Povratak na Виртуелни матичар – наручивање извода

Захтев за уверење о држављанству

    Тип обрасца извода

    Подаци о лицу за које се тражи уверење


    Подаци о лицу које подноси захтев


    Напомена