Povratak na Градоначелник

Помоћници градоначелника

За вршење одређених послова Градоначелник може поставити и разрешити пет помоћника из реда лица која имају одговарајући факултет и друго потребно образовање у односу на делокруг послова, као и најмање пет година радног искуства у струци.

Помоћници из претходног става могу се поставити у следећим областима: за економски развој, за месну самоуправу, за информисање, за пољопривреду, за комуналне послове, за урбанизам, за заштиту животне средине, за културу, за међународну сарадњу, за примарну здравствену заштиту и за социјалну заштиту.

Помоћници покрећу иницијативе, предлажу пројекте, сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за која су постављени, и врше послове утврђене актом о организацији Градске управе.

Атила Прибила

АТИЛА ПРИБИЛА, помоћник Градоначелника за област месне самоуправе

Атила Прибила рођен је 17.03.1968. године у Сомбору. Основну школу завршио је у Светозар Милетићу, а Гимназију „Светозар Марковић“ у Суботици. Студирао је на Филозофском факултету у Новом саду. Као новинар у „Радио Нови Сад“ радио је 1995-1999. године, био је професор у Политехничкој, Хемијској и Музичкој школи у Суботици 1999-2003. године, а у Сомбору… Детаљније

ЈОВАНА МИЉЕВИЋ, помоћник Градоначелника за област економског развоја и туризма

Јована Миљевић, (рођена Булаја), рођена је 19. октобра 1985. године у Сомбору. Основну школу „Никола Тесла“ завршила je у Кљајићеву, а средњу медицинску „Др Ружица Рип“ у Сомбору, смер лабораторијски техничар. Године 2005. уписује Природно-математички факултет у Новом Саду, одсек географија, смер дипломирани менаџер у хотелијерству и дипломира 2011. Служи се енглеским и немачким језиком.… Детаљније

СИНИША БОРОТА, помоћник Градоначелника за област урбанизма и заштите животне средине

Синиша Борота је рођен у Сомбору 18.06.1992. године, где је завршио основну школу и Гимназију “Вељко Петровић”, друштвено-језички смер. Дипломирао је на Филозофском Факултету у Новом Саду при одсеку за социологију. Завршио је интердисциплинарне мастер студије у области демократизације и људских права у контексту екологије при Универзитету у Сарајеву и Универзитету у Болоњи. Стажирао је… Детаљније