Povratak na О Сомбору

Образовање

Град Сомбор са собом носи наслеђе које је везано за образовање, почевши од отварања прве српске школе 1717-те године па преко „ Норме“, школе за образовање учитеља коју је Аврам Мразовић отворио још давне 1778. године.

Самим тим, град Сомбор, поштујући дугогодишњу традицију, улаже велика средства у одржавање и побољшање образовања на својој територији.

У Градској управи града Сомбора, оформљено је Одељење за образовање које представља директну везу града и установа за образовање.

Одељење за образовање врши послове који се односе на:

 • праћење и задовољавање одређених потреба грађана у области образовања, утврђених Законом, подзаконским актима, Статутом и другим актима града,
 • прати и контролише у функционалном и финансијском смислу рад установа у области предшколског, основног и средњег образовања,
 • обавља послове обезбеђивања услова за реализацију основне и додатне подршке деци и ученицима,
 • обавља инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања,
 • обавља стручне и административне послове за радна тела органа града из своје надлежности,
 • израђује нацрте аката из своје надлежности које доносе органи града,
 • врши евидентирање деце за упис у 1. разред основне школе, у сарадњи са предшколском установом и обавља послове везане за упис деце у припремни предшколски програм,
 • у области ученичког и студентског стандарда обавља део послова за остваривање права ученика и студената на кредите и стипендије које обезбеђује Република Србија,
 • спроводи поступак за избор ђака генерације, градских стипендиста и доделу признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије града Сомбора,
 • координира радом интерресорне комисије.

Послови које врши Одељење за образовање имају за циљ побољшање образовања на територији града Сомбора и стварање једнаких и адекватних услова за сву децу.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

На територији града Сомбора делатност предшколског васпитања и образовања обавља ПУ „ Вера Гуцуња“, Сомбор и она поред своје претежне делатности, обавља и делатност којом се обезбеђују: исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста а може да остварује посебне предшколске програме, односно прилагођене програме за децу са сметњама у развоју и друге програме у складу са посебним Законом.

Предшколска установа „ Вера Гуцуња“, представља мрежу дечијих вртића коју чине укупно 33 објекта, од тога 18 је у граду а 15 објеката је у насељеним местима. Облици рада су следећи:

Целодневни боравак – ј а с л и ц е

Целодневни боравак – о б д а н и ш т е,

Полудневни боравак – з а б а в и ш т е.

У ПУ „ Вера Гуцуња“ има укупно 85 васпитних група, од тога 13 јаслених група, 38 обданишних група које укључују и 9 припремних предшколских група целодневног боравка, као и 34 група полудневног боравка – з а б а в и ш т е.

Васпитно – образовни рад се изводи у 81 групи на српском језику, у 3 на мађарском језику и у 1 васпитне групе двојезично ( српски и мађарски ). У Бачком Моноштору, ромска деца су интегрисана у редовне васпитне групе где се васпитно – образовни рад изводи на српском језику.

Главна зграда ПУ „ Вера Гуцуња“ се налази на адреси: 25101 Сомбор, Венац Петра Бојовића, 3

( Контакт: 421-390, veragucunja@open.telekom.rs, интернет страница www.veragucunja.co.rs).

У граду постоји 18 објеката дечијих вртића и сваки од њих носи своје име и то:

 • Вртић „ Јабучица“, 25101 Сомбор, Жарковац 2

( Контакт: 0694335138 ),

 • Вртић „ Жабица“ 25209 Сомбор, Буковац  52

( Контакт: 0694335137 ),

 • Вртић „ Чигра“ Шикара, 25101 Сомбор, Ђорђа Бркића 1

( Контакт: 462-187),

 • Вртић „ Невен“, 25101 Сомбор, Коњовићева  24

( Контакт: 436-311),

 • Вртић „ Сунцокрет“, 25101 Сомбор, Вујадина Секулића 18

( Контакт: 412-101),

 • Вртић „ Маслачак“, 25101 Сомбор, Венац Петра Бојовића 3

( Контакт: 412-390),

 • Вртић „ Венчић“, 25101 Сомбор, Венац Петра Бојовића 1,

( Контакт: 412-390),

 • Вртић „ Петар Пан“, 25101 Сомбор, Илије Бирчанина 18,

( Контакт: 412-947),

 • Вртић „ Вила“ у оквиру објекта ОШ „ Доситеј Обрадовић, 25101 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб

( контакт: 0694335135 ),

 • Вртић „ Ђурђевак“ 25101 Сомбор, Спортска  бб

      ( Контакт: 444-379),

 • Вртић „ Бајка“, 25101 Сомбор, Војвођанска 34

( Контакт: 412-159),

 • Вртић „ Сулавер“, 25101 Сомбор, XII Војвођанске ударне бригаде  20

( Контакт: 420-866),

 • Вртић „Пужић“, 25101 Сомбор, Мразовићева 6

( Контакт: 414-467),

 • Вртић „ Бубамара“ и јаслице „ Цврчак“, 25101 Сомбор, Спортска  бб

( Контакт: 444-385),

 • Вртић „ Врапчић“, 25101 Сомбор, VII Војвођанске ударне бригаде 18

( Контакт: 412-391),

 • Вртић „ Сунце“, 25101 Сомбор, Јанка Веселиновића  2

( Контакт: 425-137),

 • Вртић „ Вишњица“, 25101 Сомбор, Георги Димитрова  55,

( Контакт: 436-463),

 • Вртић „ Ђанић“ , 25101 Сомбор, XII Војвођанске ударне бригаде  41.

 

Вртићи у насељеним местима су:

 • Вртић „ Лалице“, 25240 Стапар, Карађорђев плац 108

( Контакт: 828-076),

 • Вртић „ Дуга“, 25282 Гаково, Краља Петра  I 56

( Контакт: 866-358),

 • Вртић „ Рода“, 25283 Растина, Солунских бораца  2
 • Вртић „ Сунчица“, 25272 Бачки Моноштор, Владимира Назора  68

( Контакт: 807-235),

 • Вртић „ Јагодица“, 25275 Бачки Брег, Југословнска  13

( Контакт: 809-015),

 • Вртић „ Лептирић“, 25274 Колут, Станска Опсенице 3

( Контакт: 804-231),

 • Вртић „ Бамби“, 25270 Бездан, Жртава Фашизма  25,

( Контакт: 810-322),

 • Вртић „ Андреј“, 25284 Станишић, Арсенија Чарнојевића 1,

( Контакт: 831-200),

 • Вртић „ Воћкице“, 25280 Риђица, Марка Орешковића 1,

( Контакт: 856-070),

 • Вртић „ Чуперак“, 25212 Алекса Шантић, Парк  бб,

( Контакт: 58-38-355),

 • Вртић „ Цица маца“, 25211 Светозар Милетић, Доситеја Обрадовића  20,

( Контакт: 840-610),

 • Вртић „ Пинокио“, 25222 Телечка, Дожа Ђерђа 1,

( Контакт: 864-240),

 • Вртић „ Пчелица“, 25210 Чонопља, Краља Петра I  60,

( Контакт: 844-766),

 • Вртић „ Колибри“, 25243 Дорослово, Станка Опсенице 10,

( Контакт: 58-62-116),

 • Вртић „ Звездице“, 25221 Кљајићево, Занатлијска 1,

( Контакт: 852-554).

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Према важећем акту, на територији града Сомбора настава обавезног основног образовања и васпитања се одвија у 5 градских и 14 сеоских школа, и то:

 • ОШ „Аврам Мразовић“, 25101 Сомбор, Подгоричка  2

( Контакт: 412-941, osavram@sbb.rs ),

 • ОШ „Никола Вукићевић“, 25101 Сомбор, Вељка Петровића  4

( Контакт: 412-630, osnikolavukicevic@open.telekom.rs ),

 • ОШ „Доситеј Обрадовић“, 25101 Сомбор, Славише Вајнера-Чиче  55

( Контакт: 440-430, osdosobradovic@mts.rs ),

 • ОШ „Иво Лола Рибар“ , 25101 Сомбор, Моношторска  4

( Контакт: 412-371, ilrsombor@sbb.rs ),

 • ОШ „ Братство – Јединство“ , 25101 Сомбор, Трг Цара Лазара 9

( Контакт: 412-364, bratsvo@bratstvoso.edu.rs, pravnik@bratstvoso.edu.rs ),

Сеоске школе за обавезно основно образовање на територији града Сомбора су:

 • ОШ „Мирослав Антић“ , 25210 Чонопља, Николе Тесле 34

( Контакт: 844-064, osanticm@open.telekom.rs ),

 • ОШ „Алекса Шантић“, 25212 Алекса Шантић, VIII војвођанске бригаде  бб

( Контакт. 5838-120, osaleksasantic@yahoo.com ),

 • ОШ „ 22. Октобар“, 25272 Бачки Моноштор, Ивана Горана Ковачића 32,

( Контакт: 807-807, so.skolabm@neobee.net),

 • ОШ „ Моша Пијаде“, 25275 Бачки Брег, Југословенска 13

( Контакт: 809-015, so.osmpijade@neobee.net),

 • ОШ „ Огњен Прица“, 25274 Колут, Марка Орешковића 1

( Контакт: 804-213, so.ospricakolut@neobee.net, os.ognjenprica@open.telekom.rs),

 • ОШ „ Лаза Костић“, 25282 Гаково, Краља Петра I 56

( Контакт: 866-777, lazakostic1@open.telekom.rs),

 • ОШ „ Петефи Шандор“, 25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52

( Контакт: 5862-332, osdoroslovo@gmail.com),

 • ОШ „ Киш Ференц „,25222  Телечка, Ослобођења  2

( Контакт: 864-023, stelecka@eunet.rs),

 • ОШ „ Братство – Јединство“, 25270 Бездан, Жртава фашизма  25

( Контакт: 810-342, direktorbezdan@gmail.com),

 • ОШ „ Братство – Јединство“, 25211 Светозар Милетић, Трг Слободе 1

( Контакт: 840-041, osbratsvojed@open.telekom.rs),

 • ОШ „ Петар Кочић“, 25280 Риђица, Добровољачка  2,

( Контакт: 856-207, ospetarkocic@open.telekom.rs),

 • ОШ „ Бранко Радичевић“, 25240 Стапар, Вука Караџића  20

( Контакт: 5827-701, osbrankoradicevicsta@open.telekom.rs),

 • ОШ „ Иван Горан Ковачић“, 25284 Станишић, Његошева 1

( Контакт: 830-111, osigks@gmail.com),

 • ОШ „ Никола Тесла“, 25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51

( Контакт: 852-026, osnikolatesla@open.telekom.rs).

На подручју града Сомбора остварује се и основно образовање одраслих у Школи за основно образовање одраслих, која поред матичне школе у граду, има и издвојена одељења, по потреби.

Школа се налази у улици Лазе Костића, 25101 Сомбор, тел.437-574, sooo@open.telekom.rs .

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

На територији града Сомбора, делатност средњег образовања и васпитања врши 6 средњих школа и то :

 • Гимназија „ Вељко Петровић“, 25101 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2,

( Контакт: 420-327, gimso@open.telekom.rs)

 • Средња економска школа, 25101 Сомбор, Апатински пут 90,

(Контакт: 421-217, sekretar@ekonomskaso.edu.rs)

 • Средња медицинска школа „ Др Ружица Рип“, 25101 Сомбор, Подгоричка 7,

       ( Контакт: 430-540, so.direktor@neobee.net)

 • Средња техничка школа, 25101 Сомбор, Трг Цара Лазара  4,

( Контакт: 421-067, so.skolasts@gmail.com),

 • Средња пољопривредно – прехрамбена школа, 25101 Сомбор, Хаџића Светића 18,

( Контакт: 482-586, sspolskosom1@ptt.rs )

 • Средња текстилно-кожарска школа „ Свети Сава“, 25101 Сомбор, Подгоричка 9,

( Контакт: 415-699, skola@ss-svetisava.edu.rs )

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „ ВУК КАРАЏИЋ“ Сомбор

Намењена је ученицима  са тешкоћама у развоју. Чине је основна и средња школа.

У овој установи врши се васпитање, образовање, рехабилитација и оспособљавање деце и одраслих са тешкоћама, вишеструким сметњама и инвалидитетом, што за крајњи циљ има друштвену афирмацију и интеграцију.

         Поред дома за ученике, у оквиру школе се налазе и Дневни центар за децу и омладину са тешкоћама у развоју и вишеструким сметњама, радионице за специјалну едукацију, рехабилитацију и радно ангажовање омладине и одраслих са тешкоћама у развоју, вишеструким сметњама и инвалидитетом.

 • ШОСО „ Вук Караџић“ са домом, 25101 Сомбор, Радоја Домановића  98

( Контакт: 459-111, vukskola.direktor.so@gmail.com).

МУЗИЧКА ШКОЛА „Петар Коњовић“ Сомбор

Делатност основног и средњег музичког образовања, као необавезно, факултативно, обавља Музичка школа „Петар Коњовић“ са седиштем у Сомбору, 25101 Сомбор, Венац Петра Бојовића  9.

( Контакт: 412-054, mspks@sbb.rs )

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ – ФАКУЛТЕТ

Важно је истакнути да у граду Сомбору постоји  Педагошки факултет, који у организационом смислу представља део Универзитета у Новом Саду. Педагошки факултет наставља, преко два века, препарандијске традиције да образује учитеље који и поред смера  за учитеље има смерове за васпитача, дизајнере медија у образовању  и  библиотекаре-информатичаре.

 Педагошки факултет, 25101 Сомбор, Подгоричка, 4,

( Контакт: 412-030, dekanat@pef.uns.ac.rs).