јан 28

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-А ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Градски већник за област финансија и привреде Сава Дојић, директор Националне службе за запошљавање Сомбор Секула Тањевић, директор Регионалне привредне коморе Сомбор Зоран Булатовић, представник Савеза самосталних синдиката града Сомбора Зоран Пурић, председник Удружења ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. године Предраг Орлић, шеф Одсека за ЛЕР и подршку улагањима Михаел Плац и млађи саветник у Одсеку за ЛЕР и подршку улагањима Николина Ковачић.

Градски већник за област финансија и привреде Сава Дојић, директор Националне службе за запошљавање Сомбор Секула Тањевић, директор Регионалне привредне коморе Сомбор Зоран Булатовић, представник Савеза самосталних синдиката града Сомбора Зоран Пурић, председник Удружења ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. године Предраг Орлић, шеф Одсека за ЛЕР и подршку улагањима Михаел Плац и млађи саветник у Одсеку за ЛЕР и подршку улагањима Николина Ковачић.

На 8. седници Савета за запошљавање одржаној 25. јануара 2019. године Савет је дао позитивно мишљење на предлог Локалног акционог плана  запошљавања града Сомбора за 2019. годину и упутио га Градском већу града Сомбора на разматрање и усвајање.

Овим планом предвиђене су мере активне политике запошљавања за чију реализацију се издвајају средства из буџета града Сомбора. Те мере су: субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање града Сомбора на новоотвореним радним местима у приватном сектору; субвенција за самозапошљавање ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва; ангажовање незапослених лица за јавне радове у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у трајању до 6 месеци.

За реализацију мера активне политике запошљавања из ЛАП-а за запошљавање средства су планирана чланом 29. Одлуке о буџету града Сомбора за 2019. годину у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

Седници су присуствовали градски већник за област финансија и привреде Сава Дојић који председава Саветом, директор Националне службе за запошљавање Сомбор Секула Тањевић, директор Регионалне привредне коморе Сомбор Зоран Булатовић, представник Савеза самосталних синдиката града Сомбора Зоран Пурић и председник Удружења ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. године Предраг Орлић, а уз ове чланове савета су били шеф Одсека за ЛЕР и подршку улагањима Михаел Плац и млађи саветник у Одсеку за ЛЕР и подршку улагањима Николина Ковачић.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација