феб 06

ВИСОКЕ КАЗНЕ ЗА НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

За озакоњење нелегално изграђених објеката потребан је и Извештај о затеченом стању нелегално изграђеног објекта. Извештај могу сачинити само овлашћена привредна друштва и правна лица.

Градска управа града Сомбора апелује на привредна друштва и друга правна лица да, за потребе поступка озакоњења нелегално изграђених објеката, сагласно  одредбама Закона о озакоњењу објеката, приликом израде Извештаја о затеченом стању објекта уносе тачне податке, приказују  стварно стање и степен завршености објекта. У супротном, подносиће се пријава за привредни преступ и иницијатива за покретање поступка за одузимање лиценце инжењерске коморе.

Износ новчане казне за привредно друштво или друго правно лице које је у извештај о затеченом стању објекта унело нетачне податке креће се од 100.000 до 1.000.000 динара, а за одговорно лице у истима, новчана казна се креће од 100.000 до 200.000 динара.

Поред новчане казне алтернативно је прописана и казна затвора за прекршај одговорног пројектанта, одговорног извођача радова, или предузетника, ако унесе нетачне податке у извештај, или не прикаже стварно стање и степен завршености објекта.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација