Povratak na Виртуелни матичар – наручивање извода

Захтев за уверење о држављанству

Тип обрасца извода

Подаци о лицу за које се тражи уверење


Подаци о лицу које подноси захтев


Напомена

Званична интернет презентација