Povratak na Виртуелни матичар – наручивање извода

Захтев за извод из матичне књиге рођених

    Тип обрасца извода

    Подаци о лицу за које се тражи извод


    Подаци о лицу које подноси захтев


    Напомена