апр 30

157. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

157. седница Градског већа

157. седница Градског већа

На 157. седници Градског већа Града Сомбора, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић,  чланови Већа расправљали су о 19 тачака дневног реда.

Већници су једногласно усвојили предлог Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Града Сомбора за период 2018-2022. и Акционог плана за реализацију Стратегије безбедности саобраћаја. Усвајањем ове Стратегије, успоставиће се систем безбедности саобраћаја који ће обезбедити континуирано смањење броја и последица саобраћајних незгода. О Стратегији безбедности саобраћаја коначну одлуку донеће одборници на следећој седници Скупштине, као и о предлогу првих измена и допуна Правилника о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за Град Сомбор.

По одлуци градских већника закључиће се уговор са ЈКП „Зеленило“ Сомбор о кошењу траве и другог растиња у путном појасу атарских путева у 2019. год.  и уговор о уклањању дивљих депонија са пољопривредног земљишта са ЈКП „Чистоћа“ Сомбор.

Чланови Градског већа усвојили су предлог за давање сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима који ће важити од 1. маја 2019. године. По овој одлуци цене услуга  изношења смећа увећане су за 2,2% .

На основу средстава које је Град Сомбор добио на конкурсу расписаном од стране Министарства без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, чланови Градског већа усвојили су предлог Одлуке о расписивању конкурса, за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији Града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом. Укупна средства за реализацију конкурса износе  9.000.000,00 динара, а максималан износ по пријави је 1.500.000,00 динара.

                                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација