasnika parcele, radovi na izgradnji trebalo da započnu u najskorije vreme. Početak izgradnje podrazumeva uklanjanje korova sa parcele, a vlasnicima je naloženo da odmah preduzmu potrebne radnje na čišćenju parcele od korova i drugog otpada.

 

                                                                                                         NAČELNIK

                                                                                        Milanka Krstić,dipl.inž.građ.

Postavio: Dalibor Šlezak  

Poštovani,

prvo da Vam se zahvalim što ste nam odgovorili na pitanja vezana za naš problem u ulici Eugena Kočiša, nadam se da ćete  obećanje i ispuniti a drugo želim da ukažem na još neke probleme u našem naselju! Sinoć smo se vraćali iz grada peške i uočili smo da dosta ulica nije osvetljeno uličnom rasvetom! Znamo da su skoro iz JKP Čistoće promenili sve neispravne sijalice ali očigledno je nešto drugo problem! Rasveta kao da radi na smenu, ove nedelje osvetljavaju jedne ulice a sledeće druge! Takođe na potezu od Skopljanske ulice pa sve do Radoja Domanovića nema niti jedne ulične svetiljke! Malo je reći da je jezivo proći tim delom Miletićeve ulice i Subotičkog puta pogotovo u današnje vreme kada se svako šeta ulicama našeg grada! U letnje vreme kada dan traje duže deca se vraćaju iz škole bez problema, ali u zimsko kada u 17:30-18:00 pada mrak nije baš prijatno i bezbedno ni za koga a kamoli za njih! Žao mi je što ne mogu da vam prosledim slike kako to izgleda! Hvala unapred na rešavanju problema građana grada Sombora

U ulici Eugena Kočiša je bio problem da je par sijalica pregorelo, to smo rešili, a kada je cela ulica u mraku to je problem u trafo-stanici, koji rešava EDB Sombor. Na potezu od Skopljanske pa sve do ulice Radoje Domanovića postoje sijalice. Međutim posle obilne kiše i grmljavine koja je bila u subotu, veliki broj ulica je bio u mraku , jer je došlo do problema u trafo- stanicama, iskakanja sklopki i osigurača. Problem je rešen.

JKP „Zelenilo“ Sombor

el.ing.Karalić Aleksandar

Postavio: Dimitrije Dubajić

Poštovani, u ulici Prvomajski bulevar kod broja A-22 (prema bulevaru) već duže vreme ne radi javna rasveta na uličnoj svetiljki.Možemo li očekivati skoro rešenje ovog problema?

 

Kvar na javnoj rasveti u ulici Prvomajski Bulevar kod zgrade broj A-22 (prema Bulevaru) niko nije prijavio do sada. Prijavljeni kvar biće otklonjen.

el.ing.Karalić Aleksandar

JKP „Zelenilo“Sombor

 

Postavio: Dragan Vitans

U ulici Staparski put na delu od  Županije do doma učenika, na trotoaru sa te strane na 3-4 mesta postoje stepenici koji onemogućavaju kretanje tom stranom ulice majkama sa bebama u kolicima i invalidima. S obzirom na to da je na toj strani ulice trotoar širi, očuvaniji i mnogo komforniji za prolazak u odnosu na desnu stranu, predlažem da se na navedenim mestima izbetoniraju kosi prilazi uz stepenice koji će omogućiti prolaz kolicima.

Takođe u ulici Staparski put, kod ulaza u pijacu Vašarište, predlažem postavljanje pešačkog prelaza, s obzirom na to da pijačnim danima na tom mestu veliki broj ljudi prelazi ulicu nebezbedno što potencijalno predstavlja opasnost za saobraćajnu nesreću. Pešački prelaz na raskrsnici kod Roda marketa je nepovezan trotoarom sa ostatkom ulice, tako da je praktično neupotrebljiv za pešake.

U velikom parku na Prvomajskom bulevaru, kod marketa Aman, od sadržaja za manju decu nalaze se, jedna ljuljaška, jedna klackalica i jedan apsolutno nebezbedan tobogan. S obzirom da se ovaj park nalazi u delu grada sa najvećom koncetracijom porodičnog stanovanja u gradu i da je jedan od najposećenijih i najfrekventnijih parkova u Somboru,  zaista je neophodno dopunjavanje dečijeg sadržaja u vidu dodatnih ljuljaški, novog tobogana i sl.

Poštovani,

Odgovor  JKP „Prostor“ Sombor u vezi staze i prelaza:

Predlog za izradu kosih rampi uz postojeće stepenice na trotoaru na Staparskom putu, kod Županije pa do Podgoričke ulice je dobar i treba ga rešavati u narednom periodu, odnosno u sledećoj godini jer su sredstva namenjena za popravku trotoara u 2018.već isplanirana.

Odgovor Odeljenja za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove i JKP „Zelenilo“ Sombor u vezi igrališta:

Što se tiče tobogana ne vidimo po čemu je nebezbedan, a morali smo ga premeštati jer je smetao vlasniku kuće pored parka. Pored skejt parka i sprava za vežbanje na otvorenom koji su u nadležnosti sportskog saveza na tom prostoru često gostuje i luna parkovi, a na Novoj Selenči postoje još 4 dečija igrališta (najviše od svih mesnih zajednica). Ekipa JKP Zelenilo koja održava dečija igrališta datu lokaciju je obišla 20.06.2018 i izvršila pregled sprava i potrebne popravke. Nove sprave na datom prostoru ne mogu se postaviti jer nema dovoljno bezbednog prostora za postavljanje istih, zbog padina i staza u parku.

Postavio: Cvetković Goran

Molim odgovor na pitanja:

Ko je vlasnik nedavno ugrađenog vodomera u mom dvorištu, u mojoj šahti?

Ko vrši baždarenje vodomera, ukoliko ja to hoću da se uradi, iz razloga što prekomerno očitava utrošak?

Na koji način mogu dobiti kopiju originalnog uverenja o ispravnosti vodomera ugrađenog na moju kućnu instalaciju?

Koja je procedura eventualne provere ispravnosti ugrađenog vodomera?

Hvala unapred

 1. Vlasnik vodovodnog priključka je Grad Sombor, a vodomer je sastavni deo vodovodnog priključka. Montažu, popravku i zamenu neispravnih i vodomera kojima je istekao rok baždarenja vrši, isključivo, davalac usluge odnosno J.K.P. Vodokanal.
 2. Vodomeri korisnika su baždareni, sa rokom baždara od  5 godina. Davalac usluge je  dužan da se stara o blagovremenom baždarenju vodomera u rokovima propisanim Zakonom, a korisnik ima pravo da traži vanredno ispitivanje ispravnosti vodomera i pre isteka Zakonom utvrđenih rokova za baždarenje ukoliko sumnja u ispravnost merila
 3. Kopiju uverenja o odobrenju tipa merila koje izdaje Direkcija za mere i dragocene metale za vodomere  možete dobiti u službi Tehničke podrške u Vodokanalu
 4. Korisnik ima pravo tražiti da se ispita ispravnost vodomera. Korisnik zahtev za ispitivanje ispravnosti vodomera dostavlja davaocu usluge u pismenoj formi. Davalac usluge u prisustvu  predstavnika  Direkcije za mere i dragocene metale vrši  demontažu vodomera i šalje merilo u akreditovanu laboratoriju za ispitivanje njegove ispravnosti.

S poštovanjem,

 

Direktor JKP „Vodokanal“ Sombor

Jasmina Bobić

Postavila: Ljiljana Pelagić

Poštovani kompetentni

Molim Vas da mi odgovorite na pitanja:

1. Da li obrazac RAČUN isključivo ima namenu za naplatu  iznošenja  smeća za građane (fizička lica)?

2. „Ident“ (naziv  relativno nije prihvatljiv za identifikaciju-razumevanje većine građana/korisnika Vaših usluga).Da li će se obrazac korigovat ?

3.   Ident“ / „Količina“  Iznošenje smeća m2 domaćinstva. Da li se to odnosi na sve tipove domaćinstava?

       Da li je površina stana u stambenoj zajednici od 20 stanova meritorana procena  stvaranje SMEĆA koja se odlaže u iste kontejnere?

4.JM /KOM. Da li je realno moguće implementirati u cenu količinu smeća po kvadraturi ?

   -Naknadni zahtev za iznošenja smeća  meri se  po kubiku ( m3)!

5. Šta se podrazumeva pod „održavanjem“ kontejnera?

6. Da li se u bliskoj budućnosti planira dobra higijenska praksa DDD sistemu (dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija) u oblasti higijene grada?

7. Da li postoji registar za reklamacije od strane građana ?

8.Da li se planira u bliskoj budućnosti implementacija po Zakonu o zaštiti potrošača (građani su korisnici Vaših usluga)

9.Da li se planira mini reciklaža hartije. papira/ „dokumenata“?

S poštovanjem   Vaš građanin      Ljiljana

Postavila: Nataša Rončević

Poštovani,

Obraćam Vam se ovim putem u nameri da apelujem na nadležne u gradu Somboru, povodom rešavanja problema pasa lutalica. Naime, na teritoriji Stanišića u poslednjih 14 dana je konstantno prisutan čopor pasa, a od kad su životinje na ulici, zabeleženo je i nekoliko napada na stanovnike sela, uključujući i jedno dete. Podatak možete proveriti i u seoskoj ambulanti. S obzirom da je u selu trenutno i luna park, a psi se kreću uglavnom kroz centar sela, veliki broj dece i odraslih je svakodnevno izloženo opasnosti. Psi su nezbrinuti, gladni i agresivni, te Vas molim da u što kraćem roku preduzmete mere u skladu sa Zakonom, uklonite pse sa naših ulica i zaštitite bezbednost svih meštana Stanišića

Unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru.

Nataša Rončević

Poštovani, dana 18.07.2018. od strane JKP Čistoća dostavljeno je obaveštenje br.01-2/388  kancelariji  gradonačelnika i komunalnoj inspekciji o stanju i broju pasa u prihvatilištu za pse, gde su  ukratko opisani neki od problema sa kojima se zoohigijenska služba  susreće.  I pored toga komunalna inspekcija i  zoohigijenska služba stalno prate situaciju i  interveniše se u okviru trenutnih mogućnosti, tj. u zavisnosti od broja pasa u azilu i zakonskih propisa koji moraju da budu ispoštovani  prilikom zbrinjavanja pasa u azilu.  O konkretnoj situaciji u Stanišiću, komunalna inspekcija je već upoznala zoohigijensku službu sa istom, a  koja će u najkraćem mogućem roku intervenisati u skladu sa svojim ovlašćenjima i mogućnostima.

S poštovanjem

Paula Vukašinović, pomoćnik načelnika Odeljenja inspekcije i komunalne policije Gradske uprave Grada Sombora

Postavio: Milan Čupić

Dobar dan!

Vodokanal je bio pre deset dana, iskopao kanal kod mene i još par komšija. Propust ispod puta nisu očistili i sad u kanalu stoji pet puta više vode nego pre čišćenja. Pošto ne može nigde da ode i zemlja ne može toliku da upije već je počela da smrdi i da liči na baru. Zato vas molim da nešto uradite jer ovo je sad gore nego pre njihovih radova. Hvala!

Poštovani,

J.K.P. Vodokanal je odmah po dobijanju naloga od strane Odeljenja za komunalne delatnosti poslao ekipu za produbljivanje kanala u Riđicu. Obzirom da nam ekipa za pročišćavanje  propusta ima ranije ugovorene, obaveze sa jasno definisanim rokovima izvođenja  nismo mogli da je pošaljemo istog dana. Ekipa za pročišćavanje propusta  biće poslata danas ili najkasnije sutra.Međutim, mišljenja smo da ni pročišćavanje navedenih propusta neće dati željene rezultate jer voda i dalje neće moći adekvatno da otiče. Da bi se problem rešio neophodno je da se produži deonica za prokopavanje kanala na još 3 ćuprije (koje nisu obuhvaćene započetim radovima) za čega Vodokanal treba da dobije odobrenje od  naručioca posla.

Srdačan pozdrav,

Dušan Đurđević, tehnički direktor JKP „Vodokanal“ Sombor

Postavio: Saša Milenković

Dobar Dan

U nameri da živim u Somboru u Ulici Apatinski Put primetio sam od Raskrsnice od Bolnice prema Apatinu intenzivni teretni saobraćaj. Smatram da je taj deo Ulice u Somboru veoma lep i puno je zelenila i Ulica poseduje biciklističku stazu ali to saznanje o teretnom saobraćaju dovodi moju odluku u neizvesnosti. Da li je u planu neka zaobilaznica koja bih tu mrlju za taj tako lepi deo grada otklonila i ako je nešto u planu kada je realizacija?

Pozdrav i unapred Hvala

Saša M.

Postavila: Marija Adam 

Molim komunalnu inspekciju da izađe na uviđaj zbog problema sa atmosferkom vodom od padavina. Ulica je pod nagibom, kada pada kiša voda se sliva ulazi mi u dvorište i pod kuću. Sa ulične strane zadnja soba mi tone i pukla su dva zida od te sobe.Voda je isprala pesak ispod staze na ulici i staza je propala i ispod te staze ide voda u dvorište i pod kuću. Prijavili smo problem u M.Z. Bački Breg ali oni nemaju sredstava za popravku rekli su nam da se obratimo vama. ZATO VAS MOLIM DA NAM POMOGNETE U REŠAVANJU PROBLEMA ŠTO PRE DA NAM SE SITUACIJA NE BI JOŠ VIŠE POGORŠALA

Sa posšovanjem

Poštovani,

Na osnovu Molbe Marije Adam, dana 11.09.2018. godine izvršen je izlazak na lice mesta i tom prilikom utvrđeno je da problem sa atmosferskom vodom stvarno postoji. Deformacije na objektu (pukotine) kao i  na uličnom  trotoaru su uočljive i iste su slikane. U narednih nekoliko dana obaviće se ponovo izlazak na lice mesta  sa predstavnikom JKP “Vodokanal”, koje je izvođač radova na održavanju atmosferske kanalizacije, prilikom čega će se visinski snimiti teren i potom doneti odluka o najpovoljnijem rešenju. Ujedno Vas obaveštavamo da su kolovozi i trotoari u nadležnosti JKP-a “Prostor”, te se upućujete da se putem Mesne zajednice, za popravku trotoara obratite tom javnom preduzeću .

S poštovanjem

Odeljenje za komunalne delatnosti, stambene i imovinsko-pravne poslove

Postavio: Bojan 

Poštovani, ja sam već nekoliko puta intervenisao u vezi vode koja se skuplja na trotoaru ispred moje kapije na adresi Josićki Put 16 (ćošak Josićkog Puta i Panonske ulice)najpre sam problem prijavio sekretaru u mesnoj zajednici, a pošto se on oglušio na moju molbu, obratio sam se kancelariji za imovinsko-pravna pitanja u opštini, jer su me tamo naputili iz drugih kancelarija. Zatim su nakon nekoliko dana došli gospodin Franja Budimčević i još jedan čovek, ali su uočili 2 problema. Cev u kanalu šanca je zatvorena usred urušavanja, a trotoar ima kontra pad. Problem sa cevi su evidentirali, ali za problem sa trotoarom koji ,ionako(i bez toga zadržava vodu) nije u njihovoj nadležnosti. Zato ovim putem apelujem na nadležni organ koji je zadužen za ova pitanja, da što pre reši ovaj problem zadržavanja vode na trotoaru. Jer voda koja nakon obilnih padavina ,koja se tu nakupi ,stvara ogromnu baru a pešaci -prolaznici ne mogu tuda prolaziti.

Nadam se  rešavanju ovog problema.

Poštovani, potpuno ste ispravno postupili kada ste se obratili Vašoj MZ za rešenje ovog problema, obzirom da mi kao upravljači održavamo trotoare, kao i druge saobraćajne površine, prema potrebama i planovima MZ. Sva raspoloživa sredstva namenjena za ovogodišnje održavanje puteva i drugih saobraćajnih površina su potrošena i sa Izvođačem je dogovoreno da se do kraja godine urade samo najprioritetniji slučajevi, koje uz krpljenje udarnih rupa na kolovozima, odredi Naručilac (Grad Sombor). Mi ćemo kao Upravljači saobraćajnih površina pokušati, do kraja godine, da rešimo Vaš i slične slučajeve, ali samo uz saglasnost i nalog MZ i Naručioca.

 

S poštovanjem,

Igor Latas, Odeljenje  za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove

Postavio: Aleksandar Živanović

Poštovanje,

imam jedno pitanje:

Kada Odeljenje inspekcije i komunalne policije donese rešenje i saglasnost da se u ulici Suvajska izvrši orezivanje 45 stabala drveća vrste koprivić u roku 30 dana JKP Zelenilu , a taj rok istekne, koje zakonske konsekvence ili posledicu ima JKP Zelenilo, da li mu se izriče neka mera ili kazna?

Rešenje je doneto 28.09.2017. godine, preko godinu dana, tačnije 382 dana ,  a JKP Zelenilo nije uradilo orezivanje !!!

Koji su Vaši dalji postupci po ovom pitanju.

Hvala na brzom odgovoru.

Poštovani,

na osnovu pitanja koje nam je dostavljeno, a tiče se problema u ulici Suvajska, vezano za orezivanje 45 stabala koprivića, a prema nalogu 422/2017 godine, izdatog 29.09.2017.godine, čiji rok ističe 29.10.2017.godine kontaktirano je JKP “Zelenilo“.

JKP “Zelenilo“  će preduzeti sve neophodne mere kako bi greška bila ispravljena, a problem rešen  u najkraćem mogućem roku, tokom ove sedmice.

Tokom 2017 godine Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravna i stambena pitanja izdalo je 599 naloga, do današnjeg dana , a u toku 2018.godine izdato je 498 naloga za orezivanje i vađenje stabala.  Tokom 2017,godine orezano je 2553 stabla, a izvađeno 233, obim posla je veliki, a mogućnosti Javnog preduzeća, čiji je osnivač Grad Sombor, su ograničene.

Te smo suočeni  sa činjenicom da su izvršenja nekih naloga u zakašnjenju.

 

Sa poštovanjem!

 

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene

Jelena Jokić Radonić dipl.inž.polj.

Savetnik na poslovima održavanja javnih zelenih površina

Postavila: Svetlana Čule

U Fruškogorskoj A 3 već nekoliko nedelja jedan kontejner komunalci ne prazne. Prepun je smeća koje pada iz kontejnera , ili ga razvlače životinje,  i ljudi koji preturaju po njemu. Ostali kontejneri nisu dovoljni, brzo se prepune i onda se smeće razvlači između zgrada. Molim, preduzmite nešto.

Poštovani,

JKP “Čistoća“ je u toku današnjeg dana ispraznila kontejner na pomenutoj lokaciji.

S poštovanjem,

Srđan Terzin, radna jedinica higijena JKP “Čistoća“ Sombor

Postavio: Branko Ognjenović

Poštovani, na adresi Slaviše Vajnera Čiče E-9, uz samu zgradu, u pravcu zapada i škole Dositej Obradović, jedno stablo je toliko izraslo da se već približava 4-tom spratu. Moj stan se nalazi na trećem spratu i pomenuto stablo mi je „ukinulo“ dnevnu svetlost u jednoj od soba. Kada duva jači vetar, grane stabla udaraju u prozor i pitanje je vremena kada će nešto oštetiti. Kome mogu da se obratim radi molbe da se to stablo potkreše na neku razumnu meru? Ukoliko je potrebno, mogu vam poslati fotografije. Hvala unapred

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko -pravne i stambene poslove uputilo je JKP “ Zelenilu“ više naloga za rad koji se odnose na orezivanja i rušenja  u  ulicu Slaviše Vajnera Čiče . Svi nalozi koji su upućeni, a tiču se te lokacije biće urađeni u roku od naredne dve nedelje.

S poštovanjem

JKP”Zelenilo”Sombor

Postavili: Milorad  i Zdenka Videkanić

Poštovana,

Molba za mogućnost završetka asfaltiranja ulice Sv.Arhiđakona Stefana ako postoji mogućnost da se reši početkom naredne godine iz prostog razloga sve većeg naseljena iste i dobijanja tako željenih promena u broju novorođene dece, sa znatnim brojem mladih bračnih parova.

Unapred zahvalni roditelji mladih bračnih parova koji žive u toj ulici.

Poštovani,

Novembra 2014. urađen je projekat rekonstrukcije ulice Sv. Arhiđakona Stefana u Somboru. Do realizacije projekta nije do sada došlo jer nije izvršena potrebna priprema u smislu rešavanja svih imovinsko pravnih odnosa, izmeštanja postojećih nadzemnih el. instalacija – pomeranje stubova kako bi se u putnom pojasu mogao smestiti kompletan projektovani profil – kolovoz širine 5,5m, otvoreni kanali, pešačke staze, a i nedostatak finansijskih sredstava (projektovana vrednost radova je 40.000.000,00 dinara sa PDV-om).

Pošto je ulica bila u vrlo lošem stanju, pogotovo posle izrade fekalne kanalizacije, bio je to samo zemljani put, prethodnih godina smo kroz redovno održavanje, a uklapajući se u projektovanu trasu i nivelaciju, uradili kolovoznu konstrukciju do nivoa tucanika širine 3,5m, u celoj dužini ulice, a prvi deo trase od pruge ili post. asfalta u dužini oko 400m, u dva navrata, smo asfaltirali postojeću tucaničku podlogu slojem BNHS 16, 6cm debljine, u širini od 5m. I ovaj asfaltirani deo trase se uklapa u projektovani profil ulice. Za dalje asfaltiranje potrebno je prethodno uraditi već pomenute pripremne radnje, kako bi se rekonstrukcija ulice završila po projektu, u redovnoj, zakonom predviđenoj proceduri.Obzirom da ste napomenuli da je ulica već jedno izgrađeno naselje, ona zaslužuje pun profil, sa kompletnom infrastrukturom i treba je tako i završiti – po projektu.

 S poštovanjem,

JKP”Prostor”Sombor

Postavila: Svetlana Ilibašić

Poštovanje, da li se zna kada će biti isplata porodiljskih bolovanja?

Poštovani, isplata porodiljskih naknada teče u skladu sa dobijanjem sredstava od strane Resornog ministarstva. Resorno ministarstvo sredstva prebacuje oko 20.u mesecu. Odeljenje za društvene delatnosti grada Sombora je u obavezi da početkom meseca Ministarstvu dostavi trebovanje sredstva po zahtevima koji su predati tokom prethodnog meseca . Poslednja isplata je bila 19.novembra po zahtevima koji su podneti tokom meseca oktobra, a sledeća isplata se očekuje oko 20.decembra za zahteve koji su podneti u ovom mesecu.

Srdačan pozdrav,

Odeljenje za društvene delatnosti

Postavio: Aleksandar Živanović

U ulici Suvaskoj ispred boja 23 i 25 pregorela je sijalica na banderi, pa bih molio zamenu iste. Hvala

Sijalice u Suvajskoj ulici ispred navedenih brojeva 23 i 25 će biti zamenjene sutra 12. decembra 2018. godine

JKP „Zelenilo“ Sombor

Postavio: Slobodan Trivunović

Poštovanje ,  dolazim iz jednog dela Gradine gde živi oko desetak domaćinstava i gde ljudi nemaju adekvatan  put od kad postoje. Neka se mesna zajednica i opština pozabave sa ovim problemom koji postoji jako dugo. Ja, inače živim na jednom od ovih salaša  i za dvadesetpet godina moga postojanja niko od nadležnih se nije pojavio da reši ovaj problem. Kao sto vidite ovde na ovoj slici , pored asfaltnog puta jedino još fali pristanište za čamac posto  se zimi i u toku jeseni može se jedino sa njim doći do asfalta .Sramota je da živimo u dvadesetprvom veku,   a da nemamo ono osnovno .Znam da grad Sombor ima i većih problema ali ovo su mala  sredstva koja treba da se izdvoje da bi se problem rešio. Ne tražimo da se odmah napravi autoput ovde ,neka se za početak naspe sa nekim šutem ili sličnim, samo da liči na normalan put i da ljudi mogu normalno da dođu do svojih domova. Potpuno mi je neshvatljivo  da opština izdvaja sredstva za asfaltiranje i nasipanje atarskih puteva po Radojevićima  i drugim delovima gradine koji nemaju nikakvog značaja. Želim da napomenom da svi ljudi  koji žive ovde bave se stočarstvom i samim  tim odavde se odnosi na stotine litara mleka do odkupne stanice i to pod ovakvim uslovima .Nadam se da ce te u sto kraćem vremenskom roku odgovoriti i shvatiti ozbiljnost situacije i da ce se neko od nadležnih pojaviti kod nas da zajedno rešimo problem.

S poštovanjem ,

Zahvaljujemo se gospodinu Trivunoviću na mejlu i fotografiji. Predstoji nam, u saradnji sa odeljenjem za poljoprivredu, koje se u prethodnom periodu bavilo poslovima vezanim za atarske puteve, u najkraćem roku formiranje plana radova za 2019 tu godinu. U ovaj plan će svakako biti uzet i situacija sa pomenutim atarskim putem. S druge strane, činjenica da se Grad Sombor se prostire na 1178 km² od čega najveći deo čini poljoprivredno zemljište uzrokuje ukupnu dužinu atarskih puteva od 19.740 km što iziskuje velike napore prilikom održavanja istih.

JKP PROSTOR Sombor

Postavio: Miroslav Josić

Sijalica na banderi javne rasvete  ispred kuće broj 9 u ulici Kamenka Gagrčina  se često pali i gasi u pravilnim vremenskim intervalima

Poštovani,

Javna rasveta na navedenoj lokaciji u ulici Kamenka Gagrčina broj 9 će biti zamenjena do kraja radne nedelje.

JKP“ZELENILO“SOMBOR

Postavio: Zvezdan Sekulić

Grane dve lipe iz ulice Bore Stankovića ugrožavaju krov i oluke na zgradi Staparski put br.9

Obaveštavamo Vas da je danas izvršeno orezivanje krošnji dva stablakoja su na uglu ulica Staparski put i Bore Stankovića ugrožavala stambeni objekat.

JKP Zelenilo Sombor

Postavio: Aleksandar Pešić

Sa zadnje strane zgrade u ulici Milete Protića br.39 se nalazi breza koja potpuno prekriva prozore i terase na čitavoj vertikali. Od najranijeg proleća do kasne jeseni ta strana stanova je potpuno lišena dnevne svetlosti, Pre par godina je prijavljen ovaj problem i krošnja je skraćena do visine 1. sprata, ali time problem nije uopšte rešen jer svetlost dolazi odozgo. Molim da se razmotri mogućnost uklanjanja drveta u potpunosti. Hvala

Obaveštavamo Vas da je komunalni inspektor izvršio uvid na licu mesta, prilikom koga je konstatovao da je predmetno stablo zdravo, u dobrom stanju i da je dovoljno udaljeno od objekta. Imajući u vidu navedeno i da se stablo nalazi ispred višeporodične stambene zgrade, komunalni inspektor je obavestio upravnika zgrade ( lice iz redova stanara) da je neophodno doneti odluku većine stanara, u skladu sa propisima iz oblasti stanovanja i održavanja zgrada, o tome da li se zahteva uklanjanje ( ili, eventualno, orezivanje) predmetnog stabla.

Odeljenje inspekcije i komunalne policije

Postavio: Mihael

Jeziv LUNA PARK U SELENČI. GRAĐANIMA NEMAJU OSNOVNI MIR. ŠTA NAM PORUČUJETE? TRENIRATE NAM ŽIVCE. SADA JE JEDAN POSLE PONOĆI. SUBOTA. GRMI SVE CELA SELENČA.  HVALA VAM.

Poštovani, postupajući po prijavi u vezi ringišpila na Prvomajskom  bulevaru utvrđeno je sledeće:

 • Postavljanje ringišpila i prateće opreme izvršeno je u skladu sa izdatim rešenjem u skladu sa važećom Odlukom o uređenju grada. Pomenutim rešenjem odobreno je zauzeće javne površine do 21.06.2019.
 • Rešenjem je zabranjeno emitovanje muzike u vreme odmora i to: radnim danima od 14 do 17 časova i od 22 do 7 časova narednog dana, a u vreme vikenda i praznika od 15 do 17 časova i od 00 do 8 časova.

Komunalna policija vrši kontrolu sprovođenja uslova iz rešenja.

S poštovanjem,

Odeljenje komunalne inspekcije i policije

Postavio: Milutin Bodanović

Poštovani, zanima me kada će se izvršiti zaprašivanje komaraca u naseljenim mestima (konkretno u Kljajićevu) Posle puno kišnih dana, pa velikih temperatura potom, došlo je pojave ogromne količine komaraca koji onemogućavaju normalno funkcionisanje u spoljnoj sredini, naročito ujutro i uveče. Pošto je prskanje u Somboru obavljeno u ponedeljak uveče sa vozilima ORIS-a, a u utorak je bilo predviđeno i zaprašivanje iz aviona, zanima me da li će uskoro biti zaprašivanje i u naseljenim mestima?

Poštovani,

Tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima Stapar i Doroslovo, kao  i u prigradskim naseljima koja se nalaze na obodu grada je planiran za 14.06.2019. godine. Istog dana je planiran tretman iz vazduha za plavnu zonu Dunava i zaštitnu zonu naselja Bački Monoštor i Bezdan, ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Monitoringom odraslih komaraca putem uzoraka utvrđen je redosled po prioritetima, tako da će se tretman komaraca u naseljenim mestu Kljajićevo i Čonoplja izvršiti nakon tretmana naseljenih mesta Riđica, Stanišić i Svetozar Miletić.

Odeljenje komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove

Postavio: Veselin Đurđev

Svakodnevni, celodnevni lavež nekoliko komšijskih pasa već 2 do 3 zadnja meseca.  ostalo je već previse iritantno da bi se tolerisalo. Komšije su svesne da smeta svima u okolini, ali nisam siguran da ista čine. Njihova kuća se nalazi u ulici Ive Andrića broj 11.

Poštovani, vlasnica pasa na koje se vi žalite je opomenuta  da broj pasa mora da smanji prema Odluci o držanju kućnih ljubimaca.Problem je jedan pas koji stalno laje i vlasnica (Kristina Bognar) će vratiti tog psa starim vlasnicima. Rok je 5 dana zatim će uslediti nova kontrola sa represivnim merama ukoliko ne postupi po opomeni.

   S pošrovanjem,

 Pomoćnik načelnika Odeljenja inspekcije i komunalne policije

 Malešević Zoran dipl. Ing. šum.

Postavio: Nemanja

Poštovani, Na Prvomajskom Bulevaru A18/ 1 ulaz. Sa boka (do solitera) zgrade je neko odložio otpad u par džakova i niko ne namerava da ga skloni. A komšija mi je rekao da je pre par večeri neko zapalio te džakove i da su silazili da ih gase.

Poštovani,

Komunalni inspektor je izašao na teren i sačinio   zapisnik i fotografije nakon Vaše prijave, na dan 18.06.2019..U daljem postupku biće uručeni  nadležnom Odeljenju za komunalne delatnosti – zbog  izdavanje naloga za uklanjanje otpada JKP „Čistoća „ Sombor.

S poštovanjem,

Pomoćnik načelnika Odeljenja inspekcije i komunalne policije

 Malešević Zoran dipl. Ing. šum.

Postavio: David Kolar

Još u maju 2018.  primećeno je da je posle meseca čistoće odnešeni kontejneri za smeće komada 2 kao i kontejner za komunalni otpad komada 1 koji su bili noviji i u potpuno ispravnom stanju. Inače su to bili kontejneri od tadašnje zgrade A4 a sada 9 i 11. Kontejneri su se nalazili na parkingu iza zgrade A5 gde su ostali samo njihovi kontejneri koji su poluispravni i malo za odlaganje smeća od dve zgrade. Inače je problem predočen komunalnoj policiji.

Poštovani,na pomenutoj lokaciji nalazi se trenutno 9 kontejnera i to je dovoljan broj za pomenutu lokaciju. Kontejneri koji su odneti su bili namenjeni za karton i staklo, a stanari su u te kontejnere bacali šut.

S poštovanjem,

Rukovodilac R.J.“Higijena“ Srđan Terzić

Zvanična internet prezentacija